KRUNOSLAV GLAVAČ OSTAJE POVJERENIK DO KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

773 0

NOVA GRADIŠKA, 12. travanj 2016. – Iako je predao dužnost upravljanja Gradom novom gradonačelniku Vinku Grgiću i njegovim zamjenicama Mireli Glavaš i Vesni Đapić, Krunoslav Glavač ostaje kao povjerenik za

predstavničko tijelo Grada Nove Gradiške sve dok se ne konstituira Gradsko vijeće.

 

Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška sazvao je za 21. travnja.

 

Nakon utvrđivanja kvoruma, izbora mandatnog povjerenstva i verifikacije mandata članova Gradskog vijeća, utvrditi će se član Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika.

 

Uslijedit će izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, a potom i izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

 

Do održavanja konstituirajuće sjednice, stranke i Lista građana Željka Bigovića, koje participiraju u predstavničkoj vlasti, imaju priliku dogovoriti se kako konstituirati gradsku predstavničku vlast da ona, budući da nitko nema potrebnu većinu, djeluje transparentno i u interesu Grada i građana.

Related Post

IZBORI 2013.

Autor - 01/03/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 1. ožujak 2013. – Željko Bigović kandidat je HDZ-a za gradonačelnika Nove Gradiške. Odlučio je tako Gradski odbor…

IZBORNI ZBOR HSP AS DAVOR

Autor - 22/03/2015 0
Izborni zbor održan je u nazočnosti čelnika HSP AS Ivana Tepeša, Željka Bokulića, Tomislava Vlajnića i Daria Marenića DAVOR, 22.…