DAN OPĆINE STARO PETROVO SELO

728 0

Govor općinskog načelnika Željka Kočijaševica na svečanoj sjednici Općinskog vijeća

 

STARO PETROVO SELO, 16. travnja 2014. – Obilježavanje Dana općine i svečana sjednica Općinskog vijeća prilika je da se općinski načelnik Željko Kočijašević obrati članovima vijeća i gostima i govori o aktivnostima koje su provedene u proteklih godinu dana i planovima za naredno razdoblje.

 

Dame i gospodo,

dragi gosti, poštovani uzvanici pozdravljam vas ovdje okupljene povodom obilježavanja Dana Općine Staro Petrovo Selo 14. travnja 2014. Prije točno 21 godinu na današnji dan osnovana je Općina Staro Petrovo Selo, odnosno bio je to trenutak kada se konstituiralo provo Općinsko vijeće.

Ovogodišnje obilježavanje Dana općine kao što vidite je skromno i priliči vremenu i trenutku u kome živimo.

Danas smo se sjetili onih kojih više nema, a koji su dali svoje živote za samostalnost i neovisnost Republike Hrvatske.

Isto tako, danas ćemo se prisjetiti što se događalo protekle godinu dana, ali i pogledati godinu unaprijed i kazati što se to planira u tom periodu.


HSS najjača politička opcija

Godina koja je iza nas svakako su je obilježili lokalni izbori koji su provedeni u svibnju gdje smo dobili novi, prošireni sastav Općinskog vijeća.

U tom novom sastavu Općinskog Vijeća participiraju 4 političke stranke i ovi lokalni izbori su pokazali da je po četvrti puta HSS najjača politička opcija na području Općine Staro Petrovo Selo. Na tim lokalnim izborima moja malenkost i moj zamjenik smo izabrani za načelnika i zamjenika načelnika Općine Staro Petrovo Selo. S područja Općine Staro Petrovo Selo izabrana su i dva člana Županijske Skupštine Brodsko-posavske županije, koji pripadaju parlamentarnoj većini županijske Skupštine.


Realizirani projekti

U godini iza nas dovršili smo i nekoliko velikih projekata na području Općine Staro Petrovo Selo.

Napomenut ću tri: Dovršetak građevinskih radova i opremanje Hrvatskog pučkog doma i njegovo otvaranje, dovršetak obnove zgrade općine i uvođenje centralnog grijanja u zgradu općine i dovršetak i puštanje u promet rekonstruirane Vinogradske ulice.

Isto tako ne manje bitan događaj bila je izrada i postavljanje poprsja prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Nabavljeno je novo vozilo za potrebe vatrogasnog društva.

Sve su to projekti i događanja koja su obilježila godinu iza nas.


Opskrba vodom i odvodnja

Godina koja je ispred nas je godina koja se i dalje nastavlja, teška ekonomska kriza na području cijele Republike Hrvatske, Brodsko-posavske županije i Općine Staro Petrovo Selo. No, godina je to u kojoj imamo niz zacrtanih projekata.

Napomenut ću Hrvatske vode kao glavnog investitora na području općine Staro Petrovo Selo i to kroz projekte koje sufinanciraju Europska investicijska banka, Centralna Europska banka, Hrvatske vode i Općina Staro Petrovo Selo.

To su projekti izgradnje opskrbnih cjevovoda za naselja Godinjak, Staro Petrovo Selo i Vrbova kroz sve ulice naselja u vrijednosti osam milijuna i petsto tisuća kuna. Također izgradnja opskrbnih cjevovoda u naselju Štivica i Komarnica u vrijednosti pet milijuna i petsto tisuća kuna.

Kao treći veliki infrastrukturni projekt vodoodvodnje i biopročišćivača otpadnih voda, faza I u vrijednosti osam milijuna i petsto tisuća kuna. Biopročišćivač je pilot projekt za Republiku Hrvatsku i za jugoistočnu Europu.

Sve ove tri velike investicije bi trebale biti realizirane u godini ispred nas u iznosu od dvadeset dva milijuna kuna u omjeru financiranja: 90 posto sredstava Europske unije i Hrvatskih voda, 10 posto sredstava Općine Staro Petrovo Selo.

Hrvatske vode na području Općine Staro Petrovo Selo veliki su investitor i na ovoj našoj lokalnoj razini u smislu uređenja vodotoka i kanala.


Izgradnja pješačkih staza i cesta

Značajne investicije se očekuju i po pitanju izgradnje pješačkih staza u naselju Godinjak kao i u Frankopanskoj ulici u Starom Petrovo Selu. Ukupna vrijednost investicija pješačkih staza je 1 300 000 kuna. Ta investicija bi trebala biti realizirana u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.

