POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

1109 0

STANJU SIGURNOSTI U DESET MJESECI OVE GODINE

 

–  STANJE KRIMINALITETA Tijekom deset mjeseci 2013. godine Policijska uprava je evidentirala 1535 kaznenih djela, te se u odnosu na deset mjeseci 2012. godine bilježi pad za 47 kaznenih djela ili 3%. Od ukupnog broja kaznenih djela u 481 kaznenom djelu počinitelji su bili odmah poznati, a u 1054 kaznena djela nepoznati. Naknadno su otkriveni počinitelji u 394 kaznena djela ili 37,4%, a u 660 kaznenih djela počinitelji su ostali nepoznati. Ukupna razriješenost kaznenih djela iznosi 57%, a u deset mjeseci 2012. godine je iznosila 64%. Tijekom proteklih mjeseci naknadno su otkriveni počinitelji za 32 kaznena djela koja su u ranijim razdobljima evidentirana kao kaznena djela s nepoznatim počiniteljima. S ovim kaznenim djelima, ukupna razriješenost iznosi 59,1%, a u 2012. godini je iznosila 65,2%. U strukturi kriminaliteta ukupno je: 1337 kaznenih djela općeg kriminaliteta od kojih 223 pripadaju grupaciji kaznenih djela počinjenih na štetu mladeži i obitelji, 65 kaznenih djela organiziranog kriminaliteta, 50 kaznenih djela iz oblasti sigurnosti cestovnog prometa, 49 kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i 34 kaznena djela zlouporabe opojnih droga. maloljet. 14,53%opći 72,57% droge 2,21% organ. 4,23% promet 3,26% gospod. 3,19%

 

Opći kriminalitet,

U deset mjeseci Policijska uprava je zabilježila 1337 kaznenih djela općeg kriminaliteta od kojih 223 pripadaju kriminalitetu na štetu mladeži i obitelji. U odnosu na 2012. godinu broj kaznenih djela općeg kriminaliteta veći je za 42 kaznena djela ili 3,2%. Od broja kaznenih djela općeg kriminaliteta 338 je bilo po poznatom počinitelju, a 999 kaznenih djela po nepoznatom počinitelju. Naknadno su otkriveni počinitelji za 348 kaznenih djela ili 34,8%, a u 651 kaznenom djelu počinitelji su ostali nepoznati. Ukupna razriješenost kaznenih djela općeg kriminaliteta iznosi 51,3%, a u 2012. godini je iznosila 56,6%. S kaznenim djelima iz ranijih razdoblja, čiji su počinitelji naknadno otkriveni u proteklih deset mjeseci, ukupna razriješenost iznosi 53,7%, dok je u 2012. godini iznosila 58,1%. U strukturi kaznenih djela općeg kriminaliteta ukupno je: 961 kazneno djelo protiv imovine, 57 kaznenih djela protiv osobne slobode, 30 kaznenih djela krivotvorenja, 30 kaznenih djela protiv života i tijela, 13 kaznenih djela protiv opće sigurnosti, 8 kaznenih djela protiv javnog reda, 5 kaznenih djela protiv spolne slobode, 5 kaznenih djela protiv okoliša, 3 kaznena djela protiv pravosuđa i 2 kaznena djela protiv privatnosti. U kaznenim djelima općeg kriminaliteta najbrojnija su kaznena djela protiv imovine u kojima su najzastupljenije teške krađe koje čine 43,2% ukupnog broja kaznenih djela. Evidentirano je ukupno 415 teških krađa što je za 37 kaznenih djela ili 9,8% više u odnosu na deset mjeseci 2012. godine. Ukupna razriješenost teških krađa iznosi 30,8%. 2 U ukupnom broju kaznenih djela protiv imovine ističu se i krađe (397 kaznenih djela ili 10,9% više u odnosu na deset mjeseci 2012. godine), oštećenje tuđe stvari (75 kaznenih djela) i prijevara (41 kazneno djelo). U deset mjeseci 2013. godine zabilježeno je 18 razbojništva ili 3 kaznena djela više u odnosu na deset mjeseci 2012. godine. Ukupna razriješenost razbojništava iznosi 55,6%. Iz oblasti kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji evidentirana su 223 kaznena djela što je za 87 kaznenih djela više u odnosu na deset mjeseci 2012. godine. Najbrojnija kaznena djela ove grupacije kriminaliteta su: 51 kazneno djelo povrede dužnosti uzdržavanja, 40 kaznenih djela nanošenja tjelesnih ozljeda, 39 prijetnji, 20 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, 19 kaznenih djela neprovođenja odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, 18 kaznenih djela povrede djetetovih prava, 17 kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.

