LJETNO RAČUNANJE VREMENA: Kazaljka sata pomiče se za jedan sat unaprijed

595 0

NOVA GRADIŠKA, 30. ožujka 2019. – U nedjelju, 31. ožujka, započet će ljetno računanje vremena pomicanjem kazaljki za jedan sat unaprijed, sa 2 sata ujutro na 3 sata

Računanje vremena pomiče se za jedan sat unaprijed, tako da se 2 sata i 0 minuta računa kao 3 sata i 0 minuta, odnosno da se kazaljka sata pomakne za jedan sat unaprijed.
Ljetno računanje vremena provodi se na temelju Zakona o računanju vremena i Uredbe Vlade RH i direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena.
Državni zavod za mjeriteljstvo priopćio je da će ljetno računanje vremena trajati do nedjelje, 27. listopada.

Related Post