Drugim izmjenama i dopunama prostornog plana Općine Staro Petrovo Selo stvoreni su uvjeti za ulaganja u gospodarstvo Općine Staro Petrovo Selo, a tu ću spomenuti izgradnju bioplinskog postrojenja u naselju Laze, kao i izgradnju podnog skladišta i garažnog prostora u naselju Oštri Vrh za jedno poljoprivredno gospodarstvo.

Glede cestogradnje na području Općine Staro Petrovo Selo u godini ispred nas plan je izrada projektne dokumentacije kao i imovinsko-pravno rješavanje statusa županijske ceste Staro Petrovo Selo, Gornji Crnogovci, Donji Crnogovci i Laze i stvaranje uvjeta za rekonstrukciju te iste županijske ceste. Također su u planu, a sredstva su osigurana i za rekonstrukciju kolnika u naseljima Komarnica i Tisovac.

 


Projekt za školsku dvoranu u Vrbovi

Također u proračunu su osigurana sredstva, a učinit ćemo to zajedno s Brodsko-posavskom županijom te izgraditi projekt izvodivosti školske dvorane uz Osnovnu školu Markovac Vrbova, kako bi se stvorili uvjeti da se taj projekt može kandidirati prema EU fondovima.


Sanacija odlagališta otpada u Štivici i katastarska izmjera

Također u godini ispred nas je i projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Štivica. Dovršetak katastarskog geodetskog snimanja državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Staro Petrovo Selo i to k.o. Crnogovci i k.o. Staro Petrovo Selo.

Na početku ove godine bili smo prisiljeni ugasiti komunalnu tvrtku u vlasništvu Općine Staro Petrovo Selo iz razloga plaćanja fiskalnih nameta prema centralnoj državi kao i to da je izmjenom zakonske regulative onemogućeno da se komunalni projekti vodoopskrbe i vodoodvodnje realiziraju preko te tvrtke. Komunalne djelatnosti s kojima se tvrtka bavila prenesene su na komunalni pogon Općine Staro Petrovo Selo.

Izbori u mjesnim odborima

Pred nama su prema odluci Općinskog Vijeća izbori za vijeća mjesnih odbora koji će se održati 1. lipnja 2014. godine u svih dvanaest mjesnih odbora Općine Staro Petrovo Selo.

Napomenut ću samo da prema našoj statutarnoj odluci naselja do 500 stanovnika biraju 5 članova Mjesnog Odbora, naselja od 500 do 1000 stanovnika 7 članova Mjesnog Odbora i naselja preko 1000 stanovnika 9 članova Mjesnog Odbora.


Pomoć u kući starijim osobama

Najveći problem s kojim ćemo se susretati je socijalne kategorije, a to je nova zakonska regulativa koja se tiče programa Pomoć u kući starijim osobama koji u ovom trenutku skrbi za 200 korisnika i gdje imamo 12 uposlenih ljudi. Novim zakonom značajno su pooštreni uvjeti za pružanje i dobivanje takve socijalne skrbi i bojim se da će vrlo mali broj ljudi s naše Općine imati takvu mogućnost, a time i da će se značajno smanjiti broja djelatnika koji trenutno rade u tom programu. Novom zakonskom regulativom jedinici lokalne samouprave je uskraćeno da odabire korisnike tog programa, nego će to za nju obavljati Centar za socijalnu skrb iz Nove Gradiške.


Socijalne potpore

Mi ćemo i u ovoj godini nastaviti sa redovitim stipendiranjem studenata sa područja Općine Staro Petrovo Selo te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te nabavci ogrijeva za socijalno ugrožene obitelji kao i pomoći obiteljima s novorođenom djecom s područja Općine Staro Petrovo Selo.


Novi projekti uz potporu EU

U vremenu koje je pred nama svi zajedno se moramo trgnuti i okrenuti prema projektiranju i kandidiranju projekata prema sredstvima Europske Unije. Hrvatska kao punopravni član Europske Unije na to ima pravo, a vjerujem svi smo svjesni da vlastitim sredstvima ne možemo puno toga učiniti. Stoga ćemo u sljedećem vremenu svakako puno više aktivnosti Općine Staro Petrovo Selo posvetiti takvim aktivnostima u suradnji s ljudima i ustanovama koje se time bave.

Na kraju se želim svima zahvaliti na pozornosti u nadi i vjeri da ćemo zajedničkim aktivnostima i naporima svih koji participiraju u vođenju Općine Staro Petrovo Selo doći do realizacije spomenutih projekata – kazao je općinski načelnik Željko Kočijašević.

 

Related Post

Udruga vinogradara i voćara

Autor - 13/11/2011 0
  STARO PETROVO SELO, 12. studeni 2011. – U povodu blagdana sv. Martina, zaštitnika vinogradara i podrumara, Udruga vinogradara i…