ODRŽANO INTRIGANTNO PREDAVANJE NA TEMU „LIJEKOVI ILI PRIČA O OBMANI“ (foto)

957 0

NOVA GRADIŠKA 6. travanj 2011. – Jučer je u gradskoj vijećnici održano još jedno, u nizu, hvalevrijedno predavanje u organizaciji Udruge volontera Nove Gradiške. Predavanje pod nazivom „Lijekovi ili priča o obmani“ vodila je internistica dr. Lidija Gajski, autor istoimene knjige. Da je tema bila izuzetno zanimljiva i privlačna dokaz tome je i

jučerašnja krcata vijećnica gradskog poglavarstva. Naime, dr. Gajski, možemo reći, jedina u Hrvatskoj otvoreno kritizira farmaceutsku industriju i razotkriva povezanost proizvođača i liječnika. Tema je vrlo ozbiljna i kao takva iziskuje i ozbiljan pristup. Mnogi sudionici su ostali zapanjeni, a neki su se čudili kako se predavačica usuđuje iznositi takve prosudbe. Upravo zbog osjetljivosti same teme i ukazivanja predavačice na pristrana klinička ispitivanja lijekova i ostalih farmaceutskih pripravaka, a sve zbog povećanja profita i primarnog financijskog cilja proizvođača. Dr. Gajski posebno ističe i problematiku oko prosudbe učinkovitosti određenih medikamenata gdje se ne zna točno kolika je zaista njihova realna učinkovitost. Tu je navela podjelu lijekova na simtomatske, kurativne i preventivne grupe. Baš su kod preventivnih lijekova najveće nepoznanice jer se ne zna i nema podataka da li ti lijekovi uistinu spriječavaju nastanak bolesti i u kojoj mjeri, nema konkretnih odgovora na nuspojave ni koliko u cjelini spašavaju odnosno produžuju život. navedeni lijekovi su uglavnom najrašireniji u primjeni sprečavanja negativnog dijastoličkog i sistoličkog tlaka, visokog kolesterola, nastanka osteoporoze, raznih zaraza i sl.

Doktorica navodi podatak, a to je da čovjek u 30 godina lijekovima za tlak prosječno produži život za 12 dana po jednoj godini što je ekvivalentno ukupnom vremenu uzimanja istoga lijeka. Zanimljiva je i situacija kod slijedećih lijekova ili preparata: – lijekovi za osteoporozu smanjuju mogućnost prijeloma 3 do 6 % kod rizičnih skupina ljudi, antidepresivi su učinkoviti samo kod težih bolesnika, za antivirusne lijekove neki stručnjaci smatraju da ne pridonose prevenciji bolesti kao ni takva cjepiva, npr. protiv same gripe. To je, kako kaže doktorica, vidljivo u medicini sredine prošloga stoljeća kada su cjepiva doživjela široku primjenu na pacijentima oboljelim protiv raznih virusnih bolesti no, statistički gledano, te su bolesti već imale silaznu tendenciju zbog sve veće i šire uporabe higijenskih sredstava među pučanstvom. Doktorica navodi da su većina znanstvenih istraživanja kao i razni stručni kongresi sponzorirani i financirani sa strane proizvođača lijekova koji na taj način manipuliraju sa rezultatima ispitivanja pojedinog pripravka i utječu na same liječnike tako da ih sponzoriraju i na taj način poslije uvjetuju njihove javne „prosudbe“ i odobravanja. U nastavku stvarno intrigantnog i iscrpnog predavanja dr. Gajski je napomenula i to da se uglavnom ne istražuju uzroci bolesti kao što se ne traže prirodni lijekovi jer se oni ne bi mogli patentirati i zbog toga nisu profitabilni. Spomenula je i slučaj siromašnih zemalja u kojima bi, kako ističe dr. Lidija, mogli biti spašeni oboljeli ali te države ne mogu to platiti.

U drugoj polovici predavanja predavačica je upozorila na još jednu šokantnost te je navela da današnja farmaceutska industrija ima nove tendencije i trendove što se tiče širenja indikacija za lijekove. Npr. antidepresivi su se prije koristili samo za depresiju, s danas imaju primjenu na 12 oblika bolesti. Širenjem definicije bolesti i stvaranjem novih povećao se broj bolesti. Tome ide u prilog to što neke bolesti prije nisu ni postojale. – ističe dr. Gajski koja navodi kako je npr. osteoporoza jedn od izmišljenih bolesti koja nije prije bilo, jer to je jednostavno nedostatak kalcija u kostima što je pitanje fizičke prirode. Također navodi kao primjer i krvni tlak čija normala je prije 20-ak godina, kada je medicina još bila „normalna“, iznosila veličinu od 160/90 dok je za zdrave danas ta vrijednost spuštena na 140/90, a za bolesne još i niže. Te vrijednosti potiču ljude da što ranije započnu farmakoterapiju i uzimanje sve više lijekova. Tako raste broj populacije kandidata za liječenje. Ovakav pristup je utjecao na to da je prije povišeni tlak bio prisutan kod 10 do 25 % ljudi, a danas kod 44 % populacije. Isti slučaj se dogodio sa učešćem ljudi koji imaju povećani kolesterol u krvi. Dr. Lidija Gajski je kao zaključak predavanja iznijela opažanje koje pokazuje da se danas medicina na globalnoj razini u preventivne svrhe sve više okreće zdravim ljudima jer su upravo oni neograničeno tržište. Sistem odvlači novčana sredstva namijenjena bolesnima za stvaranje lijekova za zdrave u vidu prevencije koja je upitna. Medicinska edukacija je postala nevjerodostojna i pristrana što je etički sporni moment.

Predavačica ističe još jednu zanimljivu tezu koja govori o tome da je sve više raznih udruga i društava okupljenih oko nekih bolesti ili pacijenata koji vrše promidžbu određenih kompanija koje ih sponzoriraju. Navodi i, kako kaže, izmišljene svjetske dane ili godine ove ili one bolesti ili oboljelih kao i stvaranje zabrinutosti i straha raznim reklamama i promo materijalima što je čisto manipuliranje osjećajima ljudi. Ovo su neke crtice sa jučerašnjeg predavanja dr. Lidije Gajski u kojoj se načela svakako zanimljiva tematika koja se tiče svih nas. Naravno, svatko ima svoju prosudbu i razlučivost što se tiče različitih teza i teorija, no vrlo je važno to da su ljudima dostupne različite informacije i svjetonazori, a tada imaju veću širinu prosudbe kakvu upravo i zaslužuju.

Predavanje je bilo sigurno vrlo educirajuće i korisno i za brojne udruge i njihove predstavnike, npr. Udruge za zaštitu pacijenata, od kojih su se članovi nekih pojavili, a nekih i ne. No u svakom slučaju ostaje nam svima da se zahvalimo vrijednim članovima Udruge volontera Nove Gradiške i njihovoj predsjednici dr. Vesni Oršulić na pružanju ovakvih kvalitetnih predavanja, na objektivnosti, i suradnji sa svima.

Related Post

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Autor - 09/03/2015 0
NOVA GRADIŠKA, 9. ožujak 2015. – Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška poziva dobrovoljne darivatelje krvi na akciju dobrovoljnog darivanja…