IZGRADNJA I. FAZE KANALIZACIJSKE MREŽE U OKUČANIMA

1384 0

Autor Milorad Oršulić-Mican

OKUČANI 15.veljače 2011. – Mjesto Okučani nema riješenu kanalizacijsku mrežu. Tek središte tog naseljenog mjesta ima oko 300 metara kanalizacije na koju su spojeni objekti u središtu kao što su Osnovna škola, općinska zgrada, ambulanta te neki stambeni objekti. Odavno je pokrenuta inicijativa za

izgradnju 20-tak kilometara izgradnje kanalizacijske mreže. U kolovozu 2006. godine je izhođena Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: GRADNJA ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U NASELJU OKUČANI I UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE. U rujnu 2008. godine je potvrđen Glavni projekt, a tek pod kraju 2010. godine su otpočeli radovi. Zahvaljujući lijepim vremenskim uvjetima, radovi na izgradnji I. faze odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda (kanalizacijske mreže) u Okučanima, od pružmog prijelaza u ulici Stjepana Radića do Proizvodne-poslovne zone u ulici A. M. Relkovića, dobro napreduju. Radovi su otpočeli 30. studenog 2010. godine i prema potpisanom Ugovoru rok dovršetka je početak svibnja 2011. godine. Naručitelj radova je OPĆINA OKUČANI i investitor, a izvoditelj “BUBANJ – NISKOGRADNJA” d.o.o. Zagreb prema projektnoj dokumentaciji EKO -MLAZ. DM d.o.o. Novska koji je ujedno i nadzorno tijelo. Ugovorena cijena ovih radova je 3.580.522,77 kn bez PDV-a a obuhvaćaju 14 gravitacijskih kanala duljine od 1.380 m. Osim cjevovoda s pripadnim gotovim revizijskim oknima od PEHD-a, radovi obuhvaćaju kompletnu izgradnju 2 kišna preljeva i križanje sa željezničkom prugom Novska – Vinkovci. Izvođenje radova je uz državnu cestu D-5, županijske ceste i nerazvrstanu cestu. Ispust iz kišnih preljeva je u vodotok Sloboština i melioracijski kanal.

Pogled na dio Ulice Stjepana Radića gdje su radovi u tijeku

 

Dio ulice Antuna Matije Relkovića kroz koju će se izgraditi kanalizacijska mreža do Proizvodno-poslovne zone u Okučanima

 

Dio gdje su radovi dovršeni

 

Related Post