Završna izgradnja kružnog toka kod Pauna

7438 0

Autor teksta i fotografije Jakša Samardžić

 

NOVA GRADIŠKA, 12. travnja  2023. –  Postavljanjem asfaltnog sloja na kolnik završava se jedan od većih prometnih zahvata u Novoj Gradiški – izgradnja kružnog toka kod Pauna, na raskrižju Gajeve, Kožarske i Ulice Miroslava Kraljević. Sedmi je to kružni tok u gradu koji olakšava protočnost i povećava sigurnost u prometu.  

Kako je najavio gradonačelnik Vinko Grgić kao nastavak ovog projekta priprema se projektna dokumentacija i ishođenje dozvola za modernizaciju Kožarske, Psunjske i dijela Gajeve ulice. 

 

    

Related Post