ZA SUTRA SAZVANA SJEDNICA GRADSKOG V IJEĆA

1212 0

NOVA GRADIŠKA, 25. kolovoza 2015. – Predsjednik Gradskog vijeća Josip Mikšić sazvao je za sutra 15. sjednicu Gradskog vijeća. Podsjetimo, sjednica sazvana za 9. srpnja nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Vijećnici HDZ-a nisu došli prosvjedujući tako protiv načina na koji je predsjednik Gradskog vijeća Josip Mikšić, nakon dogovora HDSSB-a i SDP-a, sazvao sjednicu.

Kako doznajemo od dr. Dražena Oršulića, predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a i predsjednika GO HDZ-a, večeras će se sastati Gradski odbor HDZ-a i razmotriti predloženi Dnevni red. Očekuje da će vijećnici HDZ-a doći na sjednicu. Kaže da je dobio poziv za utvrđivanje dnevnog reda ali da nije bio na sastanku jer se nalazio na godišnjem odmoru. Upozorava, međutim, da se nastavlja stara praksa da se utvrđuje dnevni red i priprema sjednica Gradskog vijeća bez gradonačelnika.

Što se tiče predloženog dnevnog reda za sutrašnju sjednicu on se izmijenio utoliko što su dodane dvije nove točke. Jedan je prijedlog odluke o određivanju lokacije za reciklažno dvorište za građevinski otpad na području Nove Gradiške. Druga je prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Nove Gradiške.

Na dnevnom redu su i dalje točke kojima HDSSB-e i SDP-e traže smjenu HDZ-ovih kadrova. Traže razrješenje predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i imenovanje novih, razrješenje članova upravnih vijeća u gradskim ustanovama i imenovanje novih, te razrješenje sadašnjih članova nadzornih odbora tvrtki u vlasništvu Grada Nova Gradiška koji su izabrani kao predstavnici Grada i predlaganju novih kandidata.

Related Post