NOVAGRA PRENOSI IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA ZA 2015. GODINU

703 0

Piše: Željko Bigović, gradonačelnik

 

Teško je i nije umjesno ocjenjivati sebe i svoj rad. Naši sugrađani i porezni obveznici koji plaćaju obveze prema gradskom proračunu su ti koji donose krajnje ocjene uspješnosti rada svake gradske uprave. Komentari i ocjene ljudi su vrlo pozitivni. Kažu da se u gradu vide značajne promjene, od građevinskih aktivnosti, odnosa prema društvenoj zajednici ustanovama i udrugama, do pozitivnog i dobrog odnosa prema sugrađanima. S pozicije gradonačelnika mogu kazati, a imam i argumente, da se u 2015. dosta toga uspješno i odgovorno odradilo na svim segmentima, od gospodarskog i komunalno-infrastrukturnog dijela, društvenih djelatnosti, aktivnosti i događanja koja grad čine zasebnom lokalnom jedinicom. Vjerujem da je to ono što naši sugrađani očekuju da gradske vlasti. Naravno da svi koji sudjelujemo u obnašanju političke odgovornosti, gradske uprave, ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada možemo i trebamo biti bolji i učinkovitiji.

GOSPODARSTVO I ZAPOŠLJAVANJE  – Ono što nas posebno veseli je da smo u gospodarskom dijelu napravili značajne pomake po pitanju stvaranja preduvjeta za   zapošljavanje i ostanak mladih ljudi u Novoj Gradiški. Početkom 2015. započela je s radom, a  16. ožujka službeno  je  otvorena tvornica Atlantic Grupa  u  našoj  industrijskoj zoni . U  proizvodnim pogonima Atlantic Multipower  d.o.o. u  Novoj Gradiški do  sada je zaposleno 75  djelatnika  u proizvodnji energetskih pločica za sportsku i rekreativnu prehranu. U skladu s preuzetim ugovornim obvezama Atlantik Grupe, tvornica bi trebala  zapošljavati 160 djelatnika kada  proizvodni pogoni budu radili u punom kapacitetu. Atlantic Grupa u tvornicu je uložila 125 milijuna kuna, a  radovi su  završeni  u manje od godinu dana. U dogovoru  s upravom Atlantic Grupe  u  Industrijskom  parku imamo rezerviranu još jednu parcelu za  nova  ulaganja i njihov razvoj na ovoj lokaciji. Ponovno  ću  istaknuti  da  smo  u  Atlantic  Grupi  dobili  veliki  brend  i  promotora  naše  Industrijske  zone.

Druga velika investicija je izgradnja  tvornice Klimaoprema. Ukupna vrijednost projekta izgradnje i opremanja nove tvornice iznosi 38 milijuna  kuna. Službeno  otvorenje  tvornice  bit  će  10. prosinca 2015. godine. Tvornica  ima 6.300  četvornih metara  proizvodnog pogona. Također  investitor  na  kupljenoj  površini ima  namjeru,  kako  se  bude  širio  posao,   izgraditi  nove  proizvodne  hale  ukupne   površine do  cca  17.000 -18.000 četvornih metara.

S obzirom  da  se radi o vrlo kvalitetnoj tvrtki koja svake godine bilježi značajan rast proizvodnje  i  izvoza,  očekujem da će  svoje  radno  mjesto  u dogledno vrijeme naći 200  naših  sugrađana.

To su dvije doista vrlo  potentne firme koje svake godine knjiže veliki rast i  razvoj. Jako sam sretan što su izabrali naš grad, naš Industrijski park  za svoja ulaganja.

Uz  ove  dvije  tvrtke i domaća tvrtka  Elda  d.o.o. u  vlasništvu  obitelji Darija Marenića kupila je proizvodnu halu  u  Industrijskoj zoni. Trenutačno se radi na rekonstrukciji, osuvremenjivanju i opremanju proizvodnog pogona da bi zadovoljio potrebe  i  visoke standarde proizvodnje  koja će se odvijati  na ovoj  lokaciji  uz  zapošljavanje  novih  radnika.

