NOVI PROJEKT UDRUGE GLUHIH I NAGLUHIH. Job club-Centar jednakih mogućnosti

635 0

NOVA GRADIŠKA – Naziv je novog projekta Udruge gluhih i nagluhih, čiju je provedbu počela, u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška i Industrijsko-obrtničkom školom, a predstavila ga je 11. lipnja na uvodnoj konferenciji. Okupljene je, među kojima je bila i Ivana Trupina, zamjenica novogradiškog gradonačelnika, pozdravio Josip Bošnjak, tajnik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, a projekt je predstavila voditeljica Nikolina Jureković.

Ovaj je projekt odobren kroz otvoreni poziv “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III” kojeg je provelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja usmjerena je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama u društvu. Projekt je usklađen sa županijskom Strategijom za razvoj ljudskih potencijala.

Job club-Centar jednakih mogućnosti” je pilot projekt na području Nove Gradiške čiji će rezultati biti temelj sveobuhvatne strategije rješavanja problema nezaposlenosti na ovom području te doprinijeti sprečavanju iseljavanja. Kroz Centar jednakih mogućnosti udruga će pružiti nezaposlenima podršku pri zapošljavanju kroz jačanje njihovih kompetencija te tako povećati njihovu zapošljivost i prilagodnu lokalnom tržištu rada.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju stope zaposlenosti mladih osoba i osoba s invaliditetom, neovisno o stupnju obrazovanja, na području Grada NG i BPŽ te pridonijeti socijalnom uključivanju.

Specifičan cilj projekta je organizirati inovativni oblik rada i razviti kontinuiranu podršku zapošljavanju i razvoju karijere nezaposlenim mladima, osobama s invaliditetom kroz razvoj i stjecanje novih kompetencija.

Aktivnosti projekta usmjerene su na osnivanje job-cluba kao prostora individualne i grupne podrške nezaposlenim osobama na ovom području s naglaskom na dugotrajno nezaposlene mlade osobe, mlade i osobe s invaliditetom. Individualna podrška će uključivati mentorstvo nezaposlenoj osobi, podršku u praćenju i izradi individualnih planova i usmjeravanje na tržištu rada.

Grupni rad uključivat će 5 ciklusa intenzivnih treninga podijeljenih u 5 modula, svaki u trajanju od 3 tjedna: 1.usavršavanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; 2. Pisanje motivacijskog pisma i životopisa; 3. Postavljanje ciljeva i upravljanje vlastitim vremenom; 4. učinkovito traženje posla i orijentacija na tržištu rada; i 5. mogućnost samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova i usvajanje osnova projektnog planiranja.

Tijekom provedbe projekta bit će organiziran 1. novogradiški Sajam poslova, a bit će tiskan i Priručnik, čiji sadržaj će, vjeruju u Udruzi gluhih i nagluhih, pomoći većem broju osoba u stjecanju potrebnih znanja i vještina uz koje će biti konkurentni na tržištu rada.

Related Post