PROJEKT UDRUGE GLUHIH: EDUKACIJA „Razvoj društvenih kompetencija“

1421 0

NOVA GRADIŠKA – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška protekli je tjedan od 14. do 18. 10. 2019. provela edukaciju „Razvoj društvenih kompetencija“ u INTEGRA centru (Urije 26) u sklopu projekta „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002.
Sudionici su razvijali društvenu i građansku kompetenciju, s naglaskom na komunikacijske i prezentacijske vještine, vještine pregovaranja i vještine mirnog rješavanja sukoba. Sudionici su kroz grupni i individualni rad naučili što je to komunikacija, oblike komunikacije, kako izgleda kvalitetna prezentacija, kako razviti vještine timskog rada, te kako se pripremiti za javni nastup. Također, korištenjem simulacijskih vježbi korisnici su naučili kako pregovarati i argumentirati svoja stajališta s win-win ishodom. Korištenjem PhotoVoice tehnike korisnici su adresirali probleme s kojima se nezaposleni suočavaju u lokalnoj zajednici, te predložili načine njihova rješavanja. Na kraju su odradili proces samoosviještavanja i evaluaciju.
Stjecanjem navedenih znanja i vještina sudionici su osnaženi za aktivno uključivanje kako u društvo, tako i na tržište rada. Edukacija je ocijenjena izvanrednom od strane korisnika i vjerujemo kako će im sudjelovanje u ovom projektu pružiti značajan doprinos u budućem privatnom i profesionalnom životu.
Podsjetimo, u sklopu otvorenog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška odobren je projekt „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu od 795.670,00 kn. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2018. godine i trajat će 18 mjeseci.
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška, Udrugom slijepih Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i Udrugom za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B će kroz ovaj projekt na našem području ponuditi posebno dizajnirane programe koji će utjecati na smanjenje nezaposlenosti marginaliziranih skupina društva.
Projekt teži pružanju specijalno dizajniranih programa obrazovanja usmjerenih jačanju ljudskih potencijala u nerazvijenim područjima i smanjenju socijalne isključenost ranjivih skupina. Specifični cilj projekta je osnaživanje 7 osoba s invaliditetom i 13 dugotrajno nezaposlenih, mladih i žena kroz program formalnog i neformalnog obrazovanja za olakšani pristup tržištu rada.

Related Post