PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA ZA 2013.

961 0

Ono što smo zatekli i preuzeli nakon izbora, ne mogu kazati da me iznenadilo, ali mnoge situacije su doista bile pomalo zapanjujuće za spoznati i vidjeti.

Vjerujem da je samo uži broj suradnika bivšeg gradonačelnika Josipa Vukovića imao pravu sliku stanja u kojem se nalazi Grad, gradska uprava i tvrtke u kojima je Grad vlasnik i osnivač

 

Piše: Željko Bigović, gradonačelnik


 

Mjerama štednje protiv minusa u proračunu

 

STANJE GRADSKOG PRORAČUNA Što se tiče gradskog proračuna prvi smo dan saznali da je u revolving kratkoročnom kreditu i minusu od 7,5 milijuna kuna. Kratkoročne obveze prema Hrvatskim vodama iznosile su 1.3 milijuna kuna, a ostalo je i nepodmirenih 1,1 milijun kuna za kredit Hypo Alpe Adria banke. To je onaj famozni kredit od 10 milijuna kuna za koji je Vlada RH dala pa povukla suglasnost nakon spoznaje da ne postoji odluka Gradsko vijeća za zaduženje.Isti se vraćao u nekoliko rata i od kojeg je za namiriti ostalo je još 900.000 kuna. Ukupne kratkoročne obveze Grada bile su preko 10,2 milijuna kuna. Njima treba dodati i kratkoročne obveze prema dobavljačima u iznosu od 4,3 milijuna kuna.

 

Situacija u gradskom proračunu bila je debelo u minusu i morali smo primijeniti mjere štednje. Bivši gradonačelnik je 28. prosinca 2012. godine sklopio ugovor sa Zagrebačkom bankom za revolving kratkoročni kredit od 8 milijuna kuna, iako se tada već znalo da su početkom prosinca usvojene izmjene Zakona o proračunu koje stupaju na snagu od 01.01.2013.g u kojem je izričito rečeno da se jedinice lokalne samouprave, znači i naš Grad, mogu kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje kriznih situacija do naplate vlastitih potraživanja ,ali ne duže od godinu dana i ne mogu se prenijeti u narednu godinu . Toga je bio svjestan bivši gradonačelnik ,ali mu je bilo svejedno što će biti poslije njega. Mi to zasigurno ne možemo vratiti u godinu dana i tu obvezu moramo prenijeti u narednu godinu.Uz mjere štednje početkom studenoga uspjeli smo minus svesti na 4,8 milijuna kuna. U proteklom periodu od nekoliko mjeseci, uspjeli smo, da tako kažem, uštedjeti 3 milijuna kuna.

 

Bitno je reći da je 4 milijuna kuna gubitaka prenijeto iz 2012. godine što se može vidjeti iz gradskog proračuna.

 

Treba dodati da su nenaplaćena potraživanja 30.lipnja 2013. godine iznosila 10.3 milijuna kune od kojih je nenaplativo 5.3 milijuna kuna. To je nedopustivo jer kada dužnik dođe u situaciju da duguje 100.000 kuna, više ih ne možete naplatiti. Grad svoja potraživanja mora redovito naplaćivati i sada imamo osobu koja se bavi naplatom i svaki mjesec podnosi izvještaj o tome.

 

STANJE U GRADSKIM TVRTKAMA Situacija u Gradu, kao i u tvrtkama u kojima je Grad osnivač i vlasnik bila je katastrofalna. Bili smo primorani zatvoriti djelatnost Gradskog radija d.o.o. jer Grad više nije imao mogućnosti da sa 600.000 do 800.000 kuna godišnje subvencionira njegov rad. Bili smo, također, primorani zatvoriti Suvenrnicu d.o.o., koja nije ostvarivala nikakav prihod, a Grad je stajala 120.000 kuna godišnje pa smo raskinuli ugovor o subvencioniranju.

