PREDAVANJE O ZNAKOVNOM JEZIKU GLUHIH I NAGLUHIH (foto)

695 0

NOVA GRADIŠKA 10. lipnja 2011. – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška jučer poslijepodne u prostoru Gradske knjižnice Nova Gradiška organizirala je edukativno predavanje o znakovnom jeziku kojega koriste gluhonijemi i čujuće osobe koje su u kontaktu s njima. U nazočnosti zamjenice gradonačelnika dr. Ljepše Rakas-Vujčić,

predsjednika udruge u Novoj Gradiški Josipa Bošnjaka, predsjednika Hrvatskog saveza gluhih Andrije Haleca, ravnateljice Gradske knjižnice prof. Biljane Dakić i posjetitelja predavanje je održala prof. Mirjana Juriša, predsjednica Društva tumača hrvatskog znakovnog jezika. Na ovom vrlo sažetom predavanju bilo je govora o različitim problemima gluhih i nagluhih osoba, njihovoj životnoj perspektivi, pogledu na svijet, medicinskim aspektima itd. Borba saveza gluhih i društva tumača posvećena je širenju znakovnog, tj. manualnog jezika da bi se kvaliteta života gluhih popravila što je više moguće te da bi se isti mogli što lakše involvirati u današnje društvo. Usvajanje hrvatskog znakovnog jezika za gluhe izrazito je namjenjeno prvenstveno stručnim osobama liječnicima i prosvjetarima koji su ponajviše sa svoje stručne strane uključeni u život gluhih osoba i bitan su dio njihovog života.

 

Profesorica Juriša, inače i znakovna prevoditeljica na Hrvatskoj radio televiziji, istaknula je činjenicu koja govori o tome da se ne gleda više samo medicinski pristup već psihološko-socijalni razvoj pomoću kojega se gluhonijeme osobe uče prihvaćanju društvenih oblika. Juriša navodi kako osobi s problemom sluha treba dati i naći dobar „kod“ koji će osobu zadovoljiti u komunikaciji. Iz toga se zaključuje da je spram svake osobe sa ovom problematikom potreban individualni pristup, a ne generalni. Predavačica također savjetuje da se gluhog ne treba tretirati kao pacijenta. Bilo je riječi i o tehničkim pomagalima i implantatima kao i potrebitoj edukaciji šire društvene zajednice o znakovnom jeziku. Juriša također sa zadovoljstvom ističe bitne pomake koji su napravljeni uglavnom u prošlom desetljeću što govori u uključivanju i većoj naobrazbi gluhih kako bi imali što kvalitetniji život. Prije su osobe s tom problematikom uglavnom mogle raditi i školovati se za nekakva pomoćna zanimanja, a sad im je pristupačnost visokoj naobrazbi i odgovornijim poslovima uvelike pristupačnija. Tako danas imate gluhe osobe na vrlo odgovornim funkcijama gdje rade sasvim normalno kao i čujuće osobe. Za one koji nisu znali oštećenje sluha može biti herigitalno ili nasljedno oštećenje i čak endemsko. Endemsko je recimo u prošlosti bilo prisutno u Davoru – navodi prof. Juriša. Također krivac za oštećenje sluha je i visoka temperatura i antibiotici koji su se primjenjivali u prošlosti, a koji nisu bili ciljani već su nešto izliječili, a drugo oštetili. Danas je visoku temperaturu u većini slučajeva moguće brzo spustiti ali nekada to nije bilo moguće brzo intervenirati, pa ako je osoba bila dugo pod visokom temperaturom potencijalno joj se mogao trajno oštetiti sluh. Predavanje je bilo uistinu korisno i puno podataka za gluhe ali i čujuće posjetitelje radi boljega upoznavanja sa problematikom gluhih i nagluhih.

Josip Bošnjak i Mirjana Juriša

 

O Hrvatskom društvu tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih

 

Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih je registrirano pri Gradskom uredu za opću upravu u Registar udruga Republike Hrvatske, 19. listopada 2007.g. kojim danom stječe svojstvo pravne osobe te započinje radom kao udruga. U Društvo se učlanjuju tumači i prevoditelji sa područja RH, koji su prošli Seminar znakovnog jezika u organizaciji Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.

Osnovni sadržaj djelatnosti Društva usmjeren je na osposobljavanje tumača i prevoditelja gluhim osobama, razvoj, podučavanje znakovnog jezika i ostalih specifičnih oblika komunikacije, a radi prevladavanja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod tih osoba kao posljedica oštećenja sluha. Sukladno s tim, Društvo usklađuje i usmjerava djelatnosti i predlaže aktivnosti od interesa za gluhe osobe i njihovu potpuniju komunikaciju sa širom socijalnom sredinom. Društvo također provodi edukaciju znakovnog jezika, prati i proučava razvitak i dostignuća na području školovanja novih tumača i prevoditelja, uspostavlja kodeks etike tumača i prevoditelja te utvrđuje kriterije za njihovo rangiranje i napredovanje.

Član Društva može biti gluha ili čujuća osoba koja je uspješno položila ispit znanja iz znakovnog jezika gluhih prema Programu edukacije tumača i prevoditelja društva, pred stručnom komisijom.

Andrija Halec

O Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška

 

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), kao i roditelje gluhe djece i mladeži, a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa. Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je pravna osoba koja djeluje na području Grada Nove Gradiške i općina od kojeg su: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogičevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje. Udruga je osnovana 15.12.2000. godine. Inicijativu o ponovnom osnivanju Udruge koja bi okupljala osobe oštećena sluha došla je od strane članova Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška.

Danas Udruga okuplja i broji 145 članova koje savjetuje i pomaže. Navedeni broj nije konačan jer nam se stalno javljaju novi članovi, što djece što starijih osoba. Osnovni cilj Udruge je okupljanje gluhe i nagluhe osobe, roditelje djece i mladeži oštećena sluha radi unapređivanja njihovog društvenog položaja, promicanja kvalitete života gluhih i nagluhih osoba i zaštite interesa. Organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u životu gluhih osoba. Sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života i sustava brige za gluhe osobe, kako bi oni, na njima odgovarajući način ostvarili svoja prava i obveze, a sve u području zaštite općih ljudskih prava.

Zbog komunikacijskih barijera gluhe osobe uvijek ostaju upućene jedne na druge, osjećaju se marginaliziranima te imaju snažnu potrebu za zajedničkim okupljanjem. Upravo zato i njihov odnos prema Udruzi sasvim je drugačiji nego kod drugih grupacija. U svojim udruženjima oni nadoknađuju sve čega ih je gubitak sluha deprivilegirao u redovnom društvu. Zato je njima Udruga i dom i obitelj i kazalište i restoran i Sabor i športski klub, jer to je jedino mjesto gdje će na sebi razumljiv i adekvatan način primiti informaciju i gdje su ravnopravni sugovornici.

 

Related Post

ORAŠJE – Idila za ribiče

Autor - 02/07/2010 0
NOVA GRADIŠKA, 27. lipnja 2010. – Ribnjak „Orašje“ nadomak Cernika raj je za ribiče. Uživaju u idili ribnjaka, nešto ribe…