STEČAJ – Radio Nova Gradiška u likvidaciju, a vjerovnicima gaće na štapu

916 0

U postupku je natječaj za istu frekvenciju na koji su se, prema saznanjima, javila tri kandidata: Radio Psunj, Gradski radio i Radio Panonija (Zlata Pazman-Petrić i Miroslav Čupić)

NOVA GRADIŠKA, 24. svibanj 2011. – U očekivanju da Agencija za elektroničke medije donese odluku kome će dodijeliti koncesiju na frekvenciji 98,1 mhz nastavlja se stečajni

postupak nad Hrvatskim radiom radio postajom Nova Gradiška, koji će se vjerojatno završiti njegovom likvidacijom. Dok se nastavlja borba za novogradiški radijski prostor Trgovački sud u Slavonskom Brodu utvrdio je tražbine stečajnih vjerovnika i stečajnog dužnika vezane za provedbu stečajnog postupka. U rješenju se konstatira isplatni red.

 

TRAŽBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA

 

1. PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška,

Prvča 96b u iznosu od 10.914,92 Kn

 

2. AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA Nova Gradiška,

Kožarska 2 u iznosu od 4.323,39 Kn

 

3. SLAVČA d.o.o. Nova Gradiška,

Ljudevita Gaja 56 u iznosu od 17.898,36 Kn

 

4. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,

Zagreb, Jurišićeva 13 u iznosu od 20.013,08 Kn

 

5. HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. Zagreb,

Slavonska avenija 6 u iznosu od 405.980,49 Kn

 

6. HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb,

Savska cesta 32 u iznosu od 117.522,66 Kn

 

7. RH, MINISTARSTVO FINANCIJA Porezna uprava,

Područni ured, Sl. Brod, zastupana po ŽDO Slavonski Brod u iznosu od 388.812,52 Kn

 

8. RH, MINISTARSTVO FINANCIJA Porezna uprava,

Područni ured, Sl. Brod, zastupana po ŽDO Slavonski Brod u iznosu od 4.723,65 Kn

 

9. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA GRAD NOVA GRADIŠKA,

Nova Gradiška u iznosu od 22.466,77 Kn

 

10. EMIL ĆEVIZOVIĆ vl. STR Slavica Nova Gradiška,

po punom. Dragomiru Urban, odvjetniku iz Nove Gradiške

u iznosu od 304.633,69 Kn

 

11. ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb,

zastupana po Špehar&Špehar odvj. Društvo iz Zagreba

u iznosu od 13.288,61 Kn

 

12. UNICREDIT LEASING CROATIA d.d. Zagreb,

Heinzelova 33 u iznosu od 125.042,24 Kn

 

13. HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA Zagreb,

zastupano po Pavlu Fellner, odvjetnik iz Zagreba

u iznosu od 277.342,60 Kn

 

14. ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb,

zastupano po Hanžeković i partneri,

odvjetničko društvo iz Zagreba u iznosu od 54.836,61 Kn

 

15. CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala Slavonski Brod,

Mažuranićeva 14 u iznosu od 42.827,66 Kn

 

16. BANKA BROD d.d. Slavonski Brod,

Zastupana po Željko Brandt, odvjetnici Iz Slavonskog Broda u iznosu od 93.877,33 Kn

 

UKUPNO: u iznosu od 1.904.504,58 Kn

 

Konstatira se da su osporene tražbine stečajnih vjerovnika stečajnog dužnika u isplatnom redu i iznosima kako slijedi:

 

TRAŽBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA

 

1. SLAVČA d.o.o. Nova Gradiška,

Ljudevita Gaja 56 u iznosu od 2.135,07 Kn

 

2. Emil Čevizović vl S.T.R. SLAVICA,

iz Nove Gradiške, zastupana po Dragomiru Urban,

odvjetnik iz Nove Gradiške u iznosu od 265.826,48 Kn

 

UKUPNO: u iznosu od 267.961,55 Kn

 

Vjerovnici čije su tražbine osporene u cijelosti ili djelomično, mogu u roku od osam dana od dana primitka izvatka ovog rješenja, pokrenuti parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od prava na vođenje parnice.

 

Stečajni vjerovnici koji su pokrenuli parnice prije otvaranja stečajnog postupka i koje su prekinute, mogu u roku od osam dana od dana primitka izvatka ovog rješenja, tražiti nastavak postupka, ako se parnice vode u svezi tražbina koje su osporene u stečajnom postupku, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od prava na vođenje parnice. Ove tražbine osporio je stečajni upravitelj zbog zastare, a na ispitnom ročištu nitko od nazočnih vjerovnika nije otklonio osporavanje – obrazložila je u rješenju stečajna sutkinja Mirna Vujčić.

 

Uzaludna dodatna potraživanja

 

– Održat će se i naknadno ispitno ročište radi prijave tražbina koje će u međuvremenu pristići. Na prvom ispitnom ročištu nisam bio u mogućnosti utvrditi radničke tražbine, zbog situacije kava je bila vezana s isplatom, ali se može procijeniti da će na naknadnom ispitnom ročištu radničke tražbine biti utvrđene kao i tražbine vjerovnika koje će naknadno biti prijavljene. Očekujemo da će ukupne tražbine biti oko 3,5 milijuna kuna – kaže stečajni upravitelj Zdenko Bešlić.

S druge strane imovina Radio postaje, dodaje stečajni upravitelj, svodi se isključivo na studijsku opremu za proizvodnju radio programa i namještaj koji vrijede oko 200.000 kuna. S tim novcem neće biti moguće nadoknaditi vjerovnike i oni su, kako naglašava Bešlić, sigurno gubitnici. Najveći vjerovnik je država koja potražuje kroz Poreznu upravu novac za neplaćene poreze i doprinose u iznosu od 1,5 milijuna kuna, Hypo banka potražuje 400.000, Društvo skladatelja za autorska prava 277.000 kuna, a Trgovačka samostalna radnja „Slavica“ 500.000 kuna. I drugi vjerovnici ostati će bez svojih potraživanja.

 

Radio postaje je u stečaju mogla raditi

 

– Osnovan je odbor vjerovnika i donijeta odluka o reguliranju zakupnih odnosa između Radija u stečaju i Grada Nova Gradiška i studijska oprema iznajmljena je Gradskom radiju Nova Gradiška koji se natječe za dobivanje koncesije. Ugovori su na šest mjeseci. Zauzet je stav na Skupštini vjerovnika da se uđe u postupak povrata koncesije koja je oduzela Agencija za elektroničke medije. Ukoliko se koncesija ne vrati u roku šest mjeseci slijedi likvidacijski stečajni postupak, oprema će se prodati, namiriti troškovi stečajnog postupka i ako nešto ostane namirit će se vjerovnici – kaže Zdenko Bešlić.

Kako sada stvari stoje prije će na vrbi prosvirati svirala nego što će se vratiti koncesija i prosvirati Hrvatski radio radio postaja Nova Gradiška. Stečajni upravitelj Zdenko Bešlić naglašava da je radio postaja mogla raditi u stečaju kao na primjer Radio 1o1 pod uvjetom da ima koncesiju, a tada bi i oprema koju posjeduje Radio postaja nešto vrijedila. Ovako ne vrijedi ništa. Koncesiju i frekvenciju 98,1 mhz od Agencije za elektroničke medije dobio je Radio Psunj. Trenutno je u postupku natječaj za koncesiju i istu frekvenciju na koji su se, prema saznanjima s kojima raspolažemo, javila tri kandidata: Radio Psunj, Gradski radio i Radio Panonija (Zlata Pazman-Petrić i Miroslav Čupić).

Related Post