OBRTNIČKA-KREDITNA UNIJA NOVA GRADIŠKA

940 0

Obrtničko kreditnu uniju do sadašnjeg stanja su, kako neslužbeno doznajemo, dobrim dijelom doveli i neki njeni članovi koji nisu izmirivali svoje, ne male obveze

 

NOVA GRADIŠKA, 2. studeni 2012. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu pokrenuo je postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad Obrtničkom kreditnom unijom Nova Gradiška u likvidaciji. Za privremenog stečajnog upravitelja imenovan je mr. Ivicu Magića, dipl.ek. iz Dugog Sela koji je dužan ispitati gospodarsko-financijsko stanje dužnika te o tome dostaviti izvješće stečajnom sucu, a prije izrade izvješća zatražiti od Hrvatske narodne banke da u roku od 8 dana dostavi svoje mišljenje o tome. Ročište radi izjašnjenja o prijedlogu, te ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka, zakazano je za 13. prosinac ove godine.

 

Obrtničko kreditna unija u postupku likvidacije je od 1. srpnja 2010. godine. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u likvidaciji podnijeli su likvidatori kao osobe ovlaštene za zastupanje.

U prijedlogu navode da je već prije donošenja odluke o prestanku, poslovanje Obrtničke kreditne unije bilo otežano, prvenstveno zbog nemogućnosti naplate potraživanja što je imalo za posljedicu nemogućnost pravovremenog podmirenja obveza. Tijekom postupka likvidacije obveze se nisu mogle podmirivati u rokovima dospijeća, a sporazum o ravnomjernom namirenju vjerovnika se nije mogao postići sa svim vjerovnicima zbog čega su neki od njih pokrenuli ovršne postupke radi prisilne naplate svojih tražbina tako da je poslovni račun neprekidno blokiran preko 60 dana s evidentiranim neizmirenim obvezama od 1,046.469,14 kuna. Iz tih razloga drže da je dužnik insolventan čime je ostvaren razlog za stečaj.

 

Likvidatori u prijedlogu nadalje navode da iz analitičke bruto bilance dužnika na dan 29. lipnja 2012.proizlazi, da vrijednost imovine dužnika, nakon umanjenja za iznose nenaplativih potraživanja, nije dovoljna za namirenje ukupnih obveza prema vjerovnicima pa nalaze da je Obrtnička kreditna unija prezadužena.

 

Da je s poslovanjem sve u redu Obrtnička kreditna unija Nova Gradiška bi ove godine slavila 80 godina postojanja i rada i do nedavno uspješne suradnje s novogradiškim obrtnicima i manjim poduzetnicima kojima je godinama bila pouzdana financijska institucija. Obrtnička štedno-kreditna zadruga Nova Gradiška osnovana je 1932. godine i jedna je od najstarijih štedno-kreditnih zadruga u Hrvatskoj. Iako je mijenjala naziv, ono što ju je činilo specifičnom bila je briga za obrtništvo i građane Nove Gradiške pa i šire.

Nakon donošenja Zakona o kreditnim unijama, štedno-kreditne zadruge su morale uskladiti svoje poslovanje da se preoblikuju u štednu banku ili da usklade poslovanje u skladu s zakonom o kreditnim unijama. Iako je prvobitna odluka bila da se preoblikuje u štednu banku tijekom 2008. godine donijeta je odluka da se uskladi poslovanje i da se nastavi raditi kao Obrtničko kreditna unija Nova Gradiška sa početnim kapitalom od 1,4 milijuna kuna te da se nastavi poslovanje na teritorijalnom principu.

 

Iako ima više razloga koji su doveli do postupka likvidacije, a vjerojatno i stečaja u kome će biti likvidirana, Obrtničko kreditnu uniju Nova Gradiška do sadašnjeg stanja su, kako neslužbeno doznajemo, dobrim dijelom doveli i neki njeni članovi koji nisu izmirivali svoje, ne male obveze.

Related Post

ZIMSKE RADOSTI

Autor - 06/12/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 6. prosinac 2012. – Na radost najmlađih, mladih ali i svih drugih Novogradiščana i drugih građana novogradiškog kraja,…