IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“

682 0

NOVA GRADIŠKA, 26. travanj 2016.– Novogradiško Društvo naša djeca održalo je 25. travnja redovnu izvještajno-izbornu godišnju skupštinu. Poslije izbora radnih tijela Skupštinu je vodila Zrinka Ferenčina te najprije upoznala

s Poslovnikom o radu Skupštine, koji je potom, kao i dnevni red usvojen. Podnesena su izvješća o radu za prošlu godinu i proteklo mandatno razdoblje te Financijsko izvješće za 2015. godinu, kao i izvješće Nadzornog odbora.

 

Društvo naša djeca jedno je od vrlo aktivnih društava u gradu, a njihove aktivnosti za djecu i s djecom uvelike doprinose sadržajnijem i kvalitetnijem životu naših mladih sugrađana.

-Nastojali smo pokriti sva područja iz života djece od participacije djece kroz Dječje forume, Dječja gradska vijeća, gdje smo sadržaje uglavnom odrađivali prema svim smjernicama Saveza, pratili sve programe, nove projekte i akcije koje su nam oni prosljeđivali. Jedna od njih bila je “Daj 10 za dječja prava”, sudjelovali smo na svim susretima Dječjih vijeća i Dječjih foruma gdje su se naši predstavnici predstavili s aktualnim temama, surađivali s ostalom djecom, upoznali nove prijatelje, došli obogaćeni i oni i voditelji novim idejama i smjernicama za uspješniji i bolji rad. Ta je participacija uistinu važna i njome nastojimo djecu pripremiti za život, ali i trenutno ih uvesti u njihovo aktivno odrastanje tako da oni već od najmlađe dobi znaju reći što žele. Cilj je i da ih naučimo njihovim obvezama, ali i pravima, da oni nama odraslima mogu sugerirati i usmjeriti nas kako bi to njihovo slobodno vrijeme učinili što kvalitetnijim, uspješnijim i na pravom putu. Što se tiče planova namjera nam je zadržati sve te naše smjernice, odrađivati ih od samih prava djece, zdravstvene skrbi , jednim dijelom pojačati svijest o zdravom životu, osvijestiti ih o potrebi provođena slobodnog vremena na otvorenom, u igri na svježem zraku, ali ih i educirati za što sigurnije korištenje interneta. Nastavit ćemo i s našim tradicionalnim humanitarnim akcijama, a možda ih, sudeći po većim potrebama, i proširiti- rekla nam je u razgovoru Verica Lukačević.

Jedna od manifestacija novijeg datuma bila je i obilježavanje EU tjedna i Dana Europe. Ove godine neće izostati samo će biti modificirana i odrađena u suradnji s obje gradske škole, Dječjim vrtićem na sam Dan Europe 9. svibnja. -Bit će nastavljen i prošlogodišnji “Nivea” projekt koji u fokusu ima obitelj i proveden je u koordinaciji sa Savezom društava naša djeca RH – Igrom za zdravo i sretno odrastanje – gdje ćemo nastojati uključiti kako djecu tako i roditelje, koji će se podsjetiti igara iz djetinjstva i prenijeti ih svojoj djeci s kojom će provesti kvalitetno vrijeme. Poslije takvih aktivnosti svi su zadovoljniji, bogatiji i sretniji- dodala nam je u razgovoru Verica Lukačević. Tu su naravno i obilježavanje Dječjeg tjedna, dječje poklade, poznata “Biciklijada” za najmlađe s ciljem edukacije za sigurno uključivanje u promet, brojne radionice,, ali i sudjelovanja u različitim manifestacijama koje organizira Grad.

Svakako treba istaknuti kako je Izvješće o radu bilo popraćeno i prezentacijom fotografija s mnogobrojnih veselih manifestacija i aktivnosti.

Skupština Društva naša djeca bila je i izborna, a prema Odluci članova tajnim glasovanjem pristupilo se izboru predsjednice/predsjednika, Izvršnog i Ndzornog odbora.

Za predsjednicu je jednoglasno ponovno izabrana Verica Lukačević, koja se zahvalila na povjerenju za slijedeće četverogodišnje mandatno razdoblje. Izrazila je zadovoljstvo mladim članovima koji su se pridružili DND-u i pozvala sve zainteresirane da im se također pridruže u volonterskom radu za dobrobit djece.

U Nadzorni odbor izabrane su: Sanja Markolović, Đurđica Pavković i Nada Velić, a članovi novog Izvršnog odbora su: Franjo Barić, Marina Jakobović, Sanja Kovarbašić- Ferković, Ljubica Kovačić, Maja Senić, Ivana Šokić, Đurđa Trupinić i Željka Zboril. Po funkciji članica ovoga odbora je i predsjednica Verica Lukačević.

Na kraju Skupštine Maji Senić uručena je Zahvalnica i prigodan dar za najduži rad u Društvu naša djeca.

 

Related Post