UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENIH USLUGA

580 0

NOVA GRADIŠKA, 23. lipnja 2014. – Privedeni su kraju radovi na izgradnji zgrade za javno zdravstvo. Radovi su počeli sredinom rujna u krugu Opće bolnice Nova Gradiška, a izvođač se obvezao da će ih završiti,

ukoliko mu to dozvole vremenski uvjeti, u roku od osam mjeseci. Vrijednost ovog projekta, koji je pripreman duže vrijeme, je oko 6,5 milijuna kuna, a ukupno s PDV-om 8,1 milijun kuna. Financirao se od viška prihoda koji je ostvario Zavod za javno zdravstvo brodsko-posavske županije.

 

U toj će zgradi, pored hitne pomoći, bit smještene službe za epidemiologiju i školsku medicinu te javno zdravstvo, uz mogućnost da tu bude i služba za prevencija ovisnosti. Zemljište za izgradnju zgrade dala je bez naknade Opće bolnice Nova Gradiška , a Grad Nova Gradiška je kao potporu ovom projektu investitora oslobodila komunalne naknade u visini od 50 posto i osigurao dovod vode i priključak na i kanalizaciju.

Related Post

POTPISAN SPORAZUM

Autor - 16/04/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 16. travanj 2012. –  Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku…