Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

1423 0

SLAVONSKI BROD, 10. kolovoza 2017. – Brodsko-posavska županija kao nositelj projekta “S osmijehom u školu 3” u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.” raspisuje

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: Pomoćnik/ica u nastavi

Broj traženih osoba: 54

Mjesto rada:

Osnovna škola”Vladimir Nazor”, Adžamovci – 1 izvršitelj

Osnovna škola “Antun Matija Reljković” Bebrina – 2 izvršitelja

Osnovna škola “Matija Antun Relković”, Davor – 4 izvršitelja

Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci – 1 izvršitelj

Osnovna škola Dragalić – 4 izvršitelja

Osnovna škola “Vjekoslav Klaić” Garčin – 5 izvršitelja

Osnovna škola “August Šenoa” Gundinci – 1 izvršitelj

Osnovna škola “Mato Lovrak” Nova Gradiška – 6 izvršitelja

Osnovna škola “Ljudevita Gaja” Nova Gradiška– 1 izvršitelj

Osnovna škola Okučani – 1 izvršitelj

Osnovna škola „Stjepan Radić” Oprisavci – 1 izvršitelj

Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević” Oriovac – 2 izvršitelja

Osnovna škola “Ivan Mažuranić” Sibinj – 4 izvršitelja

Osnovna škola Sikirevci  –  2 izvršitelja

Osnovna škola “Josip Kozarac” Slavonski Šamac – 3 izvršitelj

Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Staro Petrovo Selo –  7 izvršitelja

Osnovna škola “Ivan Filipović” Velika Kopanica – 3 izvršitelja

Osnovna škola Markovac Vrbova – 3 izvršitelja

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod– 1 izvršitelj

Tehnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

 UVJETI:

 • Minimalno završena srednja stručna sprema
 • Nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).

 Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

 •         životopis
 •        dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 •        domovnicu (preslika)
 •        uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 •        obostrana preslika osobne iskaznice

OPIS POSLOVA:

 • Pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
 • Pomoć u kretanju
 • Pomoć pri uzimanju hrane i pića
 • Pomoć u obavljanju higijenskih potreba
 • Pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka
 • Suradnja s roditeljima, učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu

 RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: djelomično

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

  II

Postupak selekcije kandidata provest će stručne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Prednost pri odabiru imat će kandidati koji posjeduju dokaz (potvrda ili certifikat) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prema minimalnim elementima programa edukacije.

III

S odabranim kandidatima za pomoćnika/icu u nastavi, škole će sklopiti Ugovor o raduna određeno vrijeme. Međusobna prava i obveze te detaljan opis posla koji će pomoćnik u nastavi obavljati  regulirat će se Ugovorom o radu na određeno vrijeme.

IV

Prijave se podnose na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

s naznakom –„ Prijava za pomoćnike u nastavi za učenike s TUR”

Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

 Rok za podnošenje prijava: Zaključno s danom 17.kolovoza 2017.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,ŠPORT I KULTURU, P. KREŠIMIRA IV br.1 35 000 SLAVONSKI BROD

Related Post

PROJEKTI I ULAGANJA

Autor - 20/09/2012 0
Naša županija time potvrdila kako može uspješno predstavljati poslovne projekte stranim ulagačima

Autor - 04/05/2018 0
NOVA GRADIŠKA,  4.  svibnja  2018. – Novogradiščani, ali i svi oni koji se nedjeljom zateknu u našem gradu imati će…