Industrijski park Nova Gradiška  jedna je  od  najkvalitetnijih i najkonkurentnijih destinacija u Republici Hrvatskoj. Završetkom  izgradnje dijela južne obilaznice grada Nova Gradiška  u dužini od oko 2,5 kilometara dobio se direktan izlaz na autocestu  što  samoj  Industrijskoj  zoni  daje  dodatnu  kvalitetu  i  atraktivnost. Uložena  su  značajna  sredstva u izgradnju cestovne, komunalne  i druge  infrastrukture  u  Industrijskoj zoni.

Naša  gradska tvrtka Industrijski park d.o.o. ugovorila je  i  platila HEP – u projektiranje trafostanice 2 puta po 10 megawata. Ukupna  investicija iznositi  će  cca  5  milijuna kuna. Sadašnji  kapaciteti  električne energije i  instalirane  snage  su gotovo potrošene. Očekujemo  i razgovaramo s  potencijalnim investitorima. Za nove investitore  i njihove potrebe velikih  strujnih  kapaciteta morali smo  pristupiti izgradnji  nove  trafostanice  velike  snage.

Moram  naglasiti da je i  TANG d.o.o.  u 2015. godini zaposlio tridesetak novih djelatnika. Tvrtka radi jako dobro, plaće su redovite, svakog prvog u mjesecu. Preseljenjem  proizvodnje iz  matične tvrtke u  Italiji, razvojem  novih  proizvoda ova  naša  tvrtka trenutačno  zapošljava  117  radnika i  zasigurno će  nastaviti  daljnja  zapošljavanja i u 2016 godini.

Drvna industrija ima veliki potencijal na našim prostorima. U prostru bivše Slavonija radinosti zaživjela je proizvodnja tvrtke Vedrana d.o.o. koja zapošljava 75 radnika. Dobro i kvalitetno rade za izvoz. Kako se opremaju novim strojevima, tako i zapošljavaju nove radnike.

DING  je jedan veliki teret grada Nove Gradiške i gradskog proračuna. Za  njegova kreditna zaduženja Grad je izdao  jamstva  u iznosu od  2 milijuna kuna. U 2013 / 14. godini smo  kroz kapitalne potpore rješavali obveze prema Zagrebačkoj banci. Sada smo u fazi da sa strateškim partnerom tvrtkom  FIMA  d.o.o. dogovaramo prijenos poslovnih udjela sa DING-a  na tu tvrtku. U postupak je uključena i Zagrebačka banka  kod koje   DING još uvijek ima kreditno zaduženje od 4 milijuna kuna. Poznato je da je DING digao dva kredita u iznosu od 5,5 milijuna kuna za nabavku opreme od kojih   treba otplatiti još 4 milijuna kuna.  Zagrebačka banka  je dala predah u  otplati  anuiteta   do 31.ožujka 2016. godine. Napravljen je moratorij na otplatu  kredita i  reprogram  kredita gdje je u sudužništvo  uključena  i Fima  kao strateški partner DING-a.

PRORAČUN  –     Grad Nova Gradiška  po izvornom proračunu  ne može se  pohvaliti nekim velikim sredstvima jer ona  iznose nešto malo iznad 29 milijuna kuna. Poznata je situacija koju smo zatekli. Na računu je bio minus od  7,5 milijuna kuna, obveze prema Hrvatskim vodama iznosile su  1,4 milijuna kuna, a prema Hypo banci za vraćanje kredita od 1,1 milijun kuna. Bio je prenijet gubitak iz prethodnog razdoblja od 4 milijuna kuna i  hipotekarna zaduženja prema Zagrebačkoj banci za nekretnine u vlasništvu Grada u  iznosu od 17 milijuna kuna.

