POLICIJA U PREVENTIVNOM PROJEKTU „ZDRAV ZA 5!“

888 0

Alkohol, droge, igre na sreću te podizanje svijesti o važnosti zaštite 

okoliša

Ovaj projekt je usmjeren na prevenciju ovisnosti (alkohol, droge, igre na sreću) te na podizanje razine svijesti o važnosti zaštite okoliša. S obzirom na početak nove školske godine s ovim projektom se nastavlja kontinuirano i tijekom školske godine 2013./2014. Jučer je u prostorijama ove Policijske uprave održana tiskovna konferencija na kojoj su načelnik Policijske uprave Ante Zovak i ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo dr. med. Ante Cvitković predstavnike medija upoznali s projektnim aktivnostima provedenim u protekloj školskoj godini, te rezultatima provedenih istraživanja nad učenicima VIII. razreda osnovnih škola (prevencija ovisnosti od alkohola), te I. i II. razreda srednjih škola (prevencija ovisnosti o drogama i igrama na sreću.

 

Svrha Projekta:

·         prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži;

·         podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline;

·         podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.

Nositelji projekta su:     Ministarstvo unutarnjih poslova (Ravnateljstvo policije),

Ministarstvo zdravlja (Hrvatski zavod za javno zdravstvo: zavodi za javno zdravstvo jedinice područne samouprave) te

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Ciljana skupina su :      učenici 8. razreda osnovnih škola,

učenici I i II razreda srednjih škola.

Projekt se provodi kontinuirano tijekom školske godine, a osnovni ciljevi projekta su:

·         aktivno mijenjanja stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti;

·         aktivno mijenjanja stavova o nužnosti zaštiti okoliša i prirode;

·         podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja;

·         usvajanje zdravih stilova života.

Projekt se sastoji od slijedećih komponenti:

·         komponenta 1. Prevencija ovisnosti

·         podkomponenta 1: ovisnost i zlouporaba alkohola (učenici 8. razreda osnovne škole-  2 školska sata)

·         podkomponenta 2: ovisnost i zlouporaba droga (učenici prvog razreda srednje škole- 2 školska sata)

·         podkomponenta 3: ovisnosti o igrama na sreću (učenici drugog razreda srednje škole- 1 školski sat)

·         komponenta 2. Zaštita okoliša i prirode- izvannastavne aktivnosti na temu  „Čist okoliš, zdrava budućnost“ namijenjena učenicima 8. razreda te 1. i 2. razred srednje škole

·         eko- radionice– kratkotrajna preventivna akcija uklanjanja otpada i čišćenja ranije odabrane javne površine od strane učenika 8. razreda te 1. i 2. razreda srednjih škola u suradnji s predstavnicima MUP-a, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, organizacijama civilnog društva te u suradnji s ostalim subjektima lokalne zajednice;

·         ostale aktivnosti – manifestacije javnog karaktera (okrugli stolovi, javne tribine, sajmovi, podjela promotivnih materijala na temu „Zaštita okoliša“)  s ciljem podizanja razine javne svijesti o potrebi čistog i zdravog okoliša u kojima sudjeluju učenici 8. razreda te 1. i 2. razreda srednje škole, a koja se odvija u organizaciji MUP-a, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, organizacija civilnog društva te u suradnji s ostalim subjektima lokalne zajednice.

Na području Brodsko-posavske županije s ovim projektom krenulo se početkom ove godine. Javnost i medije smo s projektom upoznali  4. veljače kada je u Policijskoj upravi održana konferencija za medije na kojoj su prisustvovali i predstavnici Županijskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelj zavoda dr. med. Ante Cvitković i voditeljica Službe za javno zdravstvo dr. med. Irena Jurišić.

Odmah poslije toga krenulo se u provođenje projektnih aktivnosti.

Policijski službenici za prevenciju ove Policijske uprave su kroz provedbu prve komponete:  Prevencije ovisnosti, a vezano za prevenciju ovisnosti o alkoholu i  opojnim drogama proveli istraživanja kroz ankete, a kasnije i edukativne radionica nad 797 učenika u pet (5) škola, tri (3) osnovne i dvije (2) srednje škole, odnosno osam VIII.  razreda osnovnih škola i 11  I.  razreda srednjih škola,  dok je Zavod za javno zdravstvo nad učenicima II. razreda srednjih škola proveo to isto za treću podkomponentu, ovisnosti o igrama na sreću.