 

U to vrijeme Slavča d.o.o. bila je u postupku predstečajne nagodbe u iznosu od 43 milijuna kuna iz koje je izašla 23. rujna s 23 milijuna kuna obveza. Grad za Slavču ima sudužništvo za kreditno zaduženje na 6 milijuna kuna koje je Slavča podigla kao dugoročni kredit kod Zagrebačke banke. Grad je potpisnik trostrane pasivne cesije, što znači da ako Slavča ne bude bila u mogućnosti vraćati kredite Grad je taj koji će te kredite morati vratiti. Grad zajedno s Slavčom ima obveze i po kreditu od 3,6 milijuna kuna ,koji je podignut za sanaciju odlagališta koji bi se trebao vraćati kroz naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada.

 

Industrijski park je 25. svibnja 2012. godine podigao kredit u iznosu od 380.000 eura, a Grad je 25.05.2012. izdao mjenicu na iznos od 2,9 milijuna kuna na rok valjanosti do 31. prosinca 2022. godine.

 

Drvna industrija Nova Gradiška (DING) je kroz kapitalne potpore iz gradskog proračuna od osnivanja dobila preko 10 milijuna kuna. DING se, također, u dva navrata kreditno dosta zadužio: 25.11.2011. na iznos 760 000 EUR- a,a zatim ponovno 11.02.2013. na iznos od 1,9 mil. kuna tako što je Grad dao založno pravo na nekretnine u vrijednosti od 17 milijuna kuna. Radi se o zgradama Društvenog doma i Remonta, zgrade u Ulici Zrinskih 1 i zgrade u Ulici slavonskih graničara u kojoj je nekad bilo Državno odvjetništvo. Založno pravo dano je na dijelova groblja i zemljišta u Industrijskom parku. Situacija po pitanju založnih prava je vrlo nezgodna u hipotekarnom zaduženju kod Zagrebačke banke.

 

Uz to Zagrebačka banka je dala kredit Industrijskom parku, a ovaj proslijedio DING-u na iznos od 1,9 milijuna kuna. Grad je dao pokriće u iznosu od osam mjenica po 250.000 kuna, a kredit se vraća do 28. prosinca 2013. godine. To znači da ako DING nije u stanju vratiti ovaj kredit Grad svaki mjesec isplaćuje mjenice.

 

Drvna industrija Nova Gradiška, u kojoj radi 80 radnika, teška je priča i u tom obimu ne može opstati. Održali smo sastanak sa stečajnim upraviteljem u Drvnoj industriji Sekulić, zauzeti čvrsti stav i najam prostora za DING, koji je mjesečno iznosio 120.000 kuna, od lipnja umanjili za 50 posto. DING je svake godine pravio gubitke od cca 5 milijuna kuna. Našli smo strateškog partnera i potpisali sporazum o partnerstvu s tvrtkom koja ga želi preuzeti.Zajedno tražimo rješenje o preuzimanju DING – a kako bi grad izašao iz vlasništva.

 

KAZNENI POSTUPCISituacija je bila vrlo ozbiljna i ponekad bi čovjek rekao da je za neke ljude bilo bolje da nisu ništa radili, jer bi tada od njih bila veća korist. Ponašali su se kao pijani milijunaši koji su bez ikakve kontrole ulazili u kreditna zaduženja. Na kraju se svaki kredit mora vratiti, a morati će ga vratiti građani Nove Gradiške, porezni obveznici i tvrtke koje pune proračun Grada Nove Gradiške.

 

