PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA: Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Suncokret“

1979 0

Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ može se pohvaliti brojnim aktivnostima i projektima koje organizira i provodi sa svojim članovima u cilju da im poboljša svakodnevni život i učini ga što sadržajnijim, te pritom pomogne njihovim obiteljima, udomiteljima i partnerima.

Druže se u prostorijama udruge i sudjeluju u kreativnim radionicama. Ono što naprave, pokazuju na prigodnim izložbama, posebno, kako ističe predsjednica Kata Vukšić, na tradicionalnoj manifestaciji Advent u našem gradu. Idu na izlete i natjecanja. Bili su u Ludbregu, Vinkovcima na olimpijadi malih sportova, Zagrebu i Daruvaru. Imaju i uvjete za bavljenje malim sportovima. Pet članova bilo je na ljetovanju na moru, a troškove je financirao Savez udruga za osobe s invaliditetom.

Ono što im nedostaje je adekvatan prostor za poludnevni boravak, jer sadašnji ne odgovara traženim standardima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Dodajmo da članovima udruge poludnevni boravak kreativno osmišljavaju volonteri. Sada su to Nevenka Milinčević i Sanja Milak. Zahvaljujući projektu koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u poludnevnom boravku imaju osiguran obrok i piće, te sredstva za druge troškove. Treba reći da udruga ima 30 članova iz grada Nova Gradiška i deset općina novogradiškog kraja i organiziran prijevoz od njihovog mjesta do Nove Gradiške i prostorija udruge.

Udruga i u 2017. godini provodi više projekata. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, kao nositelj projekta, zajedno sa partnerima u projektu Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar i Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, te partnerskim javnim ustanovama na projektu Centrom za socijalnu skrb Pula i Općom županijskom bolnicom Vukovar i Bolnicom hrvatskih veterana, provodi projekt pod nazivom „Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici“. Projekt se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta i provedbu volonterskih programa. Na sastanku održanom u Vukovaru prezentirane su pojedinosti ugovora o dodjeli sredstava, usuglašen plan i dinamika aktivnosti na provedbi projekta. Na sastanku su nazočili predsjednica Kata Vukšić i voditelj podrške za Brodsko-posavsku županiju Zlatko Vukšić.

U koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu sudjelovali su na obilježavanju 60. godina Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama. Ujedno je po prvi puta obilježen i Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama. Udruga je organizirala prijevoz autobusom za članove, roditelje, udomitelje i volontere. Predsjednici Kati Vukšić tim je povodom uručeno priznanje koje je udruga dobila za doprinos unapređenju kvalitete življenja osoba s invaliditeton.

Sudjelovali su na svečanom obilježavanju 45. obljetnice Zajednice osoba s invaliditetom Hrvatske, 10. obljetnice potpisivanja i ratificiranja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH, te 20. obljetnice djelovanja European Disability Foruma.

Related Post