Sbplus istražuje – ZASTUPNIK BORO GRUBIŠIĆ, NEUMORNI POLITIČKI BULDOŽER IZ SLAVONIJE

1499 0

Piše Jerko Zovak

Treća godina mandata saborskih zastupnika je na izmaku. Više od tisuću dana su, dakle, naše političke perjanice zarađivali svoj kruh nasušni – zastupajući naše, opće, lokalne, a ponekad, dakako i svedržavne interese. Kraj kalendarske godine je prigoda za svođenje bilanci i o tome – kako su nas to oni

zastupali? Dobro ili loše? Stalno ili povremeno? Učinkovito ili ne učinkovito? Jesu li primarno zastupali sebe i svoju stranku, a potom i one koji su ih izabrali, ili obrnuto. Jesu li im njihova izborna baza i njeni interesi bili svetinja, kao u predizbornoj kampanji, ili ne? Je li i u našem slučaju Sir Winston Churchill bio u pravu kad je tvrdio kako se – najviše laže prije izbora i poslije lova?

 

Bez pretenzija za detaljnom analizom rada naših pet zastupnika: Suzana Bilić Vardić (HDZ), Mato Bilonjić (HDZ), Šimo Đurđević (HDZ), Boro Grubišić (HDSSB) i Sonja Šimunović (SDP) (Igora Dragovana, SDP, ne računam kao našeg – jer on to i nije), naročito onog „rada na terenu”, u pet nastavaka ću se osvrnuti na one poslove i radne zadatke za koje je nedvojbeno, u saborskim stenogramima, utvrđeno kako su izvršeni.

 

Koliko je koji zastupnik/zastupnica imao: Zastupničkih pitanja, obrazloženja prijedloga zakona, izvješćivanja u ime Odbora, istupa u ime svog Kluba zastupnika 15 min., istupa u ime svog kluba pet min., pojedinačnih rasprava, replika, odgovora na replike, ispravaka netočnih navoda i protesta zbog povrede poslovnika. Dakako, sadržaj i rezultati rada zastupnika su važniji od forme, ali, ako izostane bilo kakva forma, nema niti sadržaja.

 

BORO GRUBIŠIĆ (HDSSB) – Rođen je 25. studenoga 1952. u Sovićima (Grude, Bosna i Hercegovina). Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS – doktor medicine, kirurg). Početak obnašanja zastupničkog mandata: 11. siječnja 2008.

 

Kontakt: telefon: 01/45 69 350,

e-mail: klubhdssb@sabor

 

Dužnosti u Saboru:

– potpredsjednikOdbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske

 

Zastupničkih pitanja (37), obrazloženja prijedloga zakona (0), izvješćivanja u ime Odbora (0), istupa u ime svog Kluba zastupnika 15 min. (119), istupa u ime svog kluba pet min. (13), pojedinačnih rasprava (53), replika (53), odgovora na replike (15), ispravaka netočnih navoda (46) i protesta zbog povrede poslovnika (20). Ukupno saborskih aktivnosti (356).

 

Kako je zastupničko pitanje institut putem kojeg svaki zastupnik ima pravo skrenuti pažnju na probleme sredine iz koje dolazi, ili, dakako, na probleme koji se odnose na zemlju u cjelini, a po njegovom mišljenju se zanemaruju ili se nedovoljno brzo i kvalitetno rješavaju, pogledajmo zajedno – koliko, kakvih, s kojim ciljem, pitanja je postavio zastupnik Boro Grubišić te, što je za Brodsko posavsku županiju jedino važno, kakve su učinke imala ta pitanja?

 

Dakle, bilo je 37 pitanja u proteklom periodu od preko tisuću dana. Više od 12 godišnje.

 

Dakako, sam broj zastupničkih pitanja nije jedinica mjere putem koje se pobliže saznaje koliko je koji zastupnik radio, odnosno bio učinkovit za vrijeme svog mandata. Ali, ukupan zbir svih saborskih aktivnosti, u slučaju ovog zastupnika njih 356, u odnosu na zastupnicu SDP-a Sonju Šimunović, koja ih ima 23 odnosno petnaest puta manje, sasvim dovoljno govori o razlici u njihovu pristupu izvršavanju svojih zastupničkih obaveza.

