JOŠ UVIJEK SE TREAŽI KUPAC ZA DI „SEKULIĆ“ U STEČAJU

880 0

NOVA GRADIŠKA, 24. lipnja 2014. – Još uvijek se traži kupac za nekretnine nekad novogradiškog drvoprerađivačkog diva. Trgovački sud u Slavonskom Brodu izlaže prodaji na dvadesetoj javnoj dražbi nekretnine stečajnog dužnika

D.I. STJEPAN SEKULIĆ d.o.o., Nova Gradiška.

 

Nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana nude se po početnoj cijeni od 10.430.985,68 kuna, nekretnina pogona Tvornica po početnoj cijeni od 11.535.135,16 kuna. Ročište je zakazano za 23. rujna ove godine.

Na prijedlog stečajnog upravitelja, Sud je odlučio da se navedene nekretnine izlože prodaji na dvadesetoj javnoj dražbi uz odgovarajuću primjenu pravila ovrhe po početnim cijenama koje su za 76 posto niže u odnosu na procijenjenu vrijednost, a nisu niže u odnosu na prethodnu dražbu.

Sud je izmijenjeno rješenje od 26. srpnja 2011. godine uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi iz razloga što je već proveden veliki broj javnih dražbi i znatno je smanjena početna cijena po kojoj se nekretnine prodaju. U odnosu na prethodnu dražbu promijenjeni su uvjeti prodaje obzirom na rok uplate kupovnine koji sada iznosi 90 dana od donošenja rješenja o dosudi, iz razloga što je potrebno potencijalnom ponuditelju, koji ima namjeru platiti kupoprodajnu cijenu kreditom, ostaviti duži rok za realizaciju kredita.

Related Post

„STRMAC“ D.D. U STEČAJU

Autor - 14/09/2016 0
NOVA GRADIŠKA, 14. rujna 2016. – Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, zakazao je trinaestu javnu dražbu…

FINA FORUM 2013.

Autor - 07/06/2013 0
POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS d.o.o. Nova Gradiška proglašen je za najuspješnijeg poduzetnika u 2012. godini u djelatnosti poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo