Priopćenje za javnost suvlasnika i bivših djelatnika HRNG, a sada uposlenika Gradskog radija

1191 0

NOVA GRADIŠKA 4. studeni 2010. – Zbog aktualne situacije zabrane emitiranja radijskog programa na UKV valu 98.1, oštećeni suvlasnici i bivši dugogodišnji djelatnici “Hrvatskog radija Nova Gradiška”, a sada uposlenici “Gradskog radija Nova Gradiška”; Sanja Bukvić, Ivanka Herceg, Antun Brađašević, Danko Pavlina i Ivan Babić iznose slijedeće činjenice. Bivša uprava HRNG, na čelu sa direktorom Radom Aleksićem, prema

“Nalazu neovisne revizije financijskih izvještaja za 2008. i poslovnih knjiga HRNG za 2009. godinu” (objavljenom na sjednici Gradskog vijeća grada Nova Gradiška 21.5. 20010. godine) svojim poslovanjem prouzročila je dug od preko 3 milijuna kuna. Iz tih razloga na Skupštini HRNG, 9.srpnja ove godine, Rade Aleksić je razriješen dužnosti i za privremenu upraviteljicu je bila izabrana Kata Pazman Petrić, koja je dobila zadatak omogućiti poslovanje do nužnog pokretanja stečaja, (jer je riječ o zakonskoj obvezi koju nije poštovao bivši direktor, jer je HRNG kao trgovačko društvo bilo nesposobno za plaćanje nepodmirenih obveza dulje od 60 dana). Bivši direktor Rade Aleksić prisvojio je vlasničke udjele nekolicine djelatnika, kako bi se prikazao kao većinski vlasnik. Iako to zakonski nije smio, opteretio je sve vlasničke udjele hipotekom za kredit, a mimo našeg znanja uknjižio se kao većinski vlasnik. Nekolicina vlasnika poslovnih udjela je s punim povjerenjem privremeno povjerila svoje poslovne udjele direktoru na upravljanje. U tom Ugovoru decidirano je navedeno da u svakom trenutku vlasnici poslovnih udjela mogu zatražiti i odmah trebaju dobiti natrag svoje poslovne udjele. Usmeno u više navrata, a zatim zakonskim putem i zajedničkom tužbom, svoje udjele potražuju Antun Brađašević, Ivanka Herceg i Sanja Bukvić, a zahtjev je svojedobno uputila i Kata Pazman Petrić. Te udjele Aleksić nikada nije dobio u trajno vlasništvo. Nije se želio očitovati o njihovom povratu, a u nizu radnji koje i dalje čini, i dalje se u javnosti predstavlja kao većinski vlasnik. Osim toga prisvojio je i vlasnički udio bivše djelatnice koja je isplaćena po odlasku u mirovinu, a čiji su udjeli,prema Odlukama društva trebali biti ravnomjerno raspoređeni na sve suvlasnike HRNG.

Radnjama u tom stilu još nije kraj. Rade Aleksić je osnovao i svoju privatnu tvrtku “Radio 98,1” koja je po nazivu svjesno aludirala na HRNG, te kako je bio direktor i jedne i druge tvrtke sklopio je sam sa sobom ugovor o poslovnoj suradnji. Uz pomoć nekih djelatnika pokušao je bez saznanja i odluke Skupštine HRNG prenijeti pravo na koncesiju, odnosno frekvenciju, sa HRNG na Radio 98,1. Bez odluka Skupštine je zapošljavao nove djelatnike na HRNG i u “Radiju 98,1” tako da niti uposlenici na HRNG nisu imali informaciju tko se i gdje vodi kao zaposlenik.

 