 

Kako između službene evidencije sabora, objavljene na http://infodok.sabor.hr, i saborske savjetnice Kluba zastupnika HDSSB-a, postoji malo nesuglasje o broju (pisanih i usmenih) zastupničkih pitanja zastupnika Bore Grubišića, ovdje donosim meni dostupna pitanja – bez cjelovitih odgovora. Cjelovite odgovore ne donosim iz dva razloga, prvo, uzeli bi puno prostora na portalu i zamarali čitatelje u traženju bitnog i drugo, sadržaj odgovora obiluje tolikim brojem demagoških floskula i ne ispunjenih obećanja, pa njihovim ne objavljivanjem štitimo mir čitatelja. Za neka pitanja prenosim suštinu odgovra.

 

Uostalom, što je država, lokalnoj samoupravi vratila od ubranih poreza i doprinosa – vidljivo je, ali nije vidljivo, npr. kako je, zahvaljujući Bori Grubišiću, vraćeno devet milijuna kuna za izgradnju Osnovne škole (Područne) „Blaž Tadijanović” u Podcrkavlju ?

 

Uzgred budi rečeno, naša država, od svih ubranih poreza i doprinosa, lokalnoj upravi vraća manje od 10 %, a za vrijemejugoslavenskog mraka, od svih poreza i doprinosa, Općinama je pripadalo 70%, Republikama 20%, a Federaciji 10%. Međutim, kako smo u međuvremenu, sa šete pozicije u Jugoslaviji pali na posljednje u Hrvatskoj, za nas bi bila najbolja totalna centralizacija svih poreza i doprinosa, ako bi nas proglasili – ne razvijenima. Kao Jugoslavioja Kosovo. Ali neće. Čak ni to.

 

Boldirana pitanja odnose se isključivo na Brodsko posavsku županiju.

 

PITANJA:

 

27. ožujka 2008.

1. Do kada treba čekati s izdavanjem koncesije za iskorištavanje i preradu mineralne sirovine (kalcit) na lokaciji Mlada Vodica u Općini Podcrkavlje, u županiji Brodsko-Posavskoj?

 

23. travnja 2008.

2. Može li se očekivati određivanje i ponovno uvođenje invalidskog osiguranja u sustav mirovinskog osiguranja RH koje je ukinuto 31. prosinca 1998.god.?

 

28. studenoga 2008.

3. Do kada Država kani raspolagati dijelom lutrijskih sredstava koja su zakonom namijenjena osobama s invaliditetom i ista dijeliti preko nadležnih ministarstava putem natječaja? Naime, po uzoru na dobro organizirane članice EU i primjere pozitivne prakse znamo da s tim sredstvima u EU ali i brojnim drugim državama, uglavnom raspolažu Nacionalne organizacije osoba s invaliditetom i sredstva im se uplaćuju izravno.

 

4. Jesu li sve kladionice i igre na sreću u RH obuhvaćene na način da plaćaju sve obveze pa i odgovarajući postotak namijenjen osobama s invaliditetom i Crvenom križu u punom iznosu i da li su ti podaci dostupni kao i kod Hrvatske lutrije koja službeno objavljuje koliko je novca uplaćeno i koliko je izdvojila kao svoju obvezu? Ako jesu gdje se mogu pronaći podaci o tome. Što je s ostalim igrama na sreću poput nagradnih igara, tombola i sl.?

 

5. Zašto je stupanj socijalne „isključenosti” građana Slavonije i Baranje osjetno viši od nacionalnog prosjeka u RH. Slavonija od 14% do čak 30,7%, a Zagreb i okolica te Istra i Primorje od 0-3,8%). Nažalost, socijalna isključenost odnosi se prije svega kao isključenost s tržišta rada i obrazovanja, poglavito osoba s invaliditetom?

 

6. Kani li i kada se može očekivati promjena naziva (imena) granično-carinskog prijelaza „Bajakovo” u „Lipovac”?

 

7. Što poduzima Ministarstvo vanjskih poslova RH i Vlada RH za povratak u puni suverenitet Šarengradske Ade i zemljišta s lijeve obale Dunava koje katastarski i vlasnički pripadaju građanima i jedinicama lokalne samouprave u RH?

