POLICIJA U ZAJEDNICI

629 0

NOVA GRADIŠKA, 22. siječanj 2013. – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška provela je u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije projekt „Uključivanje osoba oštećenog sluha u demokraciju“,

podržan od strane Britanske ambasade. Projekt ima za cilj upoznati lokalnu zajednicu gluhih i nagluhih osoba sa područja dvaju županija, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske i gradova Nova Gradiška, Slavonski Brod i Vinkovci sa pojmovima europskih integracija, institucija Europske Unije, te demokracije općenito.

 

Cilj radionice je upoznati predstavnike javnih institucija, lokalne samouprave i političkih stranaka s mogućim načinima komunikacije s osobama oštećena sluha, kako bi u konačnici gluhim i nagluhim osobama olakšali integraciju u politički i društveni život zajednice, te ojačali njihovu ulogu u političkom životu. Radionici su prisustvovali i djelatnici Policijske uprave Brodsko-posavske, linije prevencije kriminaliteta, te kontakt policajci Policijskih postaja Slavonski Brod i Nova Gradiška.

 

Autor: PUBP


Related Post

NOVA SPORTSKA DISCIPLINA

Autor - 25/11/2013 0
U prijepodnevnim satima 25. studenog na dječjem igralištu na Cvjetnom trgu počela je montaža konstrukcijskih elemenata za uličnu gimnastiku. Ova…