Zabilježeno 165 intervencija u Sisačko-moslavačkoj županiji

151 0

Vatrogasne snage angažirane na području Sisačko-moslavačke županije su tijekom 14. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama zbog uklanjanja posljedica potresa.

Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirana su 92 vatrogasca s 32 vozila s područja VZŽ Šibensko-kninske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke te Državna vatrogasna intervencijska postrojba Šibenik i Split kao i lokalne vatrogasne snage. Zabilježeno je 80 intervencija.

Na području VOZ Sisak angažirana su 62 vatrogasca s 19 vozila iz Zagrebačke županije,  lokalnih DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Sisak. Evidentirane su 53 intervencije.

Na području VOZ Petrinje angažirano je 60 vatrogasaca s 21 vozilom s područja VZŽ Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba te lokalne vatrogasne snage. Evidentirane su 32 intervencije.

Prema trenutno obrađenim podacima za 14. siječnja 2021. godine, ukupno je angažirano 214 vatrogasaca sa 72 vatrogasna vozila. Ukupno je evidentirano 165 vatrogasnih intervencija.

Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. prosinca 2020. do dana 14. siječnja 2021. na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, kumulativno je sudjelovalo 8591 vatrogasac sa 2142 vatrogasna vozila, a odrađeno je 9647 intervencija.

Nastavljena sanacija objekata u Zagrebu

Vatrogasci JVP Grada Zagreba i DVD-a sa područja Grada Zagreba su 14. siječnja imali 58 tehničkih intervencija uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova i fasada te ostalih izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata. Na navedenim tehničkim intervencijama sudjelovalo je ukupno 223 vatrogasaca sa 105 vatrogasnih vozila.

Related Post