NOVAGRA PRENOSI IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA

1066 0

Piše, Velimir Paušić, načelnik

 

Za godinu koja je pri kraju, unatoč značajnom smanjenju prihoda od poreza u općinski proračun, možemo reći da je bila jedna od uspješnijih gledajući započete i realizirane projekte, ne samo od strane Općine Stara Gradiška, nego i od strane drugih investitora.

 

S druge strane postojano nas pritišću problemi  smanjenja stanovništva. Ovaj problem prisutan, ne samo na našem području nego  u cijeloj Slavoniji,    dugoročno će  biti sve veći  te će izroditi niz drugih problema u školstvu i zdravstvu, ali i  u privredi. Nažalost, za rješavanje   ovog gorućeg  problema  jedinice lokalne samouprave imaju malo alata, a država na ove probleme žmiri. Postavlja se pitanje kome se gradi komunalna infrastruktura u kompletnim ruralnim krajevima ukoliko je za dvadesetak godina neće tko koristiti.

Za 2015. godinu možemo reći da je na području Općine Stara Gradiška bila u znaku energetske učinkovitosti.

Projekti energetske učinkovitosti usmjereni na građane, odnosno postavljanje toplinske izolacije na obiteljske kuće, izmjenu stolarije, postavljanje solarnih kolektora za pripremu tople vode i zamjenu kotlovnica,   započeli su s  provođenjem još  u ljeto 2014. godine,  a  završeni su tijekom 2015. godine. Ovo je bio prvi projekt  za koji  je država preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti osigurala sredstva za fizičke osobe. Budući da je iznos poticaja na području Općine Stara Gradiška bio 80  posto i  do 60.000 kuna  za projekte energetske učinkovitosti i 2 x 24.000 kune  za projekte obnovljivih izvora energije, kroz više natječaja potrošena su sva dodijeljena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti u iznosu od  1.7000.000 kuna. Građani i Općina Stara Gradiška financirali  su potrebnu razliku  u iznosu od 400.000 kuna. Ukupna vrijednost realiziranog projekta iznosila je 2.104.733.29 kuna.

 

Rezultat ovog projekta je  postavljenih 11 toplinskih ovojnica , izmijenjena je stolarija na 6 objekata, postavljeno 19 solarnih sistema za pripremu PTV i 9 novih kotlovnica.

 

Provođenje ovog projekta posijalo je sjeme te je u 2015. godini na novom natječaju, koji je ove godine direktno provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti,  više od 50 fizičkih osoba s područja Općine Stara Gradiška  prijavilo svoje obiteljske kuće na  raspisani natječaj.  Odobreno je više od 90 posto projekata. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata  kreće se oko 4.000.000 kuna. Razlog ovolikog velikog broja prijavljenih i odobrenih projekata je rezultat  uključivanja  Općine Stara Gradiška  kroz animaciju građana i  pružanje tehničke pomoći tijekom postupka prijave. To područje Stare Gradiške stavlja u sami vrh u Republici Hrvatskoj  prema odobrenim projektima, a gledajući odnos odobrenih projekata  prema ukupnom broju obiteljskih kuća na našem području,  sa sigurnošću tvrdim da Općina Stara Gradiška ima najviše  odobrenih projekata na razini cjelokupne Republike Hrvatske.


Drugi veliki projekt u energetici započet na području Općine Stara Gradiška  tijekom 2015. godine je izgradnja kogeneracijskog postrojenja na biomasu snage 2 MW . Investitor u ovaj projekt je domaća drvoprerađivačka tvrtka „Sava“ d.o.o.. Vrijednost projekta  je preko 50.000.00. kuna.  Po završetku ovog projekta otvorit će se 10 novih radnih mjesta. Budući da je uz električnu energiju sekundarni  proizvod ovog postrojenja toplina, Općina je izradila  projektnu dokumentaciju i ishodila potrebne dozvole za izgradnju toplovoda koji bi toplinom trebao opskrbljivati osnovnu školu, crkvu, policijsku postaju, zgradu Općine, a u budućnosti i stanove na području naselja Stara Gradiška. Početak realizacije ovoga projekta planiran je za 2016. godinu.

