BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

534 0

Piše: Danijel Marušić, dr.vet.med., župan

Poštovani žitelji Brodsko-posavske županije,

 

Uz izlazak ovogodišnjeg Novogradiškog godišnjaka, prigoda je nešto više reći o samoj Brodsko-posavskoj županiji kao i projektima koje provodimo kako bi svim našim žiteljima osigurali kvalitetniji život. Slavonija je oduvijek bila tema lirskog izričaja, a naša županija kao da je dobila po djelić svega čime se ima za podičiti. Prostrane ravnice, ugodnu klimu, prekrasnu i raznoliku prirodu i nemjerljivo bogatstvo tradicije i kulturne baštine. Rezultat je to dugogodišnjeg ravnomjernog i održivog razvoja svih njenih dijelova, razvoja kakvom i danas težimo. Dakako, brodsko-posavsku županiju muče i neodrživi procesi koji danas vladaju gospodarskim kretanjima kao posljedica globalne krize, a unatoč naporima koje smo ulagali kako bi umanjili posljedice, svjetska kriza utjecala je na ekonomski rast i standard. No i unatoč svemu, te vođeni idejom ravnomjernog razvoja svih naših dijelova , od istoka prema zapadu, uspjeli smo realizirati ili započeti brojne projekte s područja gospodarstva i poduzetništva, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, komunalne infrastrukture, kulture, športa i zaštite okoliša.

 

Prepoznali smo potrebe gospodarstvenika i poduzetnika. Brodsko-posavska županija, zajedno s Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetništva sudjeluje u programu kreditiranja poduzetništva čiji je ukupni fond 55 milijuna kuna a namijenjen je za investicijska ulaganja i obrtna sredstva u isključivo proizvodne djelatnosti. Do sada je realizirano ili je u postupku realizacije ukupno 16 investicija. Nadalje, posebno smo angažirani na animaciji poduzetnika, obrtnika, OPG-ova i ostalih aplikanata kako bi se kandidirali za bespovratna sredstva sukladno Operativnom planu razvoja malog i srednjeg poduzetništva kao i za bespovratne potpore Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice s ciljem razvoja kontinentalnog turizma.

 

Strateški ciljevi i prioriteti održivog društvenog razvoja naše županije sadržani su i u Županijskoj razvojnoj strategiji za razdoblje od 2011 -2013. u kojoj je selektirano, te u financijski i akcijski plan ugrađeno 224 projekta. Upravo se od ovih projekata najviše i očekuje u kontekstu privlačenja i korištenja međunarodnih fondova i fondova Europske unije. Kada su u pitanju sredstva iz inozemnih izvora, možemo se pohvaliti činjenicom da su nam do sada odobrena 74 projekta u vrijednosti čak 400 milijuna kuna od čega je 310 milijuna iz fondova Europske unije a negdje oko 100 milijuna su sredstva iz programa socijalnog i gospodarskog oporavka područja posebne državne skrbi, te drugih inozemnih izvora. Samo tijekom prošle godine iz IPA programa odobreno je 18 projekata vrijednih 56 milijuna kuna, a na natječaje je kandidirano još 11 projekata u vrijednosti 16 milijuna kuna.

 

Promišljajući o Brodsko-posavskoj županiji kao jednoj od slavonskih županija, ne možemo zanemariti činjenicu kako je poljoprivredna proizvodnja njen neizostavan i nedjeljiv dio, a stanje u poljoprivredi i mogućnost razvoja direktno i indirektno utječu na ukupno stanje gospodarstva i društvenog života uopće. Važnost poljoprivrede potvrđuje i brojka od 89% ukupnih poljoprivrednih površina, što govori da u našoj županiji postoji znatno intenzivnija obrada poljoprivrednog zemljišta u odnosu na prosjek Republike Hrvatske gdje je taj udjel 73%. Stoga, u cilju daljnjeg povećanja poljoprivredne proizvodnje, kao i konkurentnosti poljoprivrede, putem našeg Upravnog odjela za poljoprivredu provodimo niz aktivnosti i mjera s čime se poseban naglasak stavlja na:

 

• Povećanje konkurentnosti kroz različite vrste potpora za revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje

• Sanaciju sustava melioracijske odvodnje

• Projektiranje sustava za navodnjavanje

• Ekološki i ruralni razvoj, te promociju poljoprivrede općenito kroz različite edukativne i promotivne sadržaje.