 

Gospodarski kriminalitet

Policijska uprava je zabilježila 49 kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta ili 6 kaznenih djela manje u odnosu na 2012. godinu. Od broja prijavljenih kaznenih djela ukupno je: 11 kaznenih djela nedozvoljene trgovine, 6 pronevjera, 5 kaznenih djela utaje poreza ili carine, 4 prijevare u gospodarskom poslovanju, 4 zlouporabe osobne isprave, 3 kaznena djela povrede tuđih prava, 3 kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, 3 kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, 2 kaznena djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, 2 kaznena djela računalnog krivotvorenja, 2 računalne prijevare, 2 krivotvorenja službene ili poslovne isprave, 1 izbjegavanje carinskog nadzora i 1 povreda žiga.

 

Organizirani kriminalitet

Iz oblasti organiziranog kriminaliteta zabilježeno je 65 kaznenih djela ili 52 kaznena djela više u odnosu na deset mjeseci 2012. godine. Tijekom deset mjeseci evidentirano je ukupno: 28 kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, 24 kaznena djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH, 6 iznuda, 2 kaznena djela krivotvorenja novca, 2 kaznena djela zločinačkog udruženja, 1 otmica, 1 kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje i 1 protupravna naplata.

 

Zlouporaba opojnih droga

Tijekom proteklih deset mjeseci evidentirana su 34 kaznenih djela zlouporabe opojnih droga od čega 25 kaznenih djela pripada kaznenom djelu neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, 5 kaznenih djela omogućavanja trošenja droga i 4 kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa tvari zabranjenih u sportu. Zapljenama je izuzeto: 5170,92 g marihuane, 4955 komada lijekova sa liste opojnih droga, 1133,84 g kokaina, 963,8 g amfetamina, 217 ecstasya, 145,2 g sintetskih kanabinoida, 75 biljaka cannabis, 18 cannabis sjemenki, 3,5 g smole cannabis i 0,9 g heroina.

 

SIGURNOST PROMETA

U deset mjeseci 2013. godine na području Policijske uprave brodsko-posavske dogodila se 861 prometna nesreća što je za 5 nesreća ili 1% manje nego u deset mjeseci 2012. godine. Od ukupnog broja prometnih nesreća zabilježeno je 12 nesreća s poginulim osobama, 339 nesreća s ozlijeđenim osobama i 510 nesreća s materijalnom štetom. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine broj nesreća s poginulim osobama je manji za 2 nesreće ili 14,3%, smanjen je i broj nesreća s ozlijeđenim osobama za 55 nesreća ili 14%, dok je broj nesreća s materijalnom štetom veći za 52 nesreće ili 11,4%. U prometnim nesrećama je poginulo 13 osoba, što je za 2 osobe ili 13,3% manje nego u deset mjeseci 2012. godine, a ozlijeđene su 523 osobe, što je za 52 osobe ili 9% manje u odnosu na prošlu godinu. Prema vrstama prometnih nesreća, najviše se nesreća s nastradalim osobama dogodilo prilikom slijetanja vozila s kolnika i to 91 nesreća, te prilikom bočnog sudara 64 nesreće. Najčešće okolnosti koje su prethodile prometnim nesrećama s nastradalim osobama su u pogreškama vozača zbog nepropisne brzine i brzine neprimjerene uvjetima u 83 nesreće, te zbog nepoštivanja prednosti prolaza u 76 nesreća. 3 ostalo 19,7% nepropisno uključenje u promet 4,6% nepropisno kretanje voz. na kolniku 12,3% nepropisno skretanje 6,0% nepoštivanje prednosti prolaza 21,7% nepropisno pretjecanje 2,0% brzina 23,6% vožnja na nedovoljnoj udaljenosti 10,3% U prometnim nesrećama su sudjelovala 2152 sudionika od čega je 1341 vozač, 777 putnika i 34 pješaka. Pod utjecajem alkohola je u trenutku prometne nesreće bilo 136 vozača. Iz oblasti prometa je sankcionirano 17.874 prekršaja, što je za 1226 prekršaja ili 6,4% manje nego u deset mjeseci 2012. godine. Zbog neprilagođene brzine policijski službenici su sankcionirali 7938 prekršaja, što je u odnosu na deset mjeseci 2012. godine manje za 17,1%, a zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola je sankcioniran 1261 prekršaj, što je za 8,8% više prekršaja nego u deset mjeseci prošle godine.