Nepotrebno se trošio gradski novac .Navesti ću nekoliko primjera : postavljanje solarnih sustava na zgradu gradske uprave,Društveni dom,na zgradu tvrtke Industrijski park, na zgrade škola koje nisu u vlasništvu Grada Nove Gradiške, utrošeno je 390 000 kuna. Trebalo je solarne panele sa skladišta Extra – plina j.d.o.o. nekomu prodati .Na nepotrebnu adaptaciju 4 i 5 kata zgrade Gradske uprave ,gdje nema podova ,vanjska stolarija za baciti a išlo se na uvođenje grijanja i ličenje prostora koji zjape prazni utrošeno je blizu 200 000 kn.Neposredno prije izbora hitno se uređivala Ljetna pozornica ,utrošeno je 490 000 kn. Svi radovi su izvođeni bez poštivanja Zakona o javnoj nabavi. Očigledno se tu pogodovalo tvrtkama Mag- drvo i Ekstra- plin tvrtkama koje su nastale iz tvrtke Plin instalacije d.o.o. koja je otišla u predstečaj ,a svima u ovom gradu jasno je da iza tih tvrtki stoji bivši gradonačelnik .Doslovce prebačeno milijun kuna iz gradskog proračuna na račune navedenih tvrtki. Svime ovime vjerujem da će se baviti državno odvjetništvo.

 

Na temelju analiza stalnog sudskog vještaka i revizora, koji je obradio odnose Grada i tvrtki unutar Grada, Gradsko vijeće me zadužilo kao gradonačelnika Nove Gradiške da pokrenem kaznene postupke protiv svih osoba koji su svojim nesavjesnim radom prekoračili ovlasti, pribavili sebi materijalnu koristi i učinili štetu gradu i tvrtkama u većinskom vlasništvu grada. Materijal je dostavljen Državnom odvjetništvu koje će sa mjerodavnim državnim organima utvrditi činjenično stanje.

 

KORISNICIMA GRADSKOG PRORAČUNA 20 POSTO MANJE SREDSTAVA – Teško financijsko stanje u Gradu odrazilo se i na korisnike gradskog proračuna. Već sam rekao da smo neke tvrtke zatvorili, a svim korisnicima proračuna rebalansom smo umanjili sredstva za 20 posto. To se odnosi na sve udruge koje su korisnici proračuna, a ukinuli smo razne programe. Održali smo sastanak s udrugama , predstavnicima sportskih klubova i Savezom sportova, raspravili stanje i rekli im da se i oni moraju uklopiti u 20 posto manje novca iz proračuna.

Prestala je isplata dodatka za umirovljenike u iznosu od 200 kuna što ćemo vratiti kroz proračun za 2014. godinu,ali s drugačijim kriterijima. Potpora je davana i onim umirovljenicima koji imaju stanove u najmu i poslovne prostore u Zagrebu i onima koji ne žive u Novoj Gradiški. To nas je ponukalo da i tu moramo uvesti reda.

Radili smo novi ustroj gradske uprave i smanjili broj voditelja odsjeka i pododsjeka .Smanjili smo plaće svim zaposlenicima gradske uprave od mene kao gradonačelnika do tehničkog osoblja tako da ćemo ići na smanjenje dijela proračuna za plaće u iznosu od 280.000 kuna.

 

KOMUNIKACIJA S GRAĐANIMA,UDRUGAMA I GOSPODARSTVENICIMA U pet mjeseci upravljanja gradom poduzeli smo niz aktivnosti u namjeri da, kao gradska uprava, na drugačiji način komuniciramo sa udrugama, građanima i gospodarstvenicima. U predizbornoj kampanji sam rekao da se želim politikom baviti i funkciju prvog čovjeka grada obnašati na jedan drugačiji način.

 

Suradnja s mojim zamjenicima je odlična jer su to doista osobe koje tim funkcijama odlično odgovaraju. Gospodin Dario Ban je vodio veliki sustav Hrvatskih šuma, poznato mu je kako takvi sustavi trebaju funkcionirati, a poznat mu je Zakon javne nabave tako da nam se sigurno neće događati, kao bivšem gradonačelniku Josipu Vukoviću, da se dodjeljuju poslovi bez javnog natječaja i bez javne nabave, jer tada ulazimo u područje nezakonitosti. Mr. Ljiljana Lukačević, nadležna za područje društvenih djelatnosti, osoba kojoj su taj posao i programi u potpunosti poznati , jer je to dijelom dio profesionalnog posla koji obavlja u Općoj bolnici , kao volonter –suradnik ,voditelj timova i udruga , kroz rad mnogih udruga , a sada je kroz funkciju zamjenice ovom poslu dala jednu drugačiju snažniju dimenziju. Mnoge aktivnosti u proteklom periodu odrađivali smo zajedno kao tim. Smatram da su mnogi ljudi u našem gradu prepoznali drugačije funkcioniranje gradske uprave.

