Održan drugi okrugli stol s temom “Novogradiško bojište u Domovinskom ratu”

667 0

Autorica Ivanka Herceg, Radio „Bljesak“

NOVA GRADIŠKA – U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 121. brigade-pukovnije NG održan je u Gradskoj vijećnici 14. prosinca. Bilo je predviđeno izlaganje ratnih zapovjednika do razine bojni-samostalnih satnija, a prema dogovoru do slijedećega susreta, kada će biti obavljana raščlamba izloženoga, isto treba u pisanoj formi, uz što je moguće veći broj ratnih fotografija, dostaviti Damiru Matoševiću predsjedniku Udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 121. brigade-pukovnije NG. On se na početku okrugloga stola i obratio okupljenima, podsjetio na zaključke protekloga kao i na ciljeve ovih susreta, a to su: istinito prikazivanje ratnih događanja na Novogradiškom bojištu i doprinosa 121. brigade-pukovnije u Domovinskom ratu, kao i nastavak okupljanja ratnih zapovjednika 121. brigade-pukovnije do razine satnije i niže u slijedećem vremenu, prikupljanje građe u pisanom obliku, ratnih fotografija i dokumentacije radi izrade “Monografije 121. brigade-pukovnije”.

Uslijedila su izlaganja o djelovanju topništva od osnutka 121. brigade HV-a do 31. svibnja 1994. godine o čemu je govorio Zlatko Bunjevac; zatim je ukratko o djelovanju 80. samostalne bojne govorio Željko Lončar, a o Psunjskom odredu odnosno djelovanju dijela drugog voda, prve satnije treće bojne 108. brigade, Milan Domazetović.

Brigadir Josip Mikšić, zapovjednik 121. brigade-pukovnije govorio je o konkretnim akcijama: 4. 10. 1991. “Veliki doček”; 5.-6. 10. 1991. Napad četnika i JNA na pravcu Bogićevci-Medari- Mašić;16.10.1991. “Akcija vraćanja Mašića i Medara”; 18.10.1991. Napad četnika na Šagovinu Cerničku: 16.10. – 9.12. 1991. Izviđačko -diverzantske akcije; 10.12. 1991. Akcija “Šnjegavić” u sklopu akcije “Gradina”; 12.12. 1991. Napad “belih orlova” na Šiprakovu vikendicu:19.12.1991. Akcija “Mašićka Šagivina”; 23.12.1991. Akcija “Trnava”; 30.12.1991. Akcija “Širinci” prvi puta i 3. 1. 1992. Akcija “Širinci” drugi puta. Također se osvrnuo i na ustroj Zapovjedništva 121. brigade HV-a početkom listopada 1991. godine. Prema riječima brigadira Mikšića, s čime su se složili i svi nazočni, upravo je na novogradiškom bojištu tijekom Domovinskog rata zaustavljen prodor agresora prema Slavonskom Beodu, ali i obranjena Slavonija. Duljina bojišta na našem području bila je prema njegovim riječima 115,14 km.

Jedan od zaključaka ovog okruglog stola bio je i da se u pisanoj formi točni podaci o nekim akcijama i događajima te djelovanju 121. brigade-pukovnije NG dostave onima u čijim su tiskovinama objavljene neistine, a s ciljem rasvjetljavanja istine. Slijedeći susret dogovoren je za tri do četiri tjedna.

Related Post