 

Poljoprivrednu proizvodnju potičemo i kroz konkretne programe sufinanciranja troškova izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta i nastavak geodetsko-katastarske izmjere koji provodimo u suradnji s Državnom geodetskom upravom i općinama i gradovima na čijim se prostorima nalazi zemljište, te programom navodnjavanja koji za cilj ima suprotstaviti se trendu poremećaja klimatskih prilika. Kako je uz navodnjavanje, za poljoprivrednu proizvodnju bitna i melioracijska odvodnja, aktivno smo uključeni u aktivnosti uređenja detaljne kanalske mreže, koji kontinuirano provodimo uz suradnju Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave. Sva dostignuća s područja poljoprivredne proizvodnje kao i bogatu ponudu predstavljamo kroz već tradicionalne promotivne manifestacije kao što su Poljoprivredno–poduzetničke ideje u Novoj Gradiški, Sajam Slavonski Brod i međužupanijska stočarska izložba koje iz godine u godinu okupljaju sve veći broj izlagača i posjetitelja.

 

Svjesni činjenice da je voda naše bogatstvo, a kvalitetna vodoopskrba preduvjet daljnjeg socio-ekomskog razvoja, dostupnost vode svim žiteljima jedan je od naših osnovnih prioriteta. Stoga posebnu pažnju, materijalna sredstva i napore poklanjamo izgradnji istočnog i zapadnog regionalnog vodoopskrbnog sustava kako bi osigurali bolju pokrivenost vodom cjelokupnog teritorija naše županije. Kao i na čistu vodu, naši žitelji imaju pravo i na čist zrak, stoga velike napore ulažemo u zaštitu okoliša, a tako i zaštitu zdravlja naših žitelja. Suočeni s problemom onečišćenog zraka u Slavonskom Brodu i okolnim naseljima, promptno smo reagirali i uz potporu Fonda za zaštitu okoliša uspostavili automatsku mjernu postaju za mjerenje kakvoće zraka, koja je prošle godine dograđena uređajem za mjerenje prisutnosti kancerogenog benzena, kako bi u slučaju potencijalnog onečišćenja mogli pravodobno reagirati i time spriječiti nastanak katastrofe. I dalje ulažemo sve napore kako bi se problem zagađenosti zraka u Slavonkom Brodu i trajno riješio.

 

Budućnost razvoja počiva na obrazovanju i cjeloživotnom učenju, stoga velike napore ulažemo u razvoj školstva, a sve s ciljem stvaranja kvalitetnog standarda primjerenog 21. stoljeću. Tako je u prošloj godini u rekonstrukciju i dogradnju pojedinih osnovnih škola utrošeno preko 3,6 milijuna kuna i još gotovo 2 milijuna kuna kroz investicijsko održavanje i opremanje školskih objekata u osnovnom obrazovanju. Kapitalna ulaganja u srednjem obrazovanju, kao što su uređenja dvorišta, izgradnja igrališta izrada projektne dokumentacije i slično utrošeno je približno 2,3 milijuna kuna i još 1,2 milijuna kuna kroz investicijska ulaganja i opremanje školskih objekata.

 

Na kraju želim reći da se u globalizacijske tokove društvo u Brodsko –posavskoj županiji treba kritički i mudro umrežavati. Za viziju sretne i održive županije treba uzimati parcijalne prednosti, a minimalizirati negativne i razarajuće procese. Imajući u vidu dosad ostvareno kao i ono planirano siguran sam da ćemo u narednom periodu uz zajednički rad i zalaganje ostvariti još više toga za dobrobit Brodsko-posavske županije, svih njenih dijelova i svih naših žitelja.

 

S poštovanjem, župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, dr.vet.med.

Related Post