HSLS – Skrb za osobe starije životne dobi

1021 0

3. listopada 2011. – Povodom Međunarodnog dana starijih osoba,

HSLS-ovci Brodsko-posavske županije i Ogranka Slavonski Brod posjetili su Dom za stare i nemoćne u Slavonskom Brodu i darivali starije sugrađane prigodnim poklonima.

HSLS želi na ovaj način odati priznanje cjelokupnom doprinosu starijih osoba u izgradnji suvremenog društva, kao i istaknuti važnost skrbi prema našim sugrađanima starije životne dobi.

HSLS je već niz godina prisutan svojim humanitarnim akcijama u ovome Domu; nabavka 10 klima uređaja za stacionar, svakog proljeća sadnja cvijeća oko doma, organizacija prigodnih koncerata i.t.d./, ali i zalaganjem predsjednice Upravnog vijeća Doma, Ružice Vidaković u ulaganja na obnovi ovoga objekta. Naime, u zadnje 4 godine ovaj je dom kompletno obnovljen nakon punih 30 godina.

Danas ova ustanova ima 270 korisnika i iznad svega zaslužuju uvjete koji su dostojni za treću životnu dob. Danas je ugodno boraviti u Domu za stare i nemoćne ali mi nećemo stati sa naporima da svaki korisnik ima osmijeh na licu sve dane u godini.

„Jedan život čine godine, a svaka je godina satkana od dana, u njima ima sreće i bola i ima osmijeha i ima rana.

…I zato dignite glavu gore i svakoj godini recite hvala i ako ukrala nam je neke dane zauzvrat ipak nešto je i dala…

Related Post