NOVI PROJEKTI PRIJAVLJENI ZA EU FONDOVE

741 0

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška” ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura), od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 67,12 % posto.

 

ZAGREB, 6. ožujka 2015. – Direktori komunalnih poduzeća Nove Gradiške i Vodica predali su danas generalnom direktoru Hrvatskih voda Ivici Plišiću i pomoćniku ministra poljoprivrede Draženu Kurečiću aplikacijske pakete za projekte razvoja vodnokomunalne infrastrukture i gospodarenja otpadnim vodama na širem području tih gradova. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi više od 258 mil kn ili oko 23,8 mil eura. Na svečanosti je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, koji je iskazao zadovoljstvo činjenicom da Republika Hrvatska spremno povlači dodijeljena EU sredstva, potvrdu čega upravo imamo u ovim prijavljenim projektima.

 

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška” ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura), od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 67,12 % posto. Projekt obuhvaća mrežu sustava javne odvodnje na dijelu aglomeracije koju čine grad Nova Gradiška te općine Cernik i Rešetari. Aplikacijske pakete Hrvatskim vodama predali su predstavnici komunalnog poduzeća Slavča d.o.o. a glavne komponente projekta su:

 

• Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s III. stupnjem pročišćavanja i kapaciteta 22.100 ekvivalent stanovnika

• Izgradnja 8 retencijskih bazena te retencijskog kolektora kako bi se zadovoljili kriteriji zaštite prvenstveno potoka Šumetlice, kao recipijenta otpadnih voda a potom i rijeke Save.

• Dogradnja i proširenje sustava odvodnje na periferna naselja aglomeracije, te izgradnja priključaka na postojeći sustav odvodnje u ukupnoj duljini od 25,4 km te uz 12 crpnih stanica i 6,6 km tlačnih cjevovoda

Aktivnostima na ovom projektu koji bi trebao biti dovršen 2017. osigurat će se prikupljanje svih otpadnih voda i njihovo dovođenje i obrada na novi uređaj za pročišćavanje kao i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 92 %. Što se tiče vodoopskrbe, planira se produžetak magistralnog cjevovoda u duljini od 3,8 km te izgradnja nove vodospreme od 3.000 m3, čime će se uspostaviti sigurno rješenje opskrbe pitkom vodom na ovom području. U projektne aktivnosti spada i planirana izgradnja 1.843 priključka na postojeći vodoopskrbni sustav a također će se omogućiti povezivanje vodoopskrbnog područja „Slavča“ i vodoopskrbnog područja „Davor“, kao dugoročni plan rješenja vodoopskrbe ovog područja.

 

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima“ ukupne je procijenjene vrijednosti 114.622.022 kuna (15,0 mil. eura) te će ga Europska unija sufinancirati sa 71,6 % posto. Glavni cilj ovog projekta je osigurati pročišćavanje otpadnih voda na području kojem destak tisuća stanovnika ali i velik broj turista. Aplikacijske pakete predali su predstavnici komunalnog poduzeća Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o. a glavne komponente ovog projekta su:

 

• Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s naprednim biološkim sustavom pročišćavanja kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika

• Izgradnja 3 crpne stanice (dvije u Vodicama i jednu u Tribunju) za odvodnju otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje

• Izgradnja kanalizacijskog sustava u dužini od 14,5 km na području Vodica, 3,5 km na području Tribunja te zajedničkog podmorskog ispusta

• Sanacija odnosno rekonstrukcija vodovoda ukupne duljine 4,3 km

 

Trenutna priključenost na sustav javne odvodnje na području aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima iznosi nešto više od 40 posto a očekuje se da će nakon provedbe prve faze (2017.) stopa priključenosti iznositi oko 54 % da bi nakon cjelovitog projekta iznosila gotovo 100 %.

 

Uz razvojnu komponentu te komponentu zaštite okoliša, oba projekta usmjerena su i na usklađivanje s hrvatskim propisima i propisima EU, posebice s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, čiji će zahtjevi po dovršetku projekta biti ispunjeni u cijelosti.

 

autor: Hrvatske vode

Related Post

LISTA SRAMA I OČAJA

Autor - 21/01/2013 0
U brodsko-posavskoj županiji na listi srama je 3.148 poreznih dužnika, a među prvih 300 iz Nove Gradiške i 10 općina…