 

Drugi veliki projekt koji bi mogao imati veliki utjecaj na razvoj Općine je izgradnja postaje Pogranične policije u naselju Stara Gradiška. Općina je još 2010. godine poklonila građevinsko zemljište Ministarstvu unutarnjih poslova za njenu izgradnju. Realizacija ovog projekta  započela je  tijekom ljeta 2015. godine, a završetak radova očekuje se u lipnju 2016. godine.

 

Postaja Pogranične policije Stara Gradiška broji preko 170 policajaca. Ne treba napominjati koliko bi za demografski razvoj značilo da se barem nekolicina mladih policajaca odluči živjeti na području općine Stara Gradiška. Za to postoje svi potrebni uvjeti čak i država ima u  vlasništvu preko 100 stanova u samoj blizini buduće policijska postaje. Općina Stara Gradiška pokušala je na sve moguće načine animirati nadležni Državni ured za stambeno zbrinjavanje kako bi se dio stanova obnovio i ponudio mladim policijskim službenicima. Nažalost, nadležni navedeni ured ne pokazuje nikakav interes za ovu problematiku. Ovdje je potrebno napomenuti da od 2013. godine navedeni ured nije dodijelio niti jedan stan novim korisnicima, iako je bilo interesa i postoje stambene jedinice koje bi se mogle dati na korištenje. Ovo je još jedan egzaktni primjer kako  država usporava pa čak i unazađuje razvoj svog ruralnog prostora najviše zbog nepostojanja komunikacije između središnje države i jedinica lokalne samouprave, ali i često zbog toga što se informacije koje šaljemo ne uzimaju   za ozbiljno.  Doživljavaju se  kao manje vrijedne, iako  općine najbolje znaju koji su najveći problemi i vitalni interesi na njihovim područjima.

Od značajnijih projekata treba još spomenuti nastavak radova na objektu sportskih svlačionica u naselju Stara Gradiška. Završetak ovog projekta očekuje se tijekom 2016. godine. Sva su  potrebna financijska sredstva osigurana iz vlastitog proračuna.  Objekt sportskih svlačionica gradi se pokraj sportskih terena i u neposrednoj blizini buduće policijske postaje. U sklopu navedenog objekta uredit će se i prostor za iznajmljivanje u ugostiteljske svrhe.

 

Tijekom 2015. godine započete su i III. izmjene prostornog plana. Prvotni razlog za pokretanje izmjena bio je postojanje interesa od strane potencijalnog investitora za ulaganje u našu poslovnu zonu. Radi se o projektu izgradnje staklenika za hidroponski uzgoj povrća na površini od 7 ha. Sam projekt izmjena prostornog plana prijavljen je na mjeru 7.1. Programa ruralnog razvoja  još u svibnju 2015. godine.  Početkom prosinac 2015. godine  još nismo  dobili  odgovora od  Agencije za plaćanja u poljoprivredi koja je nadležna za provođenje mjera ruralnog razvoja.

 

Budući da su mjere ruralnog razvoja najavljene kao najveći izvor financiranja za projekte jedinica lokalne samouprave na ruralnim područjima,   postavlja se pitanje hoćemo li, ukoliko se bude radilo ovakvom „brzinom“,  realizirati  bilo što. Naime, za ostale mjere za izgradnju infrastrukture natječaji još nisu raspisani, a kada i budu, pitanje je koliko će proces evaluacije i ocjenjivanja trajati. U međuvremenu jedinicama lokalne samouprave istječu građevinske dozvole  za pripremljene projekte.

 

I na kraju  mogu zaključiti, kao i na početku, da je unatoč svim prisutnim problemima uočljiv određen napredak na razvoju Općine, iako je on puno sporiji od onoga što bi  mi stanovnici željeli. Sa velikim zanimanjem očekujemo buduće poteze na decentralizaciji i najavljenoj reformi lokalne samouprave.

Related Post

IZLOŽBA FOTO KLUBA F4

Autor - 04/02/2016 0
STARA GRADIŠKA, 4. veljače 2016. – U okviru Dana obilježavanja Dana logora Stara Gradiška koji je organiziralo Hrvatsko društvo logoraša…