Sada smo  u situaciji da je dug prema Hrvatskim vodama isplaćen,  kredit prema Hypo banci u cijelosti je zatvoren, uredno  otplaćujemo kredit Zagrebačkoj  banci  i imamo pozitivan saldo u na  računu  Grada.  Obveze za  sve investicije  koje smo imali u 2015. godini na području grada plaćali smo  na vrijeme. Nijedan  izvođač radova nije morao čekati  plaćanje izvan ugovorenih rokova .

Situacija se popravlja i ide na bolje  jer  smo se racionalno ponašali. Od  2015. godine Grad Nova Gradiška je  po  klasifikaciji Vlade RH  uvršten u dugu kategoriju razvijenosti tako da smo po pitanju vraćanja poreza ove godine na osnovu prijava naših sugrađana vratili 4,5 milijuna kuna koji su išli na teret gradskog proračuna. Prošle godine taj je povrat iznosio  1,3 milijuna kuna. U prvoj polovici godine nismo imali točnu informaciju  koliko će povrat poreza ukupno iznositi. Računali smo da će to biti oko 3 milijuna kuna  tako da nas je iznos od  4,5 milijuna kuna jako iznenadio. No,  radi dobrog upravljanja gradskim proračunom nije došla u pitanje isplata plaća i drugih obveza prema  korisnicima  proračuna. Iako u srpnju, kolovozu i rujnu  nismo imali priljev od poreza na dohodak, obaveze  prema svima izvršavali  smo na vrijeme  pa sam i stoga  zadovoljan.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI – Nadam se da su zadovoljni  i korisnici  gradskog proračuna  jer su do  sada  namireni prema  zahtjevima  i  programima u planiranim iznosima.

U 2015. godini za stipendiranje  studenata i učenika izdvojeno je 247.200 kuna,  za  nagrade učenicima  osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na  državnim natjecanjima  9.000 kuna, a za 157 učenika  prvih razreda  osnovne škole za pakete  osnovnog školskog pribora  izdvojeno je 32.520 kuna.

 

Za udruge  proizašle iz Domovinskog rata isplaćeno je 80.243 kune, a za udruge u kulturi 183.223 kune.

Za udruge  u području zdravstvene skrbi i skrbi za obitelj i djecu  izdvojeno je 49.983. kune, a za udruge u tehničkoj kulturi 17.500 kuna.

Za  program razvoja sporta  osigurana su sredstva u iznosu od 1.1 milijun kuna, do  sada je  isplaćeno 998 500,00 kuna, a  iz tekuće pričuve gradonačelnika  namijenjene za sport  isplaćeno je 38.500 kuna.

SOCIJALNI PROGRAM – U 2015. godini  pomoć za podmirenje  troškova stanovanja  dobilo je 147  korisnika u  ukupnom iznosu od 391.797 kuna, a jednokratnu novčanu pomoć  dobile su 33 obitelji u  ukupnom iznosu od 45.000 kuna. Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva  dobit će  313 korisnika  u ukupnom iznosu od 297.350 kuna.

Do kraja godine  pomoć u iznosu od 300 ili 500 kuna  dobit će umirovljenici koji podnesu zahtjev  Gradu  i koji budu ispunjavali uvjete  propisane odlukom.

Prije početka  nove školske godine  51 učenik,  polaznik osnovne škole, dobio je  pomoć za kupnju školskog pribora i udžbenika u ukupnom iznosu od 18.400 kuna.

Grad je sa 16.000 kuna  sufinancirao ljetovanje desetero djece na otoku Hvaru  u organizaciji Društva “Naša djeca“. Povodom  blagdana Uskrsa posjetio sam obitelji sa 6 i više djece  i uručio im prigodne poklon pakete  ukupno vrijedne 8.937 kuna.

Nije izostalo ni sufinanciranje  usluga Dječjeg vrtića pa je potpora u iznosu od 10.860 kuna  isplaćena za  petnaestero  djece.