Sada već postojeće ovrhe više desetaka puta nadmašuju (inače vrlo malu) materijalnu vrijednost Trgovačkog društva “Hrvatski radio Nova Gradiška” d.o.o.. Na temelju nalaza revizije, zbog svega što je napravila bivša uprava, pokrenute su tužbe, te zatražena i intervencija USKOK-a, Državnog odvjetništva i MUP RH, odnosno svih onih koji bi zbog ovako drastičnog kršenja zakonskih propisa morali poduzeti odgovarajuće mjere. Urušavanje poslovnog ugleda Radija koji egzistira 43 godina, zadnjih godina je kulminiralo načinom vođenja poslovne politike koja je rezultirala negativnim poslovnim rezultatima, a dijelom i onim što su slušatelji mogli i sami povremeno čuti u programu zadnjih godina ( tu izričito mislimo na neprikladan vokabular pojedinih voditelja u nekim emisijama i radijskim prijenosima te neprofesionalno odrađenim kontakt-programima u kojima je katkada bilo otvorenih opscenosti). U vrijeme predizborne kampanje za posljednje lokalne izbore na kojima je bila kandidatkinja jedne stranke za vijećnicu Županijske skupštine, jedna djelatnica koristila je eter radija za lansiranje niza političkih floskula. Uz ovaj događaj za svaku osudu dodajmo nešto vrlo indikativno na sličnom tragu. Zanimljivo je da je pravni predstavnik smijenjenog direktora Rade Aleksića u svom dopisu novoj privremenoj upravi i predstavniku grada Nova Gradiška iznio mišljenje: “da je direktor smijenjen zbog toga što je pripadnik srpske nacionalne manjine” – što dakako odbacujemo s gnušanjem i smatramo pokušajem skretanja pozornosti sa suštinskog pitanja. U svojstvu odgovorne osobe ,protivno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, iako je znao da je društvo nesposobno za plaćanje nepodmirenih obveza dulje od 60 dana propustio je predložiti i zatražiti otvaranje stečajnog postupka. Također nisu uplaćeni doprinosi nekoliko godina i veći broj plaća za duže razdoblje.

 

Djelatnici HRNG koji nisu imali nikakve veze s radnjama uprave koje su vodile velikim financijskim dubiozama, a prema nalazu revizije i nezakonitim, bili su prisiljeni poduzeti nešto za spas svojih radnih mjesta i egzistencije za svoje obitelji, te na neki način potaknuti aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja.

Već dugi niz mjeseci zbog neplaćenih računa za telefone i Internet sramotili smo se tako što smo goste u programu molili da nas oni nas nazovu u emisije. Redakcija je bez telefona i Interneta bila preko pola godine, a dugovi za telefonske račune zajedno su dosegli iznos oko 10 000 kuna. Bivša uprava odbijala je suradnju s gradom Nova Gradiška, na način da je pod raznim neopravdanim izlikama odbijala u radijskom programu prenositi dio sjednica Gradskog vijeća, što bi pridonijelo promicanju pluralizma mišljenja, višestranačja i bilo u skladu s ulogom lokalnog medija kada je riječ o transparentnosti rada gradskih upravnih tijela. To bi osim toga i financijski pripomoglo HRNG, koji je zapadao u sve veće dubioze i nije izmirivao obveze prema Gradu po osnovi najma za prostor i ostalog. U više navrata je ozbiljno kršena programska shema HRNG koja je odobrena od Vijeća za elektroničke medije, a da o tome nisu obaviještena nadležna tijela. Nakon što je smijenjena bivša uprava HRNG na čelu sa Radom Aleksićem, Grad Nova Gradiška je, zbog nepodmirenih dugovanja, donio rješenje o otkazu ugovora o najmu poslovnog prostora sa tvrtkom “Radio 98,1”, te postavio zaštitarsku službu da bi zaštitio imovinu HRNG i djelatnike kojima se prijetilo, a zabilježen je i pokušaj nasilnog ulaska u prostorije od stane Rade Aleksića i još nekoliko osoba (o čemu postoji službena zabilješka u PP NG). Privremena upraviteljica HRNG Kata Pazman Petrić je smijenjena sa svoje dužnosti, jer je prema obrazloženju koje stoji u Zapisniku sjednice Skupštine HRNG, nanijela štetu poslovanju HRNG i nije postupila prema odgovarajućim zaključcima prethodne sjednice Skupštine vezano uz pokretanje stečaja te reguliranje ostalih poslovnih odluka koje bi zaštitile prava svih radnika HRNG. Svoju poziciju je zlorabila vodeći svoje privatne medijske ratove i obračune (bez znanja ostalih uposlenika emitirala je tako nedolični i neprofesionalni prilog u kojem je vrijeđala saborskog zastupnika). Tražila je, a nije joj omogućeno, stjecanje većinskog udjela na HRNG i u novoosnovanoj tvrtki “Gradski radio Nova Gradiška”. Opstruirala je poslovanje HRNG i time radila protiv interesa svih djelatnika HRNG.