 

04. prosinca 2008.

 

8. Kada rečeno ministarstvo kani vratiti status željezničkog čvorišta Slavonskom Brodu? (Odgovor: Slavonski Brod ne predstavlja željezničko čvorište)

 

9. S obzirom na opravdane zahtjeve i dopise iz općine Oriovac, kada će doći do razvrstavanja nerazvrstane ceste Lužani – Kloštar u dužini od 5,7 km? (Odgovor: Neće doći…tako ostaje)

 

10. Kada kanite modernizirati (asfaltirati) lokalnu cestu Slavonski Kobaš – Bebrina u dužini od 5,9 km koja je sada makadamska cesta (izgrađena 2002.g.)? (Odgovor: Pitajte ŽUC Brodsko posavske županije)

 

04. veljače 2009.

 

11. Kada započinje obećana izgradnja zgrade Policijske uprave Slavonski Brod u Slavonskom Brodu na križanju ulica P. Svačića i M. Gupca? (Odgovor: Objekt smo željeli graditi po principu javno-privatnog partnerstva. Kako od Ministarstva financija nismo dobili prethodno pozitivno mišljenje i suglasnost za višegodišnje financiranje na teret državnog proračuna… nismo u mogućnosti nastaviti proceduru…)

 

12. Jesu li ozbiljne namjere Vlade RH i Ministarstva pravosuđa da se izgrade zatvorski kapaciteti na području županije Brodsko –Posavske, Općina Vrpolje? Za kada se planira početak radova? (Odgovor: Za izgradnju novog zatvora kapaciteta 600 zatvorenika, još nije određena lokacija.)

 

20. veljače 2009.

 

13. Ima li ministar mogućnosti i snage zaustaviti, sugerirati ili preinačiti uvjete prodaje većinskog paketa državnih dionica Montaže ĐĐ, Slavonski Brod, njemačkoj (???) tvrtki Bilfinger-Berger Power iz Oberhausena za 63 milijuna kn, i to zbog opravdanih zahtjeva 133 bivša radnika Montaže, (otpuštenih bez otpremnine i bilo kakvih prava na dionice)?

 

11. ožujka 2009.

 

14. Hoće li ministar pravosuđa i Vlada RH uvažiti peticiju 2716 građana s područja općina Đurđenovac, Koška, Feričanci, Podgorač i Donje Motičine te grada Našica koji zahtijevaju zadržavanje sjedišta Prekršajnog suda u Našicama?

 

19. ožujka 2009.

 

15. Zašto se ne donosi odluka (ma kakva ona bila) o prijenosu prava vlasništva zemljišta koje se nalazi na lokaciji ŠRC Poloj u Slavonskom Brodu upisano u Zk. Il. 11437, 11438, 11441, 11442, 11450, 11451, 11463, 11464 i 11465 k.o. Slavonski Brod kč. br. 4875/1-9, s RH na Grad Slavonski Brod ? (Odgovor: Kako ŠRC Poloj pripada (raznim) Sindikatima, koji se do sada nisu dogovorili oko podjele imovine, ne može se udovoljiti traženju Grada Slavonskog Broda.)

 

Zemlja pripada Sindikatima – zna se, a kada će se oni dogovoriti oko podjele plijena – ne zna se. Dakle, sve što je, do sada, Grad Slavonski Brod uložio u uljuđivanje ŠRC Poloj i njegovu prilazu, uložio je u „tuđe”. Istina za potreba svojih građana. Svako daljnje odlaganje ulaganja, ide izravno na dušu hrvatskim sindikatima, jer, teško će koja gradska uprava, protuzakonito, ulagati u objekt, za koje bi, u konačnici, mogla biti primorana plaćati najam za korištenje. Ako ne i odgovarati pred istražnim organima, zbog politički motivirane, još jedne u nizu, stupidne kaznene prijave.

 

02. travnja 2009.

 

16. Zbog čega se ne može izdati rješenje o izvedenom stanju za izgrađenu obiteljsku kuću (P) na zemljištu k.č. 5865/25 upisanu u zk. ul. br. 12151 k.o. Brod u Slavonskom Brodu, ul. Vida Došena br. 76, a na zahtjev xxxxx i xxxxx xxxxxxx?

