OKRUGLI STOL

948 0

Dana 29. listopada 2015., u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, održan je okrugli stol na temu Europskog socijalnog fonda. Okrugli stol je organiziralo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Upravljačko tijelo za Operativni program

„Učinkoviti ljudski potencijali”, u suradnji s CTR – Razvojnom agencijom Brodsko-posavske županije, koje je tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje BPŽ i predstavnicima u Sustavu upravljanja i kontrole za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda.

 

Hrvatskoj je iz Europskog socijalnog fonda do 2020. godine na raspolaganju 1,5 milijarda eura, iskoristivih ponajviše za promoviranje zapošljavanja, ulaganje u obrazovanje, socijalno uključivanje i borbu protiv siromaštva kao i jačanje institucionalnih kapaciteta i javne uprave, istaknuto je danas na održanom sastanku.

 

Sudionici okruglog stola informirani su o mogućnostima koje se pružaju u okviru spomenutog Operativnog programa, pogotovo kada je u pitanju financiranje, ali i zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

 

“Svake godine će se raditi alokacija sredstava. Do sada je na raspolaganju bila IPA IV komponenta i sastojala se od pet dijelova te je bila namijenjena razvoju ljudskih potencijala, a dio toga sada pokriva upravo Europski socijalni fond” – istaknula je Ivana Jelić iz CTR – Razvojne agencije Brodsko posavske županije, dodajući kako za sada nije poznato koliko je sredstava iskorišteno na području Brodsko-posavske županije.

 

“Prvi natječaji kreću u studenom, to su natječaji vezani za volonterizam u civilnom sektoru, a očekuje se i jedan natječaj za prevenciju zdravlja, za liječnike specijalizante, odnosno financiranje njihove specijalizacije kako bi ih se potaknulo da ostanu raditi u mjestima gdje sada rade. Do kraja godine očekujemo i natječaj iz socijalnog poduzetništva” najavio je Mario Protulipac iz WYG savjetovanja, dodajući kako ovakvih natječaja do sada nije bilo.

 

Na „okruglom stolu” sudjelovali su predstavnici Brodsko posavske županije, Lokalnih akcijskih grupa, obrazovnih institucija, komora, Centra za socijalnu skrb, Zavoda za zapošljavanje i drugih članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Related Post