Aktualni sat Gradskog vijeća

1032 0

NOVA GRADIŠKA, 28. prosinac 2011. – Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća počela je blagdanskim čestitkama, a nastavljena brojnim primjedbama Mate Bilonjića u ime oporbenih vijećnika HDZ-a na aktualnom satu,

a potom i raspravama o izmjenama gradskog proračuna i programa za 2011. i 2012. godinu.

 

 

Bilonjić se ponovo požalio da na vrijeme ne dobiva materijale, a Anđelko Pojatina da su materijale prekasno dobili i da se zato za sjednicu nisu mogli pripremiti kako treba. Predsjednik vijeća Mirko Golovrški odgovorio je da je sjednica bila planirana za tjedan dana ranije ali je kasnila zbog konstituiranja novog Sabora, a tajnik Zlatko Zebić da nema razloga da Mato Bilonjić ne dobiva materijale na vrijeme.

 

U nastavku aktualnog sata Bilonjić je upitao gradonačelnika je li gradski vijećnik Dubravko Gubić, kao vijećnik i direktor DING-a u sukobu interesa, jer je DING gradska tvrtka. Bilonjić smatra da se radi o nespojivosti funkcija jer je Gubić kao vijećnik glasovao o zaduženju tvrtke u kojoj je direktor. Pozvao se i na informaciju da je državna uprava dostavila odgovor u kojem stoji da jedan vijećnik istovremeno obnaša dužnost gradskog vijećnika i direktora gradske tvrtke te da je u sukobu interesa.

 

-Nismo dobili nikakav odgovor već je Ministarstvo uprave od Grada zatražilo da pojasni situaciju. Grad nije osnivač DING-a već Industrijski park, a Dubravko Gubić nije kao vijećnik na nespojivoj dužnosti – odgovorio je Zlatko Zebić.

 

Bilonjić nije bio zadovoljan odgovorom i ponovo je ustvrdio da je Grad 100-postotni vlasnik Industrijskog parka, a time i DING-a. Odgovorio mu je gradonačelnik kazavši da se radi o pravnom pitanju, a nije propustio podsjetiti ga stav bivšeg Ministarstva financija koje nije dalo jamstvo za kredit DING-u.

 

-Tumačenje da je Grad osnivač DING-a nije točno. Kada je Ministarstvu financija odgovaralo da nam ne odobri jamstvo za kredit DING-u onda DING nije bio gradska tvrtka i nije mogao dobiti jamstvo, a kada je riječ o nespojivoj dužnosti vijećnika i interesu HDZ-a , onda je DING ipak gradska tvrtka – odgovorio je gradonačelnik Josip Vuković.

 

Dva, za širu javnost zanimljiva pitanja gradonačelniku je postavo dr. Dražen Oršulić (HDZ). Jedno se odnosi na vojarnu i njen status , a drugo na preseljenje pravosuđa u Slavonski Brod.

 

-Na konstitutivnoj sjednici Sabora pitao sam novog ministra što je s novogradiškom vojarnom. Dogovorili smo da zahtjeve grada, na koje od bivšeg ministarstva nismo dobili odgovor pune dvije godine, ponovo uputimo. Što se tiče pravosuđa i dalje ću inzistirati na njegovom povratku u Novu Gradišku jer grad bez pravosuđa nije grad i dodao da problem pravosudnih tijela mora proći saborsku proceduru jer je Sabor i donio odluku o ustroju pravosudnih tijela.

 

Po pitanju pravosuđa očitovao se i Dubravko Gubić (HDSSB) koji je kazao da je njegova stranka nezadovoljna odlukom Sabora prikupljala potpise građana i peticiju dostavila saborskom odboru.

Related Post