Na primjer, Novogradiško glazbeno ljeto je nakon 18 godina po prvi puta održano bez ograde. Smatram da je to bilo na zadovoljstvo svih građana jer ograda nije bila samo fizička nego i psihološka zapreka, na način da su neki bili ispred, a neki iza , da ne govorim o uštedi obiteljskog budžeta za sve posjetitelje .

Rekli su mi na mnogim mjestima gdje sam se kao gradonačelnik pojavio da nikada do tada nije dolazio gradonačelnik. Smatram da gradonačelnik mora biti uz građane Nove Gradiške, a posebno s hrvatskim braniteljima s kojima sam 6 kolovoza otišao u Hrvatsku Kostajnicu ,grad u koji su za vrijeme akcije Oluja novogradiški branitelji prvi ušli.Tamo sam doživio lijepo priznanje da sam prvi gradonačelnik Nove Gradiške koji je došao sa svojim braniteljima koji su tamo vrlo poštovani i dobro došli.

Održali smo sastanak s ljudima iz mjesnih odbora koji su, također, rekli da se na ovakav način po prvi puta s njima komunicira. Smatram da su to najneposredniji predstavnici građana i da se s njima treba razgovarati. Napravili smo analizu stanja i interventno odradili hitne potrebe. Primamo njihove programe za iduću godinu koji će ući u proračun grada za iduću godinu.

Već sam rekao da smo održali sastanak s djelatnicima u sportu i Savezu športova. Zamjenica Lukačević intenzivno radi na programu da naš grad dobije status Grad prijatelj djece .

Održali smo sastanak s gospodarstvenicima, također po prvi puta. Željeli smo iz prve ruke vidjeti što Grad može učiniti, a ako ne može puno, onda barem da ne činimo nešto što je na njihovu štetu. Dogovorili smo formirati Gospodarsko vijeće na kome ćemo dogovoriti konkretne aktivnosti.

 

Naše će aktivnosti svima biti dostupne na službenim stranicama Grada i Industrijskog parka. Ustrojit ćemo jedinstvenu bazu podataka svih registriranih tvrtki na području grada jer mnogi ljudi ne znaju koje sve usluge mogu dobiti od obrtnika i malih poduzetnika. Napravit ćemo zajednički marketing Grada i gospodarstvenika i međusobno bolju koordinaciju.

Sa zamjenicima sam se sastao i s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Bio je to dosta emotivan sastanak koji su predstavnici udruga ocijenili vrlo korisnim i zahvalili se na našem pristupu. Poslušali smo sadašnju situaciju u udrugama, njihov način rada i njihovu bol koja još uvijek postoji. Želimo objediniti udruge iz Domovinskog rata pod jedan krov u ulici Zrinskih 1. Na toj adresi otvoriti Dom hrvatskih branitelja ,u čast naših branitelja Domovinskog rata proglasiti Trg hrvatskih branitelja u našem gradu ,

. Održali smo sastanak sa županom, zamjenicima i pročelnicima u želji da započnemo drugačiju komunikaciju. Otvoren je čitav niz zanimljivih tema od obilaznice, pristupnih cesta do župne crkve u župi Jug, izgradnje kružnog toka na raskrižju Benkovićeve ulice i naselja Urije, te gradnje autobusnih ugibališta u Ljupini , regionalnog odlagališta ,gimnazije, vojarne, muzeja ,školstva, industrijske zone , itd.