Isplaćena je i potpora roditeljima za novorođenu djecu     u iznosu od  2.000 kuna po djetetu. Ukupno je tijekom godine  za 80 obitelji isplaćeno 160.000 kuna, a u prosincu potporu će dobiti još 33 obitelji.

INVESTICIJE – Od većih infrastrukturnih investicija u gradu je zasigurno sanacija odlagališta Šagulje- Ivik  u koju  je u 2015. godini i otvaranje nove plohe utrošeno 9.3 milijuna kuna od kojih je  Fond  za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  namirio 75, a Grad 25 posto u iznosu od 2,4 milijuna kuna. Dobili smo uporabnu dozvolu za novu plohu  pa se  komunalni otpad s područja grada i šire  zbrinjava  po visokim europskim standardima.  Doći će  i do  saniranja starog brda odlagališta komunalnog mješovitog otpada. Važno je istaknuti da su u tim  poslovima sudjelovale i domaće tvrtke.

Nastavljeni su  radovi na magistralnom cjevovodu Ljupina-Prkos. Dodatni radovi stoje  oko 1,6 milijuna kuna pa  se očekuje da  ih  Hrvatske vode prihvate.  Radovi  su došli do Male i očekujemo njihov nastavak. Obavlja ih  Vodoprivreda Nova Gradiška, a Grad sa deset posto sudjeluje u  sufinanciranju  investicije koja iznosi 8 milijuna kuna.

 

Sve veseli, posebno mještane Male, što smo   završili  obnovu  doma Mala. Ukupna investicija iznosi 1,45 milijuna kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije platilo 722.000 kuna, FZOEU 297 000 kuna, a udio Grada  iznosio je  422.000 kuna.

Uredili  smo  i  asfaltirali  pristupno parkiralište  domu  kao  i  betoniranje  dvorišnog prostora.  Opremili  smo  dom novim  stolovima  i  stolicama tako  da  to  sve  lijepo i  elegantno  izgleda. Obnovljeni dom je  od velikog značaja za udruge iz Male i rad Mjesnog odbora, ali i za potrebe  Grada, udruga, pa i samih  građana  jer se u njemu mogu održavati razna događanja i  manifestacije.

 

Završena je obnova  gradske upravne zgrade.  Ukupna investicija iznosi 1,55 milijuna  kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaća 60 posto troškova, a Grad ostatak investicije. Dobili smo energetski učinkovitu i lijepu  zgradu koja svojim izgledom privlači pozornost. Njenom obnovom, izolacijom i izmjenom stolarije  sigurno ćemo uštedjeti  60 posto na troškovima  grijanja.

Napokon je završena i obnova Dječjeg vrtića „Radost“ koji je od 2010. godine kisnuo i propadao, a s radovima se nije kretalo  s mjesta. Tražili smo  i dobili krajem  2013. godine  od Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova  EU  dozvolu za vođenje  poslova javne nabave, odabira izvođača i postupak provedbe radova.  Kompletan  vrtić jer završen,  od podruma do krova, a  vrijednost radova   iznosi 4,1 milijun kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU  financiralo je 2,5 milijuna kuna.  Napokon su  se djeca uselila u  potpuno obnovljeni lijepi  dječji vrtić.

 

Priprema  se i projekt za obnovu  Dječjeg vrtića „Maslačak“ i  zgrade  Doma kulture. Ove dvije  zgrade po  završetku  projektne dokumentacije  kandidirat  ćemo u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kako bismo  iskoristili mogućnosti  sufinanciranja.

Trenutačno  se  radi  na  obnovi  Doma hrvatskih branitelja koji  će biti  završen do kraja godine. Vrijednost radova  iznosi 778.000 kuna od kojih će Grad namiriti 303.000 kuna. Izmijenit će se krovište i stolarija, obnoviti fasada i  zgrada će biti energetski učinkovita. Bit će napravljene i dvije rampe, jedna pristupna  s nogostupa iz Ulice Zrinskih, a druga pokretna  za dostupnost  prostorija  na  katu, tako da će zgrada biti pristupačna i  osobama koje  se  služe  invalidskim kolicima.

