121. BRIGADA/PUKOVNIJA HV-e – VELIK DOPRINOS U OBRANI I OSLOBAĐANJU RH

1364 0

NOVA GRADIŠKA, 25. rujna 2010. – Kao prilog obilježavanju 19. obljetnice 121. Brigade/pukovnije Nova Gradiška, koja će se 26. rujna održati u Staroj Gradiški , objavljujemo Priloge za povjesnicu brigade/pukovnije iz knjige HEROJI – prilozi za povijest novogradiških ratnih postrojbi autora Franje Samardžića. U proljeće 1991. godine svima je bilo

jasno da se sprema velikosrpska agresija na RH. Došlo je stoga do nužnog organiziranja i stvaranja naoružanih postrojba na novogradiškom području. U svibnju i lipnju ustrojena je prva dragovoljačka naoružana postrojba jačine bojne koja 28. lipnja 1991. godine ulazi u sastav novoustrojene 108. brigade kao njena 3. bojna. Sastav bojne sačinjavali su dragovoljci iz svih mjesta bivše općine Nova Gradiška. Iako naoružani lovačkim puškama, karabinima, pištoljima i s nešto automatskih pušaka, polovicom kolovoza postrojba se aktivno uključuje u obranu Domovine i Nove Gradiške. Zajedno s ostalim postrojbama zaustavlja sve napade četnika i jugoslavenske vojske prema Novoj Gradiški.  

Mineri

 

Polovicom rujna na bojišnicu stiže i novoustrojena samostalna pješačka bojna , koja se također aktivno uključuje u borbu. Krajem rujna 1991. godine stiže zapovijed o ustroju 121. Brigade Nova Gradiška. Ustrojava se zapovjedništvo 121. Brigade i 3. i 4. pješačka bojna, TDR i postrojbe pri stožeru. Ustroj brigade odvija se u vrijeme najžešćih napada neprijatelja na Novu Gradišku, što je znatno otežalo pripremu postrojba za borbu. Tijekom listopada sve postrojbe brigade su u borbenom djelovanju i s ostalim postrojbama na novogradiškoj bojišnici uspješno brane Novu Gradišku.

 

U studenom 121. brigada sa dijelom snaga oslobađa sela Golobrdac, Sinlije i Šnjegavić na sjevernom dijelu bivše općine Nova Gradiška. U prosincu razbija čvrsta četnička uporišta u selima Mašićka Šagovina i Širinci što stvara uvjete za daljnje napredovanje prema Okučanima. Potpisivanje Sarajevskog primirja 3. siječnja 1992. godine zaustavlja postrojbe 121. brigade u napredovanju prema Okučanima.

Mašička Šagovina, 3. bojna

 

U jesen 1992. godine taktička grupa 121. brigade uključuje se u borbena djelovanja u bosanskobrodskoj Posavini, potiskuje neprijatelja i nanosi mu velike gubitke u ljudstvu i tehnici.

Krajem 1992. godine 121. brigada se raspoređuje na osiguranje crte razdvajanja i državne granice na rijeci Savi. Tijekom 1993. i 1994. godine pored dobivenih borbenih zadaća obavljaju je intenzivne pripreme i uvježbavaju napadne akcije jer je svima bilo jasno da se uskoro ide u oslobađanje zauzetih područja RH.

U jesen 1994. godine 121. brigada se preustrojava 121. domobransku pukovniju .

U vojno-redarstvenoj akciji „Bljesak“ 121. domobranska pukovnija dobiva vrlo ozbiljnu zadaću i sa dijelom snaga, zajedno sa 3. gardijskom brigadom oslobađa Okučane. Drugi dio postrojbe također izvršava dobivenu zadaću na pravcu sela Novi Varoš i daje velik doprinos u uspješno izvedenoj operaciji „Bljesak“ . Nakon „Bljeska“ 121. domobranska pukovnija sudjeluje u „Oluji“ i kao pričuva GSHV drugog dana akcije sudjeluje u oslobađanju Hrvatske Kostajnice. Dio postrojbe sudjeluje u oslobađanju Dvora na Uni. Nakon „Oluje“ 121. domobranska pukovnija sudjeluje u napadnoj akciji „Una“ , izvršava borbenu zadaću i neprijatelju nanosi velike gubitke.

Topništvo

 

Za uspjehe u obrani i oslobađanju RH 121. brigada/pukovnija pohvaljena je od ministra obrane, načelnika GSOS, zapovjednih područja Osijek i Bjelovar.

 

Dobila je za junačka djela i druga priznanja. Velik broj pripadnika 121. brigade/pukovnije odlikovan je visokim odličjima od predsjednika i RH. Vidljivo je da su pripadnici 121. brigade/pukovnije dali velik doprinos u stvaranju , obrani i oslobađanju RH, a sama postrojba stekla je veliko ratno iskustvo. Najveći doprinos dali su hrvatski vitezovi koji su položili živote za našu Domovinu.

 

Zapovjednici 121. brigade bili su brigadir Josip Mikšić i brigadir Željko Žgela koji je bio zapovjednik 121. domobranske pukovnije.

Širinci

 

U obrani i oslobađanju RH poginulo je 156, a ranjeno 536 pripadnika 121. brigade/pukovnije.

 

Predsjednik Stjepan Mesić odlikovao je za izniman doprinos u Domovinskom ratu i obrani domovine 121. brigadu HV-e Nova Gradiška visokim odličjem „Zrinski-Frankopan“.

Izviđači

 

Inženjerija

Related Post