Smatrajući da je nužno, sukladno aktualnim zakonskim odredbama pokrenuti stečajni postupak nad HRNG, predstavnici Grada Nova Gradiška pristupili su osnivanju i registraciji nove tvrtke “Gradski radio Nova Gradiška” u kojoj su uposleni slijedeći dugogodišnji djelatnici HRNG: Sanja Bukvić (ujedno imenovana za glavnu i odgovornu urednicu), te novinari-urednici Ivanka Herceg i Antun Brađašević te tehničari realizatori Danko Pavlina i Ivan Babić, a za direktora je izabran dugogodišnji novinar “Posavske Hrvatske” Aleksandar Radivojević. Potpisani su Ugovori predstavnika v.d direktora HRNG Zlatka Zebića i direktora “Gradskog radija Nova Gradiška” čime je u skladu sa zakonskim propisima omogućeno Gradskom radiju da za potrebe HRNG priprema i prozvodi program kojega su kreirali djelatnici “Gradskog radija” , poštujući odgovarajuće preuzete obveze i standarde novinarske profesije i etike. Od 1. listopada “Gradski radio” je uveo korištenje novih telefonskih brojeva kako bi barem plaćanje tih usluga bilo iznova uredno i bez opterećenja. O tome je i e- mail-om obavijestio svoje poslovne suradnike. U redovnu kontrolu rada tada stižu predstavnici Vijeća za elektroničke medije, koji nakon sastanka s upravom i obilaska prostora i razgovora s djelatnicima, ne obustavljaju emitiranje radijskog programa, nego ukazuju na poštovanje proceduralnih zakonskih detalja te daju rok do kojeg im se trebaju dostaviti odgovarajuće Odluke i Rješenja HRNG i “Gradskog radija Nova Gradiška” na uvid. Neki članovi Vijeća pohvaljuju informativni program u zadnjih mjesec dana uz napomenu da je sniman i praćen, te da primjedbi na kvalitetu programa nema. Urednica Sanja Bukvić tom prigodom izvješćuje o namjeri realizacije Projekata koje je HRNG odobreno temeljen Natječaja koje je Vijeće provelo, što je primljeno s odobravanjem, kao i informacija da u dogovoru s novogradiškim dekanom Pericom Matanovićem uskoro treba krenuti novi vjerski program uz sudjelovanje mladih. Nakon njihovog posjeta ubrzo stiže i kontrola HAKOM-a te donosi Odluku o privremenom isključivanju iz naponske mreže jednog radio-difuznog uređaja u režiji i jednog na objektu odašiljača (dok se ne dostavi odgovarajuća tražena dokumentacija) uz izričitu napomenu da se nipošto bez novog Odobrenja ne smije uključivati niti jedan niti drugi radio-difuzni uređaj.

Nakon te odluke, koja se temeljila na nadzoru Gradskog radija kao nakladnika a ne HRNG kao nositelja koncesije i dozvola, iz drugog prostora i s drugom opremom, program počinje emitirati dio djelatnika HRNG, koji se predstavljaju kao Hrvatski radio Nova Gradiška. Voditeljica spočitava tako “nedovoljno hrvatstva” i naziva nas “lopovima i crvenim vragovima” i drugim pogrdnim imenima. Vrijeđa cjelokupnu aktualnu gradsku vlast. Klasičan primjer nekulture, govora mržnje i neprofesionalnosti čuli su tako građani Nove Gradiške i okolice, s pravom se pitajući, što se to ondje događa i tko je tako što mogao odobriti. Uređaj na objektu odašiljača očito je uključen nasilno i bez znanja v.d. direktora HRNG Zlatka Zebića, a usput rečeno radi se i o težoj povredi prava na vlasništvo jer je objekt odašiljača, katastarski i gruntovno, na gradskoj parceli. Nakon tog incidenta Grad Nova Gradiška postavlja 24 -satnu zaštitarsku službu pored spomenutog objekta te sutradan na zaštitara fizički nasrće nekoliko osoba predvođenih Radom Aleksićem, a sve završava s intervencijom policije, nakon čega je u PP Nova Gradiška pokrenut i odgovarajući istražni postupak.

Posebno ističemo da se nastoji cijeli ovaj slučaj kriminala i nezakonitih radnji bivše uprave na HRNG pretvoriti u politički slučaj, kako bi zaštitili prvenstveno sebe. Šireći neistine, pokušavaju diskreditirati gradonačelnika Josipa Vukovića, jer je po odluci Gradskog vijeća dao maksimalnu podršku da se razotkriju nezakonite radnje i pokrenu postupci protiv odgovornih i za to ima punu potporu cjelokupne gradske vlasti i ogromnog broja građana.   

 

 

Oštećeni suvlasnici i bivši dugogodišnji djelatnici Hrvatskog radija Nova Gradiška: Sanja Bukvić, Ivanka Herceg, Antun Brađašević, Danko Pavlina, Ivan Babić.

 

Related Post

POZIV ZA SEMINAR

Autor - 10/01/2013 0
17. do 18. siječnja 2013. godine u okviru provedbe projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ za 2012. godinu Ministarstva poduzetništva i obrta…