 

02. listopada 2009.

 

17. Zašto hrvatsko pravosuđe pravi ogromne financijske štete proračunu RH zbog: premještaja spisa drugim sudovima, nepoštivanja razumnog roka (neažurnost sudova) i sudskih tužbi europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu? Molim ministarstvo da mi dostavi egzaktne novčane pokazatelje i štete nastale po proračunu RH po ovim osnovama, zbirno za sve sudove u RH.

 

18. Zašto se na Gospodarskom-socijalnom vijeću (GSV) nikada nije spomenula mogućnost povremenoga zapošljavanja umirovljenika, poglavito vikendom ?

 

19. Zašto se sudske presude s obračunatim odvjetničkim troškovima nikada i niti na jednom sudu u RH ne dostavljaju i poreznoj upravi ili makar broj sudskog spisa s odvjetničkim troškovima, kako bi porezna uprava mogla pravedno i pravilno razrezati porez na narečenu zaradu iskazanu u troškovniku?

 

28. listopada 2009.

 

20. Zašto nije dodijeljena državna nagrada, sukladno Zakonu o športu (NN br. 71/2006.) i Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća, članovima hrvatske kuglačke reprezentacije Evici Šerfez i Ranku Milutinovića, kao i njihovom treneru i asistentu Krešimiru Milutinoviću, koji su sudjelovali na IBSA – INO Europskom prvenstvu za slijepe i slabovidne u Poljskoj od 1.-7. lipnja 2009.g.?

 

04. prosinca 2009.

 

21. Molim g. Mlakara, ministra uprave, da utvrdi ocjenu zakonitosti Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora u srednjim i osnovnim školama te proglašenja pravno ništavnim Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora čiji je osnivač Županijska skupština Brodsko – posavske županije.

 

10. prosinca 2009.

 

22. Na koji će se način moći zatvoriti Poglavlje 23. (Pravosuđe i temeljna ljudska prava), pregovora o ulasku u Europsku Uniju, a osobito u dijelu koji se tiče vlasništva i vlasničkih odnosa – prava)?

 

11. prosinca 2009.

 

23. Kada će MUP RH početi rješavati zahtjeve za primitak u hrvatsko državljanstvo u zakonskom roku i na temelju Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91 i 28/92) i Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91. i 103/96.)? 23. travnja 2010.

 

24. Gospodine ministre kada će te raspisati natječaj za izgradnju OŠ (Područna) „Blaž Tadijanović” u Podcrkavlju ?

 

06. svibnja 2010.

 

25. Zašto Davidu i Mihaelu xxxxxxxx, djeci dragovoljca Domovinskog rata g. xxxxxx xxxxx nije odobrena učenička stipendija ?

 

24. rujna 2010.

 

26. Zašto Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva ne raspisuje natječaj za izgradnju školske športske dvorane u Podcrkavlju?

 

27. Je li Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva poznato da dobavljači građevinskog materijala za izgradnju stambenih objekata na područjima od posebne državne skrbi uvoze i isporučuju nekvalitetni građevinski materijal iz Srbije i BiH ?

 

03. studenoga 2010.

 

28. Je li u sudskoj proceduralnoj praksi prihvatljivo da postupak dokazivanja prava vlasništva traje petnaest godina?

 

02. prosinca 2010.

 

29. Kada će Hrvati, izbjeglice i prognanici na područjima posebne državne skrbi, biti trajno stambeno zbrinuti?

 

30. Kada će Ministarstvo unutarnjih poslova predložiti novi (ili izmjene važećeg) Zakon o prebivalištu i boravištu građana?

 

03. prosinca 2010.

 

31. Kada će Vlada RH predložiti Migracijsku politiku za 2009/2010 godinu?

Related Post

PRIJEVREMENI IZBORI

Autor - 23/03/2016 0
NOVA GRADIŠKA, 23. ožujak 2016. – Dr. Ljepša Rakas – Vujčić članica je Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine sa liste…

Rezultati izbora

Autor - 07/12/2011 0
NOVA GRADIŠKA, 7. prosinac 2011. – Što se dogodilo s HSS-om, zašto i kome su se priklonili birači na koje…