 

IZGRADNJA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE – Vlada RH dala je 31. listopada suglasnost Gradu za zaduženje od 11 milijuna kuna. Sredstva će se utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture, objekata i opreme u Industrijskom parku, komunalne infrastrukture javnih površina i nerazvrstanih cesta, deponije komunalnog otpada, adaptaciju i dogradnju dječjeg vrtića. Adaptacija doma u Maloj koja je otišla u sasvim krivom pravcu pa smo od Ministarstva zaštite okoliša i energetsku učinkovitost dobili suglasnost da radove prebacimo u iduću godinu jer su bili izvođeni mimo troškovnika i ugovora zbog čega Fond ne može isplatiti svoj dio sredstava.

Adaptacija i dogradnja centra za mlade je isto poznata priča, a nezadovoljan sam jer mislim da je služila u predizborne svrhe. Grad je utrošio 490.000 kuna u Ljetnu pozornicu koja nema uporabnu vrijednost jer nema sanitarnog čvora. Napravljeno je krovište na zgradi starog zatvora koji je pod zaštitom kao spomenik kulture i bez potrebne dokumentacije se nikakvi daljnji radovi ne mogu obavljati. Utrošena su sredstva i trenutačno nemamo ništa. S tim projektom, koji zahtijeva velika sredstva i vrijeme, moramo ići dalje.

 

Građanima je poznato da su započeli, a potom i prekinuti radovi na dječjem vrtiću Radost, a izvodila ih je tvrtka Fenix. Kada smo preuzeli vlast bilo nam je jasno da nešto trebamo pod hitno poduzeti. Održali sastanak s izvođačem radova i nadzorom, te ustanovili da izvođač radove ne može nastaviti radove. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zatražili da sa tvrtkom Fenix raskine ugovor što je i učinjeno. Do sada je Grad platio 159.000 kuna za tri situacije. Obavljena je dopuna troškovnika tako da će radovima biti obuhvaćen i donji dio vrtića. Nadamo se da će ministarstvo poduzeti mjere da se radovi što prije završe.

 

Obnova zgrade muzeja traje već 6-7 godina. Tvrtka Doln je dosta uradila, ali nije bilo financijske konstrukcije da se radovi završe. Do kraja godine novom stolarijom će se zatvoriti istočno i južno pročelje te ulaz u muzej. Od ministarstva kulture dobili smo 500.000 kuna, Grad će osigurati dodatni 200.000 kuna, a zatražili smo od Županije da pomogne u završetku tog dijela radova sa 150.000 kuna.

 

Početkom školske godine ravnateljica Gimnazije mi je ukazala na potrebu hitne intervencije na Društvenom domu. Bio sam nezadovoljan i ljut što u taj posao nismo krenuli u srpnju. Odgovoreno mi je da su slani dopisi Gradu, ali da nitko nije reagirao. Takav dopis nisam zatekao kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika. Pristupili smo uređenju doma i pritom iskoristili ljude koji su radili u javnim radovima. Obnovili smo unutrašnjost doma i izmijenili stolariju,obnovili i olakirali parket , uredili sve za kvalitetno održavanje nastave tjelesnog odgoja za naše gimnazijalce , sanirali smo i istočni dio krovišta koji je bilo pokriven azbestnim pločama koje su prokišnjavale i zamijenili ih limenim. U korištenju Društvenog doma uvesti ćemo reda i u njemu se više neće održavati koncerti i zabave.

 

INVESTICIJE U Fondu za zaštitu okoliša smo razgovarali o mogućnostima da dobijemo status regionalnog odlagališta. Ministarstvo radi studiju isplativosti i mi ćemo to prihvatiti. Odlagalište Šagulje –Ivik je ušlo u županijski prostorni plan pa očekujemo u idućem periodu značajne aktivnosti. Razgovarali smo i o sanaciji postojećeg odlagališta u čemu bi nas Fond pratio.

Potpisali smo ugovor o zajedničkom financiranju rekonstrukcije i nadogradnja sustava ventilacije višenamjenske dvorane Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 612.000 kuna od kojih će Fond namiriti 60 posto.

