PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA: U Brodsko- posavskoj županiji su u pripremi i provedbi razvojni projekti vrijedni više od 883 milijuna kuna

1443 0

Piše Danijel Marušić, župan brodsko-posavski

Još jedna je godina iza nas, obilježena intenzivnim aktivnostima i brojnim događanjima u našemu Gradu i Županiji, no ovom ću prigodom istaknuti samo one, po mome mišljenju najznačajnije. Okončan je jedan, za sve nas iznimno značajan proces razdvajanja bolnica, a kroz različite ste programe pratili nastojanja i mjere poticanja regionalnog i ruralnog razvoja i demografske obnove, te skrbi za obitelj i mlade.

Ovih nekoliko uvodnih riječi prigoda su u kojoj posebno želim istaknuti nastojanja hrvatske Vlade u revitalizaciji Slavonije kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, s naglaskom na poduzete aktivnosti i nastojanja na gospodarskoj, socijalnoj i ekonomskoj revitalizaciji Brodsko-posavske županije. Na održanim radnim sastancima koordinacije slavonskih župana s predstavnicima Vlade dogovoreno je poduzimanje niza mjera u sklopu kojih će se izraditi i novi model indeksa razvijenosti, ključnog i za povećanje apsorpcije sredstava iz EU fondova na području Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Jedinicama lokalne i regionalne samouprave, poduzetnicima, ali i građanima osigurat će se i porezne olakšice te bolji pristup nacionalnim ulaganjima u razvoj nerazvijenih područja. Dogovoreni su i koraci u izradi mape siromaštva, što će pomoći dizajniranju politika te definiranju i raspodjeli budžetskih alokacija i EU sredstava namijenjenih smanjivanju regionalnih nejednakosti i siromaštva, kao i izrada analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija. Značajan efekt na području naše Županije očekuje se i kod postupaka u okviru Programa ruralnog razvoja, mjera usmjerenih izradi i poboljšanju male infrastrukture i obnovljivih izvora energije te pokretanju, poboljšanju ili proširenju usluga  za ruralno stanovništvo. Osigurano je oko 250 milijuna eura nepovratnih sredstava u okviru kojih su predviđena i sredstva za izgradnju lučke infrastrukture Luke Slavonski Brod.

Kako je pri kraju izrada Županijske razvojne strategije, jednog od temeljnih dokumenata kojima se utječe na živote svih žitelja Brodsko- posavske županije, želim ovom prigodom posebno istaknuti i naglasiti strateške i razvojne projekte financirane sredstvima EU fondova i upoznati sve naše stanovnike i ukupnu javnost s projektima koji su u tijeku, pripremi ili su prijavljeni, te o glavnim smjernicama socijalnog i gospodarskog razvoja Brodsko- posavske županije u idućem razdoblju. U tijeku su vrlo intenzivne aktivnosti na oživljavanju gospodarskog rasta i privlačenju sredstava iz EU fondova, a ono na čemu posebno ustrajavamo i inzistiramo, su aktivnosti i sudjelovanje gospodarstvenika, poduzetnika i svih stanovnika u predlaganju i implementaciji programa od opće koristi za zajednicu.

U ovom trenutku, u Brodsko- posavskoj županiji su u pripremi i provedbi razvojni projekti vrijedni više od 883 milijuna kuna. Od toga iznosa, udio vrijednosti projekata u društvenim djelatnostima, školstvu i kulturi, iznosi preko 91,6 milijuna kuna, a osam projekata je već u provedbi. Program energetske obnove, pomoćnici u nastavi, rad s darovitom djecom EUREKA, pametne škole, ali i osiguranje školske kuhinje najpotrebitijim učenicima, rekonstrukcija i sanacija Muzeja brodskog Posavlja i unutarnje uređenje Spomen galerije Ivana Meštrovića su u tijeku, a u pripremi je projekt EDI centar. Riječ je o edukacijsko demonstracijskom edukativnom centru koji će biti izvor novih tehnologija koje će koristiti širok krug korisnika, od redovnih učenika strukovnih zanimanja do polaznika obrazovanja za odrasle. Projekt je vrijedan 20 milijuna kuna.

U zdravstvenoj se zaštiti planiraju velika ulaganja kroz 9 projekata, ukupne vrijednosti preko 130 milijuna kuna. Projekti obuhvaćaju sve razine zdravstvene zaštite, a odnose se i na opremanje objekata, nabavu opreme, ali i ulaganje u edukaciju djelatnika. Nedavno je potpisan ugovor za projekt Kraći put do zdravlja, koji će značajno unaprijediti zdravstveni sustav kroz poboljšanje pristupa i učinkovitosti dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, čime će direktno doprinijeti lokalnom i regionalnom razvoju. Projekt u primarnoj zdravstvenoj zaštiti poboljšat će dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite u ruralnim prostorima. Novogradiščani su itekako svjesni značaja projekta Objedinjenog bolničkog prijema u Općoj bolnici Nova Gradiška, kao i potrebe izgradnje i opremanja Ginekologije. Ne mogu ne istaknuti vrijednost i značaj Regionalnog simulacijsko- edukativnog centra za hitnu medicinu (SIMED), koji predviđa prostore za funkcioniranje hitne medicinske službe, reanimacijski prostor, prijavno- dojavnu jedinicu, simulacijske prostorije za vježbu, kongresne dvorane, „kriznu sobu“ za upravljanje kriznim situacijama- projekt vrijedan preko 17 milijuna kuna. Kada spominjemo krizne situacije, odmah izdvajam još jedan značajan projekt, JENTRAP, kojim postižemo transnacionalnu spremnost za obranu od poplava i smanjenje šteta od poplava u bazenu rijeke Save. U području komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša aktualna su 4 projekta ukupne vrijednosti preko 154 milijuna kuna, a u gospodarstvu je ukupna vrijednost aktualnih projekata više od 170 milijuna kuna. U provedbi su projekti Luka Brod, Slavonski velodrom, JENTRAP i izgradnja sustava navodnjavanja u Orubici.

Za ruralni je razvoj osigurano preko 228 milijuna kuna, naša Županijska razvojna agencija CTR prijavitelj je u projektima vrijednim gotovo 13 milijuna kuna, a kroz programe poduzetnicima plasirali su više od 95 milijuna kuna.

Brodsko- posavska županija, oba njena grada i sve općine hrabro hvataju korak i umrežavaju se stvarajući regiju konkurentnu globalizacijskim društveno- ekonomskim trendovima. Za viziju sretne i održive županije trebamo i nadalje koristiti komparativne prednosti, a minimalizirati negativne i razarajuće procese. Naši su potencijali prirodni resursi voda, šume, poljoprivredne površine, zaštićena područja, ljudski resursi, razvijena osnovna komunalna infrastruktura. Ulažemo u ljude, industrijsku i poljoprivrednu proizvodnju, internacionalizaciju. Imajući u vidu dosad ostvareno kao i ono planirano, siguran sam da ćemo u narednom periodu uz zajednički rad i zalaganje ostvariti još više toga za dobrobit Brodsko-posavske županije, svih njenih dijelova i svih naših žitelja.

S poštovanjem, ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE dr.sc. Danijel Marušić, dr. med. vet.

Related Post