 

Gradski muzej  izvana je obnovljen i jako lijepo izgleda. Napravljen je projekt za završetak radova na unutarnjem uređenju,  odabrani su   izvođač i nadzor i  radi se na unutarnjem uređenju. Vrijednost radova je 2,57 milijuna kuna. Očekujem da će  u  tijeku 2016. godine radovi biti završeni. Dobili smo  potporu Ministarstva kulture u iznosu od 800.000 kuna.  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira  strojarsko opremanje i  rasvjetu  sa  664 000 kuna. Očekujemo  pomoć  i iz županijskog proračuna.

U Ljupini se obnavljaju   klupske prostorija NK „Slaven“. Zamjenjuje se stolarija i uređuje  fasada, tako da će i taj objekt biti energetski učinkovit. Radovi bi  do  početka  prosinca trebali biti  završeni.

 

Istaknuo bih da su  na investicijama koje  su  realizirane u gradu  kao  izvođači radova bile  tvrtke  s područja Nove Gradiške i okruženja. To  je vrlo bitno za zaposlenost naših ljudi i ukupnu direktnu potrošnju na našem području .

SLAVČA  d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI – Slavča je  tvrtka koja je uz DING bila najveći teret gradskom proračunu. Zatekli smo ju sa 43 milijuna kuna obaveza prema dobavljačima. Iz predstečajne nagodbe izašla je s 23 milijuna kuna obveza. Tvrtka je  pozitivno poslovala u 2014. godini,  a  pozitivno poslovanje  očekujemo i u  2015. godini.

Slavča  je nositelj  vodno-komunalne infrastrukture  ne samo na području grada Nove Gradiške već i na području općina Okučani, Gornji  Bogićevci, Stara Gradiška, Cernik i Staro Petrovo Selo.

Početkom studenog potpisan je ugovor s Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede o

dodjeli  bespovratnih sredstava, sufinanciranju i partnerstvu u realizaciji   projekta  nazvanog „Razvoj  vodnokomunalne infrastrukture  Nova Gradiška“.

Radi se o investiciji  vrijednoj 175 milijuna kuna, koja će na području aglomeracije, koja uz Novu Gradišku obuhvaća i  općine Cernik i Rešetari, do kraja 2017. godine  riješiti dva  velika komunalna zahvata, opskrbu vodom i odvodnju.

Svrha projekta je poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje na cijelom našem aglomeracijskom području, povećati postotak priključenosti domaćinstava na sustav vodoopskrbe i odvodnje te  očuvanje prirodnih resursa zdravog okoliša i poboljšanja uvjeta života i rada naših ljudi .

GRAĐANI MOGU BITI ZADOVOLJNI UREĐENOŠĆU I IZGLEDOM GRADA – Što se tiče uređenja i izgleda grada smatram da  građani mogu biti zadovoljni. Tvrtka ODLAGALIŠTE d.o.o. zajedno s  Gradom  i  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  investirala je u novu  opremu. Uz novokupljene kamione podizače i  smećare  nabavljeno je  nekoliko tisuća kanti za odlaganje otpada, a uređeno je i opremljeno trideset zelenih otoka. Ukupne investicije u ovom području bile su oko 2,8 milijuna  kuna.

EKO KONG  d.o.o.  uz   redovne djelatnosti održavanja, kroz  investicijska ulaganja   dodatno doprinosi obnovi i unapređenju komunalne infrastrukture.  Uz to pomaže  osnovnim i srednjim školama  na uređenju zgrada i okoliša škola.