Ministarstvo obrta i malog poduzetništva dodijelilo je 1.377.000 kuna, a Grad mora osigurati 1,5 milijuna kuna za projekte izgradnje daljnje infrastrukture u Industrijskom parku u što će se utrošiti oko 3 milijuna kuna.

Hrvatske ceste su završile postupak javnog nadmetanja za izgradnju dva kilometra južne zaobilaznice od naplatnih kućica do u Industrijskog parka. Vrijednost radova sa PDV-om iznosi 19.800.000 kuna. Treba se potpisati ugovor sa izvođačem radova, koji radove treba završiti za 15 mjeseci.

 

Sa tvrtkom Atlantic grupa smo 17. rujna potpisali predugovor o izgradnji tvornice energetskih prutića na 30.000 četvornih metara, a rezervirali su još jednu parcelu za drugu tvornicu što govori o kvaliteti Industrijskog parka i svega što tamo nudimo.U prvoj fazi zaposlili bi od 50 do 150 radnika. Osnovali su tvrtku Atlantik Multi Power d.o.o. Nova Gradiška na čelu sa Nevenom Vrankovićem koji je potpredsjednik uprave ,zamjenik gospodina Emila Tedeschija.

Pregovaramo i očekujemo još dva – tri ozbiljna i jaka investitora ulagača u Industrijski park , što ćemo uskoro znati i vjerujem dogovoriti potpisivanje novih ugovora.

U tijeku je izgradnja zgrade Javnog zdravstva. Investicija je to preko 8 milijuna kuna. Grad se odrekao 50 posto plaćanja komunalnog doprinosa koji iznosi 117 000 kuna, a preko tvrtke Slavča investirati će u sustav vodoopskrbe i odvodnje.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je ušao u proračun Hrvatskih voda. Obuhvatit će konglomeracijsko područje grada Nova Gradiška i općina Rešetari i Cernik. U sklopu tog projekta graditi će se uređaj za kondicioniranje vode i vodospremnik na Bačici. Tim projektom za dvije do tri godine osigurat ćemo pitku vodu s Bačice i otkloniti problem s kvalitetom vode koji smo imali posljednjih godina. To nam je najjeftinija i najsigurnija voda.

U 2014. godini kreće izgradnja precrpne stanice Ljupina – Prkos koja će ići kroz Benkovićevu ulicu i naselje Mala. U sklopu tih radova uredit će se ulice na području Male i tog dijela grada..

U planu je uređenje potoka Laminac i šetnice uz potok. Dogovaramo s gospodinom Matešom radove na uređenju Šumetlice od Tanga do bazena. U sklopu tog projekta Grad bi ušao u investiciju uređenja šetnice i biciklističke staze uz potok Šumetlicu.

Vodovod u Ljupini je pri kraju i treba izvršiti tehnički prijem.

Što se tiče izgradnje kanalizacije u Kovačevcu tu nažalost nisu iskorišteno sredstava koja smo imali na raspolaganju u iznosu od 4 milijuna kuna. Radovi će se nastaviti početkom iduće godine i završiti.

 

S Hrvatskim vodama imamo dobre odnose. Grad je imao dug prema Hrvatskim vodama zbog čega nismo mogli ući u nove projekte. Napravili smo sporazum i dug u iznosu od 1,4 milijuna kuna plaćamo u 12 rata. Plaćamo uredno svoje obveze i Hrvatskim vodama kažu da se prvi puta događa da ono što gradonačelnik potpiše da se toga i pridržava. To nam je vrlo bitna ulaznica u projekte Hrvatskih voda koje one financiraju sa oko 90 posto. Važno je to jer jedinice lokalne samouprave, kao što je i grad Nova Gradiška, jednostavno me mogu same financirati veće udjele u tako velikim projektima.

 

 

Related Post

POSTIGNUT DOGOVOR

Autor - 23/12/2013 0
Prelazak u nove tvrtke uznemirilo je radnike koji su se uplašili da će stati bez prava koja im jamči kolektivni…

Autor - 13/08/2011 0
{vimeo}27379432|400|220|1{/vimeo}