TALIJA U STEČAJU I POSTUPKU LIKVIDACIJE

710 0

STARA GRADIŠKA, 22. siječanj 2011. – Trgovački sud

u Slavonskom brodu pokrenuo je skraćeni stečajni postupak tvrtkom TILIJA d.o.o za preradu drveta kod koje ukupno 1,288.945,32 kuna tražbina čeka na naplatu s računa.

 

Zahtjev za pokretanje stečajnog postupka sud je zaprimio od Ministarstva financija – Porezne uprave Područni ured Slavonski Brod. Uz zahtjev dostavljeni su podaci FINA-e od 14.studenog 2011. prema kojima je žiro račun dužnika dugotrajno blokiran za navedeni iznos, potvrda HZMO-a od 29.4. 2011. iz koje je vidljivo da dužnik nema zaposlenih, te ovjerovljeni ispis stanja duga na financijskoj kartici Porezne uprave s danom 22.11.2011. u iznosu od 1,110.001,48 kuna.

Related Post