TRAŽE DRUGAČIJI ODNOS DRŽAVE: Obrtnici i mali poduzetnici mogli bi odmah zaposliti 1000 ljudi !

1039 0

Autor Franjo Samardžić

Grad ustraje u poticanju malih poduzetnika i zapošljavanju „jedan po jedan“ što daje rezultate. U travnju 2016. godine bilo je na području grada 1.405 nezaposlenih osoba, a danas je 616. Zaposlenih je bilo 3.795, a danas je 4.797.

NOVA GRADIŠKA, 16. srpnja 2019. – Jučerašnje potpisivanje ugovora o potporama obrtnicima koje Grad Nova Gradiška dodjeljuje temeljem programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada nije mogao proći bez komentara o tome koliko su one važne, s jedne strane za svakog ponaosob obrtnika i malog poduzetnika u njihovoj svakodnevnoj borbi za opstanak, a s strane za zapošljavanje što je i cilj ovih potpora. Iznoseći podatke o padu nezaposlenosti na području grada i u isto vrijeme rastu zaposlenosti govorio je gradonačelnik Vinko Grgić, a Tomislav Šimić, predsjednik Obrtničke komore Nova Gradiška još jednom je ukazao na maćehinski odnos države prema jednom od najžilavijih segmenata gospodarstva, a Grad Novu Gradišku naveo kao primjer kako bi se prema malim poduzetnicima trebale odnositi i druge jedinice lokalne samouprave pa i sama država.

Javno i transparentno ulaganje u male gradske tvrtke
-Ulažemo u ljude, ulažemo u vas koji ste se dokazali tijekom svojih poslovnih aktivnosti i smatramo da su takva ulaganja više nego opravdana. Ako potpore omoguće otvaranje i jednog radnog mjesta, uspjeli smo – kazao je gradonačelnik Vinko Grgić i dodao kao se posljednjih godina prati kretanje broja nezaposlenih i zaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Svaki mjesec radimo tablicu , koja je sada već jako velika.
U travnju 2016. godine, kada smo počeli upravljati gradom, bilo je na području grada 1.405 nezaposlenih osoba, a danas je 616 nezaposlenih. Što se tiče broja zaposlenih, 2016. godine je bilo 3.795 zaposlenih, a danas je 4.797. To je velika zaposlenost i to su odlični parametri, a tom trend svi vi pridonosite. Bio nam je stoga najmanji problem osigurati ova minimalna sredstva za ovaj natječaj, a ponovo ćemo raspisati još jedan – kazao je gradonačelnik Vinko Grgić, dodajući da je to mala podrška Grada, koji će, kako je naglasio i ubuduće biti na raspolaganju, jer je opredjeljenje da se javno i transparentno uloži sve što se može u tvrtke u gradu.

Drukčije zapakovano uvode se novi parafiskalni nameti i guši poduzetništvo
O potencijalu koji za zapošljavanje imaju obrtnici, mali i srednji poduzetnici govorio je Tomislav Šimić ukazujući na nedostatak sluha kod državne vlasti koja nikako da to vidi, poduzme mjere i potakne zapošljavanje.
-Grad Nova Gradiška je uvidio naše probleme s kojima smo se do sada, pa i sada, susrećemo. Ovo je prvi put da smo s jednom jedinicom lokalne samouprave uspostavili takav odnos, sa gradonačelnikom koji je uvidio naše stvarne probleme. Napravljeno je puno i ono što nikada prije nije bilo. Nažalost, problem je na višem nivou, na nivou državnih institucija koje naše probleme ne vide. Postoji,naime, jako puno problema koji se moraju rješavati na višem nivou. Imamo strašno veliki potencijal i mogućnost vrlo lakog zapošljavanja. Imamo izgrađen taj potencijal. Brojimo blizu 600 obrtnika i u mogućnosti smo sutra zaposliti 1000 ljudi. Svi imamo resurse. Konkretno ja bih mogao zaposliti 20 ljudi, ali nema radne snage. To je samo jedan segment u cijeloj problematici i koji moramo dirnuti. Najavljuje se povećanje plaća, ali i postavlja pitanje odakle ćemo mi namaći taj novac da bi našim radnicima podigli plaće. Ne nude nam se rasterećenja na državnom nivou, a samo nam se malo drukčije zapakovano uvode se novi parafiskalni nameti i guši i ono malo poduzetnika koji su stabilno, fleksibilno i koje se mogu prilagodit – kazao je Tomislav Šimić.

Related Post