Uređuju se prometnice i parkirališta u sjevernom dijelu Urija

2425 0

NOVA GRADIŠKA, 2. srpnja 2018. – Grad Nova Gradiška i ove godine nastavlja s radovima na uređenju komunalne infrastrukture u naselju Urije. Kao i prošle godine uređuju se prometnice i grade parkirališta za pojedine zgrade, a najvećim dijelom ih izvode djelatnici Eko-konga.

Trenutno se izvode i privode kraju radovi u sjevernom dijelu naselja i uređuje prometnica kod Konzuma i parkiralište uz stambenu zgradu 18 do kioska Tiska

U okviru ovog dijela naselja trebao bi se riješiti i problem improviziranih garaža i nadstrešnica koje su ruglo tog dijela naselja.

Related Post