GRAD NOVA GRADIŠKA POMAŽE UMIROVLJENICIMA

762 0

NOVA GRADIŠKA, 11. studeni 2014. – Za jednokratne novčane pomoći i pomoć umirovljenicima Grad Nova Gradiška osigurao je 120.000 kuna. Od 27. listopada u odsjeku za društvene djelatnosti

(II. kat, soba broj 38) zaprimaju se zahtjevi za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima koje će se isplatiti povodom Dana garda ili blagdana Božića prema slijedećim kriterijima:

 

Člankom 2. Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, propisano je da pravo na jednokatnu novčanu pomoć imaju:

 

1. umirovljenici koji žive u samačkom domaćinstvu s mirovinom do 1.500,00 kuna, u iznosu od 300,00 kuna jednokratno za 2014. godinu,

 

2. dvočlano umirovljeničko domaćinstvo koje živi samo od jedne mirovine ili od dvije mirovine čiji ukupan prihod ne prelazi 2.000,00 kuna, u iznosu od 400,00 kuna za 2014. godinu jednokratno.

 

Korisnici inozemnih mirovina ne ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć za 2014. godinu.

 

Umirovljenik ili član njegove obitelji podnosi Uredu za gradsku samoupravu, Odsjeku za društvene djelatnosti, zahtjev s dokumentacijom, a potom Odsjek za društvene djelatnosti donosi Rješenje o pravu na jednokratnu novčanu pomoć umirovljeniku.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima podnosi se u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Nove Gradiške, II kat, soba broj 38 u vremenu od 7,00 do 13,00 sati sa slijedećom dokumentacijom:

 

– uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice koja dokazuje prebivalište na području Grada Nove Gradiške,

 

– potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broj (OIB)

 

– preslika odreska mirovine ili izvatka iz banke koji dokazuje zadnju mjesečnu uplatu mirovine prije podnošenja zahtjeva, ili rješenje o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ako nijedna uplata mirovine još nije prispjela,

 

-potvrda odreska od mirovine bračnog druga, ukoliko podnositelj zahtjeva živi u dvočlanom umirovljeničkom domaćinstvu.

 

-broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv banke na koju će se izvršiti uplata.

 

Odsjek za društvene djelatnosti

Related Post

Birački spiskovi

Autor - 24/01/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 24. siječanj 2012. –  Euroskeptici koji tvrde da je referendum o pristupanju Hrvatske EU bio nelegitiman, navode više…