KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE MO SDP-A PRVČA I „LJUDEVIT GAJ“ – PREDSJEDNICI ALEKSANDRA PAVLICA I HRVOJE ŠOKIĆ

917 0

NOVA GRADIŠKA, 25. listopada 2010. – U prostorijama GO SDP-a večeras su konstituirana još dva mjesna ogranka SDP-a. U MO Prvča za predsjednicu je izabrana Aleksandra Pavlica, a u MO „Ljudevit Gaj“ za predsjednika Hrvoje Šokić. Sjednicama je do izbora čelnih ljudi mjesnih ogranaka predsjedao Ivan Adžić, zamjenik

predsjednika GO SDP-a i obrazložio zašto se osnivaju mjesni ogranci. Budući da je SDP sve masovnija stranka namjera je SDP-a pojačati aktivnosti članova i simpatizera u mjesnim odborima sa zadaćom da ukažu na komunalne i ostale probleme i zatraže njihovo rješavanje.

Aleksandra Pavlica

Hrvoje Šokić

  

Prvča

 

U Mjesnom odboru Prvča, u kome je SDP je na izborima za mjesne odbore dobio većinu, problem su neke prometnice. Iskazano je zadovoljstvo osposobljavanjem mjesnog doma za korištenje koji će uskoro dobiti i grijanje. Naredne godine iza doma će se urediti sportski teren.

U svojim redovima imamo puno novih ljudi. Izabrani predsjednici nisu do sada bili uključeni u rad stranke, a od sedam predsjednika tri su žene. Radi se o novim licima koja će u rad stranke donijeti novi svježi dah – kazao je tajnik Marijan Radić.

 

U Mjesnom odboru „Ljudevit Gaj“, gdje je SDP na posljednjim izborima dobio veliku potporu birača, ukazivalo se na više komunalnih problema. Jedan od većih problema je prometni problem u Gajevoj ulici ispred OŠ „Ljudevita Gaj“ gdje se u jednom trenutku iza podneva nađe više autobusa koji prevoze đake. Budući je to prometna ulica upozoreno je na moguće stradanje djece u prometu.  

Ljudevit Gaj

 

SDP je osnovao sedam mjesnih organizacija, a za Ljupinu je imenovao povjerenika koji će do konca godine organizirati konsitutuirajuću sjednicu.  

Ljudevit Gaj

 

Related Post

SDP-eov turnir u stolnom nogometu

Autor - 10/01/2012 0
NOVA GRADIŠKA 9. siječnja  2012. – Gradska organizacija SDP-a Nova Gradiška organizira ovaj mjesec ligu stolnog nogometa. U natjecanju sudjeluju…