PREDLAGANJE KANDINATA ZA SAVJET MLADIH BPŽ

425 0

SLAVONSKI BROD, 21. rujan 2012. –  Na temelju članka 8. stavak 1.

Zakona o savjetnima mladih (“Narodne novine” br. 23/07) i članka 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Brodsko-posavske županije (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 17/07.), Županijska skupština – Komisija za izbor i imenovanja, ponovno objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o savjetnima mladih (“Narodne novine” br. 23/07) i članka 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Brodsko-posavske županije (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 17/07.), Županijska skupština – Komisija za izbor i imenovanja, ponovno objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih

Brodsko-posavske županije

I.

Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Brodsko-posavske županije da prijave kandidate za članove Savjeta mladih.

II.

Savjet broji 11 članova.

Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe u dobi od 15 do 29 godina života, a imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije.

III.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta s obrazloženjem dostavlja se na propisanom obrascu koji sadrži:

ime i prezime kandidata, datum, godinu i mjesto rođenja, odnosno stanovanja;

naziv, sjedište i adresa ovlaštenog predlagatelja;

podatke o kandidatu (škola, fakultet, veleučilište koje pohađa, završeno obrazovanje i zaposlenje – radno mjesto i poslodavac);

dosadašnje aktivnosti, interesi i druge karakteristike kandidata.

Obrasci za prijavu kandidata nose oznaku SM-1, SM-2 i SM-3, objavljeni su na web stranici Županijske skupštine, a mogu se i izravno preuzeti u Stručnoj službi Županijske skupštine i Župana, Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV br. 1 (II. kat, soba br. 211).

IV.

Javni poziv objavit će se u tjedniku Posavska Hrvatska, na internetskoj stranici Županijske skupštine (www.bpz.hr) i oglasnoj ploči Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Ulica Petra Krešimira IV br. 1 (prizemlje).

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objave u tjedniku Posavska Hrvatska.

V.

Prijedlozi kandidata za savjet mladih s obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Brodsko-posavske županije ili putem pošte na adresu: Županijska skupština, Komisija za izbor i imenovanja, Ulica Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, s naznakom: “prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih”.

VI.

Članove Savjeta mladih bira Županijska skupština na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na mandat od dvije godine.

VII.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Klasa: 021-01/12-01/92

Urbroj: 2178/1-01-12-2

Slavonski Brod, 21. rujan 2012.

 

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Zvonimir Markotić, prof.,v.r.

 

OBRASCI_SM-1_SM-2_SM-3.doc

 

Related Post