REAGIRANJE GRADSKE ORGANIZACIJE HDSSB-a

1095 0

NOVA GRADIŠKA, 8. srpnja 2012. – Nakon očitovanja Mirka Golovrškog i Josipa Vukovića, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika, objavljujemo Gradske organizacije HDSSB-a Nova Gradiška.

– Na temelju objavljenog očitovanja predsjednika gradskog vijeća Grada Nova Gradiška Mirka Golovrškog i gradonačelnika Josipa Vukovića na Vašem portalu molimo Vas da, u cilju istinitog informiranja, naših građana objavite sljedeće:

U spomenutom očitovanju potpisnici ništa konkretno nisu demantirali, a što je do sada bilo objavljeno u medijima.

Još jedanput želimo našim građanima naglasiti kako sjednica Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška nije bila ni planirana, a kamoli održana 11. travnja 2012. i prema tome nije se niti donijela nikakva Odluka gradskog vijeća o davanju suglasnosti za zaduživanje Grada Nova Gradiška toga dana.

Svi oni koji su samovoljno, bez znanja Gradskog vijeća, napisali, potpisali i upotrijebili tu Odluku, moraju snositi moralnu i kaznenu odgovornost.

Naime, potpisani predsjednik Gradskog vijeća Mirko Golovrški i gradonačelnik Nove Gradiške Josip Vuković, u svom očitovanju, ne daju istinitu informaciju o Članku 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nove Gradiške za 2012.godinu u kojem, između ostaloga, stoji: “U 2012. godini Grad Nova Gradiška može se zadužiti, dati suglasnost za zaduživanje i jamstvo uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske ili Ministra financija”.


Kako Sjednica gradskog vijeća nije bila 11. travnja 2012. prema tome nije niti donesena Odluka Gradskog vijeća grada Nova Gradiška, što znači da nije dana ni prethodna suglasnost Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća je samostalno, bez suglasnosti Gradskog vijeća, potpisao Odluku o zaduživanju grada Nova Gradiška, a gradonačelnik Grada Nova Gradiška, znajući za to, takvu Odluku poslao je uz Zahtjev za suglasnost za zaduživanje Grada Nova Gradiška Ministru financija, odnosno Vladi RH, a na temelju koje je Vlada RH, ne znajući da Odluka Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška nije pravovaljana, donijela je Odluku za zaduživanje Grada u iznosu od
10.000.0000 kuna.

 

Dakle, nije stvorena zakonska pretpostavka za traženje suglasnosti Vlade RH jer gradsko vijeće o tome nije donijelo Odluku.

Potpisnici SDP-ovog očitovanja pozivaju se na Odluku od 27.12.2011., donesenu prilikom usvajanja Proračuna za 2012. godinu, što pokazuje njihovo elementarno nepoznavanje Zakona o izvršenju Proračuna, pošto se ta Odluka ne može primijeniti kao prethodna suglasnost Gradskog vijeća.


Kada već tvrde da je time dana prethodna suglasnost Gradskog vijeća, zašto onda nisu upotrijebili tu Odluku o izvršavanju Proračuna za 2012.godinu od 27.12.2011. nego su morali napisati novu, 11. travnja 2012., a koju Gradsko vijeće nije niti donijelo?! (…)


Na kraju želimo ponovno naglasiti da Odluka gradskog vijeća grada Nova Gradiška od 11. travnja 2012., nije donesena na sjednici Gradskog vijeća, prema tome, nije se mogla kao takva upotrijebiti za dobivanje suglasnosti od Vlade RH za odobravanje kredita u iznosu od 10.000.000 kuna.


Predsjednik Gradske organizacije HDSSB-a Grada Nova Gradiška, Josip Mikšić, dipl.ing.


 

PRILOG: ODLUKA GRADSKOG VIJEĆA

 

Related Post

HDSSB O KOALICIJI S SDP-om

Autor - 27/04/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 27. travanj 2012. – Nakon današnje konferencije za novinare Gradske organizacije HDSSB-a može se zaključiti da ta stranka…