 

Svi naši gosti koji su bili u našem gradu  na  ovogodišnjim manifestacijama vrlo  su pohvalno kazivali o uređenosti i izgledu grada.   Naši prijatelji  iz Herzogenauracha, koji su bili na obilježavanju 35. obljetnice  prijateljstva,  kao i  gosti  na Međunarodnom stručnom skupu posvećenom  proznom i kazališnom piscu Miri Gavranu, te gosti na otkrivanju biste Josipu Jurju Strossmayeru,  smatraju da imamo  lijep i uredan grad. Dodao bih da su  bili oduševljeni  gradom, ali i našim gostoprimstvom.

Gradsko groblje lijepo je uređeno. Gradska tvrtka  EKO KONG zadužena za održavanje groblja  tijekom cijele godine radi na njegovom uređenju. Ove  godine  izgrađene su  nove  staze, napravljena  nadstrešnica i postavljene  klupe, a radi se  na ogradi oko groblja.

Prošle godine je izgrađena pješačka i biciklistička staza u Gajevoj ulici, ove godine  je napravljeno dvije trećine pješačke staze u Željezničkoj ulici, a iduće  godine završit ćemo  pješačku stazu u  cijelosti. U  Benkovićevoj ulici,  od podvožnjaka do semafora kod Kauflanda, izgradili smo primjerenu kvalitetnu pješačku stazu kojom se služi velik dio građana naselja Jug kao i učenici OŠ „Mato Lovrak“. Sanirana  su i obnovljena  parkirališta   u Ulici Miroslava Kraljevića. U  ove investicije  utrošeno je preko pola milijuna kuna.

Još ove godine u Ulici Ljudevita Posavskog  izgradit ćemo pješačku  stazu i  autobusno stajalište s nadstrešnicom  za đake Osnovne škole  „Mato Lovrak“.

Početkom naredne  godine krećemo s uređenjem kolnika i pješačkih staza  u Ulici svetog Roka, s  vodovodom i kanalizacijom u Ulici svetog Vida, te  izradom projekta za  uređenjem te ulice.

Do kraja ove  godine  bit će gotov projekt pješačkih staza i projekt društvenog doma  u naselju Ljupina.  Ta dva projekta namjeravamo  kandidirati na mjeru 7  ruralnog razvoja i financiranje iz EU. S obzirom da  to naselje ima  5.000 stanovnika, možemo  projekte kandidirati i na tu mjeru.

Planiramo  nastaviti s  obnovom  i  rekonstrukcijom i drugih  pješačkih staza, te  na druge načine  doprinijeti da grad bude mjesto  ugodnijeg življenja. S tom smo namjerom  održali  sastanke s vijećima  mjesnih odbora.   Čuli  smo njihove  prioritete za naredne godine,  što  ćemo imati u vidu i prema raspoloživim sredstvima  u proračunu ih rješavati.

Na zahtjev mjesnih odbora ove smo godine asfaltirali igralište za male sportove u Prvči, a u naselju Jug kupili zemljište, izgradili i opremili dječje igralište. Oko ove aktivnosti jedan zluradi medij insinuirao je da sam kupio zemljište od stranačkog kolege. Kupljeno je  7.500 četvornih metara zemljišta po cijeni od  38.000 kuna od jedne starije osobe, bake i majke 3 sina koji su sudionici Domovinskog rata.   Namjera  nam je  da  konkretno  radimo za dobrobit djece i mladeži,  a ne  samo da budemo Grad prijatelj djece na papiru. U skladu s našim mogućnostima vodimo brigu o djeci i  njihovim potrebama pa će tako do konca 2015. godine biti obnovljena i novim rekvizitima  opremljena  dječja igrališta na području cijeloga  grada.

 

Od ostalih  aktivnosti izdvojio bih da je  Grad sufinancirao  program samozapošljavanja  i utrošio  114.000 kuna za 23 novozaposlena  radnika s područja Nove Gradiške.

Grad  je  u cijelosti sufinancirao  troškove izobrazbe  za dobivanje certifikata  za rukovanje pesticidima   i 94 osobe  su prošle tu naobrazbu.

