Obilne kiše nanijele velike štete u općini Rešetari, posebice u Drežniku i Gunjavcima 

968 0

Izvor  i FO Općina Rešetari

 

REŠETARI – Obilne kiše  koje proteklih dana nisu zaobišle ni novogradiški kraj  učinile su znatne štete na usjevima ali i na  ostalim dobrima.  Još jednom je  bujica  nanijela velike štete  na području općine Rešetari, a posebice u naseljima  Drežnik i Gunjavci.

Općina Rešetari pozivaju  građane koji nemaju osiguranu imovinu da mogu prijaviti nastalu štetu osobno u Općini Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari,  putem telefona 035/367-296 i e-maila opcina-resetari@sb.t-com.hr.  Mole da nastalu  štetu prijave u roku od 48 sati kako bi općinsko Povjerenstvo za elementarnu nepogodu izašlo na teren i utvrdilo štetu.

Uslijed velikih padalina i ekstremnih nanosa vode došlo je do poplava na cijeloj općini Rešetari, posebice u naselju Drežnik i Gunjavci.

Općinski načelnik  Zlatko Aga poziva građane čiji su podrumi i domovi poplavljeni te im trebaju isušivači vlage da se prijave u Općinu Rešetare  na telefon 035/367- 296 kako bi općina u suradnji s Crvenim križem osigurala isušivače vlage. 

Related Post