DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

545 0

ĐAKOVO /LIPIK – Državna ergela Đakovo i Lipik, kako doznajemo od ravnatelja Nidala Korabija, organizira 20. i 21. lipnja seminar za suce lipicanske pasmine na kojem će sudjelovati suci iz cijeloga svijeta.

Naime, pod okriljem međunarodnog udruženja lipicanske pasmine (LIF), nacionalni suci imaju priliku usavršavati svoje znanje na seminarima i edukacijama kojima je cilj ujednačavanje kriterija i standardiziranje ocjenjivanja lipicanske pasmine.

Državna ergela nominirala se za organizaciju ovog projekta u 2016. godini, a edukacija će se održati 20. lipnja u Državnoj ergeli Đakovo i 21. lipnja u Državnoj ergeli Lipik. Ergela će na ovaj način pružiti polaznicima jedinstvenu priliku da edukaciju provedu u ocjenjivanju dva različita tipa lipicanaca: zaprežnog đakovačkog tipa i klasičnog lipičkog tipa, a edukaciji će nazočiti više od 20 nacionalnih sudaca iz 11 zemalja.

To je ujedno prilika da Državna ergela sucima od Austrije do Norveške prikaže kvalitetu hrvatskih lipicanaca, te da predstavi dugotrajnu tradiciju uzgoja ove pasmine. Svakako da je od interesa da pratimo događanja na međunarodnoj sceni lipicanske pasmine, ali koristimo i priliku da kadrovima iz stranih zemalja prezentiramo napredak i razvoj uzgoja lipicanaca u našoj zemlji. To je dobra promidžba hrvatskih konja i otvaranje europskog tržišta kako za ergelu, tako i za privatne uzgajivače lipicanaca.

Related Post