I ove su godine realizirani javni radovi. U programu komunalnih radova  radi 40 osoba, u programu „Romi za Rome“ 10, a u programu Pomoć i njega u kući  16 osoba.  Jedan dio radova završava početkom prosinca, a drugi  u siječnju 2016. godine.

STUDIJ  SESTRINSTVA – Izuzetno sam zadovoljan i sretan što smo u Novoj Gradiški otvorili    izvanredni dislocirani prediplomski Studij sestrinstva. Potpisao sam ugovor s Medicinskim fakultetom iz Osijeka o organiziranju Studija sestrinstva u naredne 4 godine.

Zahvaljujem  doc. dr. Zoranu Jukiću, voditelju nastavne baze Medicinskog fakulteta u našoj bolnici , prof. Aleksandru Včevu  dekanu Medicinskog fakultetau Osijeku i  njegovim suradnicima, rektoru Sveučilišta J.J. Strosmayer prof. Željku Turkalju, Brodsko-posavskoj županiji te svima koji su sudjelovali u ovom značajnom projektu. U ovoj akademskoj godini upisano je 65 studenata, a interes je bio nekoliko puta veći. Ovo je povijesni događaj za Novu Gradišku. U ovom području  imamo u planu nove aktivnosti u narednim godinama.

U  sklopu  ovih  aktivnosti obilježili smo 200  godina od rođenja biskupa Josipa Juraja Strossmayera. Svečanom akademijom i otkrivanjem biste  u  našem  gradu  odali smo poštovanje  velikanu  naše povijesti  koji je  zadužio hrvatski narod  svojim radom i djelovanjem.

 

 

PROJEKT UREĐENJA GRADSKOG BAZENA – Pozvat ću predstavnike koordinacije političkih stranaka i prezentirati im  projekt uređenja bazena kako bismo  odlučili hoćemo li ga realizirati.  Financijski  projekt  stoji  preko dva milijuna kuna  i moramo odlučiti na koji način ga financirati.

 

LED RASVJETA – U 2016. godini ići ćemo u  postupak rekonstrukcije i izgradnje nove javne  rasvjete i uvođenje led rasvjete na području cijelog grada. Išli bismo po modelu  ESCO  financiranja  koji Grad Novu Gradišku ne bi stajao ništa, a investicija bi se isplaćivala kroz uštede  potrošene  električne energije.  Ići ćemo kroz javnu nabavu i  odabrati najboljeg ponuditelja. Rasvjeta u gradu je  zastarjela  sa žaruljama koje se više na tržištu ne mogu kupiti.

 

ADVENT   –  Želja nam je da  manifestaciju Advent u našem gradu  izvučemo iz Društvenog doma  i da se,  kao u drugim gradovima događa na ulici. Razgovaramo s izlagačima i ako oni ideju  prihvate,  postavili bismo  u centru grada veliki šator, a kućice i štandove koje imamo  dali bismo  besplatno  na uporabu.

Ove  sezone  u centru grada  postavili bismo  klizalište  dimenzija 30 x15 metara. Otvorenje  bi  upriličili za Svetog Nikolu te tako zasigurno obradovali djecu, mlade i one koji se osjećaju mladima i vole zimske sadržaje ove vrste.

 

Na  realizaciji  svih  ovih  projekata i programa zahvaljujem mojim zamjenicima gospođi Ljiljani Lukačević i gospodinu Dariju Banu, suradnicima u gradskoj upravi, direktorima i zaposlenicima tvrtki u vlasništvu grada, gradskim ustanovama te  svima  onima  koji  su doprinijeli projektu boljeg življenja u našemu lijepome gradu.

Related Post

GRADU ZA ROĐENDAN

Autor - 04/12/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 4. prosinac 2014. – Mališani iz Dječjeg vrtića Nova Gradiška danas su tradicionalno uoči Dana grada, predvođeni svojim…