OSNOVANA UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE PRAVA PACIJENATA NOVA GRADIŠKA

900 0

NOVA GRADIŠKA, 4. studenog 2010. – Sinoć je u gradskoj vijećnici osnovana Udruga za zaštitu i promicanje prava pacijenata Nova Gradiška. Izabrani su čelni ljudi udruge i organi koji će rukovoditi udrugom i provoditi aktivnosti koje su utvrđene Statutom udruge. Za predsjednika je izabran Miroslav Šokić, koji je i pokrenuo inicijativu za osnivanje

udruge koja će djelovati na području deset općina novogradiškog kraja i gradovima Nova Gradiška i Novska. Za zamjenike predsjednika izabrani su dr. Dalibor Marić i dr. Dragoljub Kocić., a za tajnika Ivan Sedlaček. Uz njih član Izvršnog odbora je Luca Šapina. Za članove Nadzornog odbora izabrane su Đurđa Štivić, Ljubica Sedlaček i Kata Medenica.

Miroslav Šokić

 

– Rad udruge će se bazirati na zastupanju i ostvarenju zakonskih prava pacijenata koja su propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti pacijenata. Bit udruge je da pacijentima i građanima pruži pravovaljane informacije o njihovom pravu na liječenje, a to su najčešće pravo na drugo mišljenje, pravo na informiranost o njihovoj bolesti u skladu s stručnim obrazovanjem i drugo – kazao je predsjednik Miroslav Šokić.

 

Istaknuto je da ova udruga nema za cilj biti protiv liječnika, već naprotiv dati podršku liječnicima koji savjesno i odgovorno obavljaju svoj posao.

 

– Svi zajedno trebamo biti prijatelji, a ne neprijatelji, kazao je Šokić.

Podršku osnivanju Udruge za zaštitu i prava pacijenata podržala je zamjenica gradonačelnika dr. Ljepša Rakas i poželjela članovima da imaju što manje posla. Rasprava je pokazala da će se udruga imati čime baviti u nastojanju da pacijentima omogući odgovarajući tretman u liječenju. Bilo je riječi i o statusu Opće Bolnice Nova Gradiška i Doma zdravlja „Dr. Andrija Štamapar“ koji će, kako je kazao dr. Dragoljub Kocić, ako prođe prijedlog Ministarstva zdravstva o novoj kategorizaciji zdravstvenih ustanova izgubiti sadašnji status. Dana je i inicijativa osnivanje hospicija u Novoj Gradiški. 

– Udruga će raditi u prostorijama Centra za socijalnu skrb, za sada srijedom od 17-19 sati. Sve ostale informacije mogu se dobiti na e-mail adresu miroslav.sokic.ng@gmail.com ili na telefon 091/558 0852.

 

Udruga će zastupati sve kojima je potrebna pomoć i savjet, a ne samo članovi udruge, jer svi pacijenti ne mogu svi biti članovi s obzirom da naša bolnica pokriva široko područje.

 

Pozivam sve predsjednike nama srodnih udruga da surađujemo, donosimo i predlažemo rješenja vodećim ljudima naših zdravstvenih ustanova u cilju jednakosti i kvalitete zdravstvene usluge u našim zdravstvenim ustanovama – poručuje Miroslav Šokić.  

 

Related Post

GODIŠNJA SKUPŠTINA

Autor - 25/02/2014 0
U petak 21. veljače 2014. godine, u prostorijama Hrvatskog pjevačkog društva “Tomislav”, održana je prva godišnja skupština Udruge za kreativni…