 

JAVNI RED

Tijekom deset mjeseci su evidentirana 2333 prekršaja od čega je 679 prekršaja protiv javnog reda i mira, te 1654 prekršaja iz ostalih zakona. U odnosu na deset mjeseci 2012. godine prekršaja je manje za 6,5%. U ukupnom broju, prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira čine 29%, a ostali prekršaji 71%.


Javni red i mir

U deset mjeseci je zabilježeno 679 prekršaja protiv javnog reda i mira u kojima je sudjelovalo 875 osoba. U usporedbi sa deset mjeseci 2012. godine bilježi se smanjenje broja prekršaja za 6,2%. Zabilježeno je 188 slučajeva odavanja pijanstvu na javnom mjestu, 175 tučnjava, 162 slučaja svađe i vike, 75 slučajeva omalovažavanja policijskih službenika, 20 slučajeva drskog ponašanja, 17 slučajeva držanja životinja bez nadzora, 16 slučajeva davanja alkohola pijanoj ili maloljetnoj osobi, 12 slučajeva vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana itd. Na ulici i trgu je počinjen 421 prekršaj, u ugostiteljskim objektima 101 prekršaj, na javnom skupu i priredbi 10 prekršaja, u željezničkom prometu 2 prekršaja, dok je na drugim mjestima počinjeno 145 prekršaja. Pojedinačno je počinjeno 537 prekršaja, udružene dvije osobe su počinile 110 prekršaja, a 32 prekršaja su počinjena u grupi tri i više osoba. Pod utjecajem alkohola je počinjeno 420 prekršaja.

 

Ostali zakoni

Iz ostalih zakona su evidentirana 1654 prekršaja, što je za 116 prekršaja ili 6,6% manje nego u deset mjeseci prošle godine. Najviše je prekršaja počinjeno iz Zakona o osobnoj iskaznici i to 340 prekršaja, a zatim slijedi 330 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 178 prekršaja iz Zakona o strancima, 167 prekršaja iz Zakona o obveznom osiguranju u prometu, 162 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, 136 prekršaja iz Zakona o nadzoru državne granice, 118 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, 63 prekršaja iz Zakona o prebivalištu, 51 prekršaj iz Zakona o oružju i sl.

 

Javna okupljanja

Na području Policijske uprave brodsko-posavske je održano 280 javnih okupljanja, što je za 74 okupljanja više nego u deset mjeseci 2012. godine. Održano je 91 javno okupljanje sportskog karaktera, 70 okupljanja kulturno zabavnog karaktera, 60 političkog karaktera, 7 prosvjeda i 52 okupljanja ostalog karaktera. 4 Pružanje pomoći Policijski službenici su u 35 slučajeva pružili pomoć, što je za 17 pruženih pomoći manje nego u deset mjeseci 2012. godine. Na zahtjev suda pomoć je pružena u 20 slučajeva, na zahtjev tijela uprave u 12 slučajeva, zdravstvene ustanove u 2 slučaja, a na zahtjev socijalne ustanove u jednom slučaju.


SIGURNOST DRŽAVNE GRANICE

Tijekom deset mjeseci 2013. godine je preko graničnih prijelaza zabilježeno prometovanje 9.946.075 osoba što je smanjenje za 1,7% u odnosu na deset mjeseci 2012. godine. Od ukupnog broja prelazaka, evidentirano je 3.831.019 prelazaka hrvatskih državljana i 6.115.056 prelazaka stranih državljana. Promatrajući prometovanje vozila zabilježeno je ukupno: 3.079.460 osobnih automobila što je za 2,2% manje nego u deset mjeseci 2012. godine, 314.098 teretnih vozila što je smanjenje za 4,6%, te 49.759 autobusa što je u odnosu na deset mjeseci 2012. godine povećanje za 1%. Na graničnim prijelazima odbijeno je 1511 ulaza u Republiku Hrvatsku i 523 izlaza iz Republike Hrvatske od kojih se 86 odnosi na odbijanje izlaza strancu.

 

POŽARI,

Tijekom deset mjeseci 2013. godine je zabilježeno 99 požara, a u odnosu na deset mjeseci 2012. godine požara je manje za 260. U požarima je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Related Post