Prije provođenja edukativnih radionica, provedena su istraživanja kroz ankete o navikama i stavovima učenika u pogledu štetnosti konzumiranja alkohola i  droga, kao i igara na sreću.

Iz rezultata anketa vidljivo je da je u Brodsko-posavskoj Županiji više od 76% učenika VIII. razreda osnovnih škola,  jednom ili više puta konzumiralo alkoholna pića, a njih gotovo 40% posljednjih mjesec dana. Sukladno trendovima na razini Hrvatske i u Brodsko-posavskoj Županiji dječaci najčešće piju pivo, a djevojčice žestoka pića pomiješana sa sokom. Također u Brodsko-posavskoj Županiji, u posljednjih mjesec dana ekscesivno se opijalo čak 40% učenika (pet ili više pića u jednoj prigodi). U stanju teške opijenosti u kojem su nesigurno hodali, nisu bili u stanju pravilno govoriti, povraćali su ili se ne sjećaju što se događalo, u posljednjih godinu dana našlo se više od 22% ispitanih učenika Brodsko-posavske Županije.

Utješno je što su navike Brodsko-posavskih učenika, bolje na područjima prevencije zlouporabe opojnih droga. Za razliku od hrvatskog prosjeka, prema kojem je marihuanu barem jednom u životu uzelo 12% ispitanih učenika, taj je postotak u Brodsko-posavskoj Županiji niži i iznosi samo 8%, odnosno samo 4% u posljednjih mjesec dana (6% u posljednjih mjesec dana prosjek za RH).

Također u Brodsko-posavskoj Županiji sa ecstasy-em je eksperimentiralo samo 1% učenika (3% prosjek RH).

Dok je na razini Hrvatske gotovo svaki treći učenik prvih razreda srednjih škola jednom ili više puta u životu udisao ljepila ili neka druga otapala (inhalanti), taj postotak u Brodsko-posavskoj Županiji iznosi 25%, odnosno 9% u posljednjih mjesec dana (10% na razini RH).

O specifičnostima regionalnog životnog okruženja, govori i podatak kako u Brodsko-posavskoj Županiji više od 15% učenika poznaje 5 ili više osoba koje su konzumirale neke oblike droga.

U Brodsko-posavskoj Županiji, u posljednjih 30 dana kockalo se ili kladilo gotovo 32% ispitanih učenika, u čemu prednjače dječaci (više od 50% ispitanih dječaka u Brodsko-posavskoj Županiji je sudjelovalo u nekom obliku kockanja ili klađenja u posljednjih 30 dana).

Završetak aktivnosti ovog projekta za prošlu školsku godinu 2012/2013, obilježen je  7. svibnja kada su provedene i aktivnosti druge komponente: Zaštita okoliša i prirode u suradnji ove Policijske uprave, Županijskog zavoda za javno zdravstvo i Ureda za zaštitu okoliša i prirode pri Brodsko-posavskoj županiji, kojom prilikom je u eko radionici sudjelovalo 96 učenika OŠ Antun Mihanović iz Slavonskog Broda.

Možemo zaključiti da će kod učenika Brodsko-posavske Županije osim aktivnog podizanja razine informiranosti i znanja o štetnosti (posljedice po zdravlje) i kažnjivosti ovakvih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja, biti potrebno raditi i na jačanju asertivnih stavova kroz predstavljanje mogućnosti odabira i odupiranja vršnjačkim pritiscima.

Što se tiče provođenja ovog  projekta u ovoj školskoj godini, policijski službenici će već od ovog mjeseca (rujna) do kraja školske godine (2013/2014) nastaviti s projektnim aktivnostima u 159 razreda i to osmih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola također vezano za projektne aktivnosti prevencije ovisnosti od alkohola i droga. S tim što će se ove školske godine anketa provesti nad 10% učenika.  (Antun Jakobović, olicijski službenik za odnose s javnošću)

 

Related Post