OPĆINA STARA GRADIŠKA

839 0

Za 2012.godinu prije svega treba reći da ju obilježava opća kriza i nedostatak financijskih sredstava. Osjetilo se to i u Proračunu Općine Stara Gradiška, prvenstveno kroz izostanak određenih donacija i pomoći koje smo proteklih godina

dobivali za određene projekte.

 

Piše Velimir Paušić, načelnik


No, unatoč tomu, Općina Stara Gradiška je tijekom 2012. godine realizirala dosta toga:

 

-nastavljen je projekt obnove Tvrđave – Sjevernih kurtina, zaštićenog spomenika kulture. Uz sufinanciranje Ministarstva kulture te pomoć Konzervatorskog odjela Slavonski Brod pri kraju je izrada glavnog projekta obnove ovog spomenika. Početkom 2013. godine kandidirat ćemo ovaj projekt vrijedan oko 30 miliona kuna fondovima Europske unije

 

-znatna sredstva utrošena su i u II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Stara Gradiška kojima će biti omogućena još jedna značajna investicija na području naše općine – izgradnja kogeneracijskog postrojenja

 

-pri kraju je izrada projekta odvodnje naselja Novi Varoš koji se također planira ostvariti kroz IPARD Program

 

-izgrađeno je i opremljeno dječje igralište kod društvenog doma u Uskocima, a sljedeće godine gradit će se još jedno takvo igralište za najmlađe stanovnike naselja Donji Varoš

 

-kroz program javnih radova izvršeni su obimni radovi na uređenju prostora u Domu u Uskocima. Naime, taj prostor ranije je korišten kao ugostiteljski objekt te mu se ovim radovima vratila prvobitna namjena. Očekujemo da ćemo tu uskoro dobiti ugodno mjesto za druženje građana

 

-izvedeni su radovi na uređenju groblja u Gređanima postavljanjem ograde, a sljedeće godine planiramo i izgradnju mrtvačnice -postavljena je rasvjeta na sportskim terenima u Staroj Gradiški čime su mladi dobili novi prostor za druženje, ali i mogućnost organiziranja raznih društveno – sportskih sadržaja

 

-nabavljena je oprema za Dom kulture u Staroj Graadiški (oprema za kuhinju te stolice) što ju čini primamljivijom za iznajmljivanje i korištenje

 

-utvrđivanje enzootske leukoze goveda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na našem području dovelo je do velikih teškoća. Općina Stara Gradiška spremno je pomogla vlasnicima zaraženih goveda subvencioniranjem nabavke zamjenskih grla sa oko 60.000 kuna iz svog Proračuna

 

-značajna sredstva izdvojena su i za legalizaciju građevinskih objekata u vlasništvu općine, a sve u cilju boljeg i racionalnijeg načina njihovog korištenja (mogućnost zakupa i dr). -nastavljen je program stipendiranja studenata, tako da trenutno stipendiramo 4 studenta sa mjesečnim stipendijama od 800,00 kuna

-također, nisu smanjena niti druga socijalna davanja:

-za podmirenje dijela troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima i samcima

-za školsku kuhinju

-naknade novorođenoj djeci

-pokloni za Svetog Nikolu

-paketi pomoći za socijalno ugrožene

-sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

 

-isto tako, Općina Stara Gradiška sredstvima Proračuna financira i pomaže rad brojnih udruga na području Općine te je za tu namjenu u 2012. godini izdvojeno oko 150.000 kuna

 

-Općina Stara Gradiška i tijekom 2012. godine uspješno je provela programe javnih radova kroz koje je u dva navrata u komunalni program te program skrbi za starije i nemoćne osobe uposleno 25 osoba

Na kraju, treba spomenuti da, unatoč skromnim financijskim sredstvima, Općina Stara Gradiška ne propušta se kroz sponzorstva aktivno uključiti u obilježavanje svih značajnih datuma i obljetnica Domovinskog rata te je tijekom 2012. godine bila pokrovitelj:

 

-obilježavanju akcije „Bljesak“

 

-regate Savom Hrvatskih branitelja u povodu Dana domovinske zahvalnosti

 

-obilježavanju 16. rujna 1991. godine – danu napada na Novi varoš

 

-promociji knjige „Pakao srpskog logora Stara Gradiška“ autora Vlade Radošića

 

Planova i projekata neće nedostajati niti u 2013. godini, kada očekujemo da ćemo ulaskom u Europsku uniju u potpunosti iskoristiti pripremljene projekte i realizirati ih.

Related Post