DI SEKULIĆ U STEČAJU

693 0

Nekretnine i pokretnine nude se na jedanaestoj dražbi za 32 posto procijenjene vrijednosti

 

NOVA GRADIŠKA,16. listopad 2012. – Nakon što i na desetoj javnoj dražbi nije bilo zainteresiranih kupaca Trgovački sud u Slavonskom brodu oglasio je jedanaestu dražbu na kojoj se na prodaju nude nekretnine stečajnog dužnika D.I. STJEPAN SEKULIĆ d.o.o., Nova Gradiška po cijeni umanjenoj za 10 posto u odnosu na prethodnu dražbu.

 

Nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana u ulici Petra Svačića nude se po početnoj cijeni od 14.229.459,99 kuna. Ukupna početna cijena nekretnina i pokretnina pogona Radinost iznosi 8.814.562,30 kuna, a nekretnine pogona Tvornica na kojima su upisana razlučna prava po početnoj cijeni od 15.735.688,77 kuna.

 

Ročište za jedanaestu javnu dražbu određuje se na dan 26. veljače 2013. u 11,00 sati, sudnica 73/III, u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13.

 

Navedene nekretnine na jedanaestom ročištu za javnu dražbu prodavat će se po početnim cijenama koje su za 68 posto manje od procijenjenih.

Related Post

NOVA DJELASTNOST SLAVČE

Autor - 12/09/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 12. rujan 2012. – „Slavča“ je danas počela sa otkupom metalnih sekundarnih sirovina (metali) na deponiji komunalnog otpada…

CJELOVEČERNJI KONCERT

Autor - 05/12/2015 0
NOVA GRADIŠKA, 5. prosinac 2015. – I ovaj 19. cjelovečernji koncert Gradske glazbe i njihovih gostiju potvrdio je i repertoarom…