OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

2753 0

Doktori specijalisti MOGU izdati interne uputnice za daljnje dijagnostičke preglede, vezane uz uputnu radnu dijagnozu unutar ili izvan ustanove.

NOVA GRADIŠKA, 9. rujna 2013. – S danom 01.rujna 2013. godine

na snagu je stupio NOVI MODEL NARUČIVANJA u ambulantama primarne zdravstvene zaštite. Sukladno novom modelu naručivanja, pacijent se nakon obavljenog specijalističkog (ili dijagnostičkog ) pregleda upućuje izabranom liječniku opće medicine, a ne kao do sada, na Jedinicu za centralno naručivanje pacijenata) .

– Doktori specijalisti MOGU izdati interne uputnice za daljnje dijagnostičke preglede, vezane uz uputnu radnu dijagnozu unutar ili izvan ustanove.

– Također, SMIJU izdati interne uputnice za kontrolne preglede (osim za kronične i nezarazne bolesti : dijabetes, hipertenzija, KOPB i astma, a prema šiframa MKB : od E10 do E10.91, od E11 do E11.91, od E12 do E12.91, od E13 do E13.91, od E14 do E14.91, I10, od I11 do I11.91, od I12 do I12.91, od I13 do I13.9, od I15 do I15.9, od J44 do J44.9, od J45 do J45.98, ali moraju pacijentu ODMAH dodjeliti termin pregleda.

 

SANACIJSKI UPRAVITELJ:

Tihomir Biščević, dr.med.

Related Post