BURZA RADA U SVIBNJU U PODRUČNOM UREDU SLAVONSKI BROD

822 0

U svibnju je iz evidencije nezaposlenih brisano 2278 osoba od kojih su samo 1104 osobe zaposlene, a ostali su brisani iz evidencije iz drugih razloga

NOVA GRADIŠKA, 24. lipnja 2014. – Ukupno je tijekom svibnja 2014. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 2278 osoba, što je za 27,1% više

nego u istom mjesecu prošle godine. Od toga su 1104 osobe zaposlene na temelju radnog odnosa i drugih poslovnih aktivnosti (za 16,2% manje nego u svibnju prošle godine), a 1174 osobe su brisane zbog drugih razloga (za 147,2% više nego istog mjeseca prošle godine), npr. zbog neizvršavanja individualnih konzultacija, neodazivanja na individualno savjetovanje, odjave s evidencije, preseljenja, umirovljenja, ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu i dr.

Tijekom svibnja 2014. priljev u registriranu nezaposlenost bio je manji od odljeva iz nezaposlenosti. Naime, u evidenciju nezaposlenih prijavilo se 726 osoba, što je za 14,8% manje nego istog mjeseca prošle godine.

Potrebno je također napomenuti da 56,3% (409 osoba) novo prijavljenih dolazi izravno iz radnog odnosa (najčešće zbog isteka rada na određeno vrijeme ili zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga).

Krajem svibnja 2014. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje registrirane su 16644 nezaposlene osobe na području Područnog ureda Slavonski Brod, što je za 1552 osobe manje nego u prethodnom mjesecu i za 847 osoba manje nego u svibnju 2013. godine.

Dakle, u svibnju 2014. godine nezaposlenost je smanjena u usporedbi s prethodnim mjesecom za 8,5%, dok je u usporedbi s istim mjesecom 2013. godine smanjena za 4,8%.

 

Na području Ispostave Slavonski Brod u svibnju evidentirano je 10117 nezaposlenih osoba, što je za 10,4% manje nego u svibnju 2013., dok je u odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost smanjena za 10,5%.

U Ispostavi Nova Gradiška u svibnju je evidentirana 5321 nezaposlena osoba. U odnosu na svibanj 2013. nezaposlenost u Ispostavi Nova Gradiška je povećana za 7,0%, dok je u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen za 5,0%.

U Ispostavi Okučani u svibnju evidentirano je 1206 nezaposlenih osoba. U odnosu na svibanj 2013. nezaposlenost u Ispostavi Okučani je smanjena za 2,2%, dok je u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen za 6,6%.

Related Post