SAZVANA IZVAREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

950 0

NOVA GRADIŠKA, 6. siječanj 2015. – Na zahtjev osam gradskih vijećnika iz Kluba vijećnika koji čine HDZ, HSS i HSP AS gradonačelnik Željko Bigović sazvao je za 11. siječanj izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća.

Na dnevnom redu je prijedlog Odluke o privremenom financiranju Grada Nove Gradiške za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine.

 

Razloge za  sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća donosimo  u obrazloženju  prijedloga  Odluke o  privremenom financiranju  gradonačelnika Željka Bigovića.

 

-Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na 18. sjednici održanoj  17. prosinca 2015.  nije usvojilo Proračun Grada Nova Gradiška  za 2016. godinu.

 

Imajući u vidu značajne posljedice koje će zbog toga nastati  i prouzročiti  daljnje otežano funkcioniranje  i poslovanje Grada, upravnih odjela,  gradskih ustanova,  kao i udruga  koje se financiraju iz  Gradskog proračuna,  a koje se trenutno neće moći financirati,  u ime jedne trećine vijećnika Gradskog vijeća ( 8 članova Gradskog vijeća od ukupno 18 vijećnika potpisalo je zahtjev, što   je  44,4  posto  od ukupnog broja  gradskih vijećnika) dana 18. prosinca 2015..  Gradska uprava je zaprimila zahtjev   za sazivanje 19. sjednice Gradskog vijeća  radi hitnog donošenja Odluke  o privremenom financiranju  koji je istog dana  upućen predsjedniku Gradskog vijeća.  Sazivanje sjednice je zatraženo  da bi se donošenjem Odluke o privremenom financiranju  za prva  tri mjeseca  2016.  nastavili financirati poslovi,  funkcije i programi proračunskih korisnika u visini koja je  neophodna za  njihovo  obavljanje i  izvršavanje.

 

Zbor opravdanosti i važnosti akta koji će biti predmet razmatranja i odlučivanja na sjednici Gradskog vijeća zamoljeno je  što hitnije utvrđivanje  termina sjednice.

 

Predsjednik Gradskog vijeća  unatoč prethodnim pokušajima komuniciranja Gradskih službi  telefonskim putem, e-mail poštom,  kao i neposrednom dostavom spomenutog zahtjeva  u poštanski sandučić na adresi stana, u roku od petnaest dana ( utvrđen Poslovnikom Grada) nije se očitovao niti na zahtjev za sazivanjem sjednice,  koji mu je upućen preporučenom poštom.

 

Kako su se članovi predstavničkog tijela koje je iniciralo  sazivanje sjednice obratili s takvim zahtjevom gradonačelniku, temeljem istog,  gradonačelnik je dužan sazvati sjednicu u roku od osam dana.

 

Cilj sazivanja ove sjednice je donošenje Odluke o privremenom financiranju kojom će se u određenoj mjeri privremeno ublažiti posljedice neusvajanja Proračuna, omogućiti daljnji  kontinuitet u  funkcioniranju Grada,  provedba i realizacija započetih projekata, te izvršavanje preuzetih i  planiranih financijskih i  ugovorenih obveza Grada.

 

Osim navedenog ne donošenje Odluke  o privremenom financiranju  značilo bi održavanje prijevremenih izbora sa velikim izbornim troškovima od oko 500.000 kuna, što  bi dodatno opteretilo  Gradski proračun.

 

Zaključno,  napominjem da je do donošenja novog  Prijedloga proračuna u prvom tromjesečju ove godine,  donošenje predmetne  Odluke od  izuzetne važnosti i interesa za Grad kao jedinicu lokalne samouprave, kao i za stanovnike  Grada Nova Gradiška, jer bi se na taj način nastavilo financiranje  poslova,  funkcija i programa Grada i drugih proračunskih  korisnika u visini koja je neophodna za njihovo  obavljanje i  izvršavanje.

 

U skladu sa iznesenim, predlažem Gradskom vijeću donošenje  predmetne Odluke u tekstu koji prileži.

 

Gradonačelnik Željko Bigović, ing,.

 

Related Post

VLADA RH ODLUČILA

Autor - 11/07/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 11. srpanj 2013. – Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici je donijela odluke kojom su u zdravstvenim ustanovama…