VJEROVNICI PRISTALI

797 0

NOVA GRADIŠKA, 5. lipanj 2013. – Trgovački sud u Osijeku, Služba u Slavonskom Brodu, odobrio je predstečajnu nagodbu tvrtke Beton d.o.o. Nova Gradiška i vjerovnika čije su tražbine utvrđene u postupku predstečajne nagodbe.

Vjerovnici su svrstani u tri osnovne grupe i to: financijske institucije, “ostali vjerovnici“, (tj. vjerovnici koji nisu iz grupe Država i državna poduzeća ili iz grupe Financijske institucije) i vjerovnici iz grupe Država i državna poduzeća.

BETON se obvezuje izvršiti obveze prema grupi Financijske institucije koje obuhvaća obveze prema: Societe Generale – Splitska banka d.d. Split, SG Leasing d.o.o. i Vaba d.d. banka Varaždin uz poček (grace period) na otplatu glavnice duga u trajanju od 2 godine. Za cijelo vrijeme otplate dugovanja (i za vrijeme trajanja počeka pa do konačne otplate), Beton plaća fiksnu kamatnu stopu u iznosu od 6 posto godišnje na iznos duga.

Vjerovnici iz grupe „Ostali vjerovnici“ odriču se zateznih kamata. Beton se obvezuje isplatiti „Ostale vjerovnike“ čije su tražbine glavnice manje od 100.000,00 kn kroz razdoblje od 9 mjeseci u jednakim mjesečnim rata, s tim da prva rata dospijeva na isplatu 31. 7. 2013. godine; „Ostale vjerovnike “ čije su tražbine glavnice veće od 100.000,00 kn isplatit će do kraja 2014. godine u 18 jednakih mjesečnih rata, s tim da prva rata dospijeva na isplatu 31. 7. 2013. godine.

 

Vjerovnik Strmac d.d. Nova Gradiška, koji je sastavni dio grupe „ostali vjerovnici“, će se naplati prije vjerovnika iz grupe Financijske institucije i odriče se kamata. Beton se obvezuje glavnicu duga prema Strmcu platiti u razdoblju od 6 godina, u šest jednakih rata od kojih svaka iznosi 166.666,67 kn, prva dospijeva 31. 12. 2015. godine, a ostale zadnji dan idućih godina, a posljednja dospijeva 31. 12. 2020. godine.

Vjerovnici iz grupe Država i državna poduzeća, otpuštaju Betonu 40 posto duga glavnice i sve zatezne kamate, a poček otplate glavnica utvrđen je do 31. 1. 2015. godine.

Zaključno je utvrđeno da je ukupan omjer glasova vjerovnika – utvrđenih tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa u iznosu 22.229.484,44 kuna – bio 73,91 posto za, a protiv plana predstečajne nagodbe 26,09 posto.

Related Post